Andre direkte kostnader

I tillegg til personalkostnader kan direkte påløpte kostnader kreves for reise, utstyr, infrastruktur og servicekontrakter. Bare den delen av utstyrskostnader som brukes for prosjektet og er godt dokumentert som sådan kan bli refundert, og de ​​vanlige avskrivningsregler ved institusjonen må brukes.

Published 15. juli 2014 - 10:33 - Updated 23. mai 2017 - 19:28