Behandlingstid

Tiden fra innlevering av søknad frem til kontrakt er inngått er i Horisont 2020 blitt satt til maksimalt 8 måneder. Det er gjort noen unntak fra denne bestemmelsen, blant annet utlysningene i European Research Council.

For «Fast Track to Innovation» (introdusert som pilotordning i 2015) legges det opp til en enda kortere time-to-grant – maksimalt 5 måneder.

Published 31. oktober 2016 - 17:42 - Updated 13. mars 2018 - 14:15