Budsjettering

 

Budsjett skal alltid utformes i samarbeid med/avklares med økonomiansvarlig ved enheten, og signeres av dekan. Ved bruk av egne midler til finansiering av prosjektet skal det begrunnes faglig og begrunnelsen skal være dokumenterbar. Skjema: Enhetsleders godkjenning og bekreftelse av budsjett og klassifisering må fylles ut. NB! Skjemaet ligger i fane "Dokumentasjon" i "Budsjettmal for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)". Det er viktig med et realistisk budsjett som henger sammen med det som er beskrevet i søknaden. 

Her ligger NMBUs budsjettmal som skal brukes i budsjetteringen: Budsjettmal Det er også utarbeidet en Sjekkliste for budsjettering av EU-/EA-prosjekter

I Annotated Model Grant Agreement finnes bl.a. forklaringer om hvilke direkte og indirekte kostnader som godkjennes, og krav og føringer som ligger til grunn for å kunne godkjenne indirekte kostnader for infrastruktur som direkte kostnader.

Merk at Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) har andre satser for personalkostnader enn det som beskrives på disse sidene. Personalkostnadene i MSCA er beregnet på grunnlag av enhetskostnader med en fastpris fastsatt av EU-Kommisjonen. Satser for MSCA finner du i arbeidsprogrammet (utlysningen).

Published 14. juli 2014 - 15:51 - Updated 25. April 2023 - 10:01