Behandlingstid

Tiden fra innlevering av søknad frem til kontrakt er inngått er i Horisont 2020 blitt satt til maksimalt 8 måneder. Det er gjort noen unntak fra denne bestemmelsen, blant annet utlysningene i European Research Council.

For «Fast Track to Innovation» (som vil introduseres som en pilotordning i 2015) legges det opp til en enda kortere time-to-grant – maksimalt 5 måneder.

Published 18. september 2014 - 21:58 - Updated 15. February 2017 - 12:03