Budsjettering

Budsjett skal alltid utformes i samarbeid med/avklares med økonomiansvarlig ved enheten, og signeres av dekan. Ved bruk av egne midler til finansiering av prosjektet skal det begrunnes faglig og begrunnelsen skal være dokumenterbar. Enhetsleders godkjenning og bekreftelse av budsjett og klassifisering (19.03.2014), dette må fylles ut. Det er viktig med et realistisk budsjett som henger sammen med det som er beskrevet i søknaden. 

Her ligger NMBUs budsjettmal som skal brukes i budsjetteringen: Budsjettmal TDI   (Velg "Skjema for beregning av prosjektkostnad" som ligger under "Budsjettmal").

Informasjon og detaljer om kostnader kan finnes i følgende dokumenter:

Rules for participation: Inneholder regler for personalkostnader, dokumentasjon av kostnader samt satser for indirekte kostnader.

Annotated Model Grant Agreement og vedlegg: Inneholder bl.a. forklaringer om hvilke direkte og indirekte kostnader som godkjennes, og krav og føringer som ligger til grunn for å kunne godkjenne indirekte kostnader for infrastruktur som direkte kostnader

Merk at Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) har andre satser for personalkostnader enn det som beskrives på disse sidene. Personalkostnadene i MSCA er beregnet på grunnlag av enhetskostnader med en fastpris fastsatt av EU-Kommisjonen. Satser for MSCA finner du i arbeidsprogrammet (utlysningen).

Published 14. juli 2014 - 15:51 - Updated 30. januar 2018 - 13:16