Andre direkte kostnader

I tillegg til personalkostnader kan direkte påløpte kostnader kreves for reise, utstyr, infrastruktur og servicekontrakter. Kun godt dokumentert del av utstyrskostnader som brukes på det aktuelle prosjektet kan bli refundert, og de ​​vanlige avskrivningsregler ved institusjonen må brukes.

Published 15. juli 2014 - 10:33 - Updated 9. januar 2020 - 14:39