Behandlingstid

Med mindre annet er spesifisert i utlysningen gjelder følgende: 

- Informasjon om resultatet av evalueringen: ca. 5 måneder fra søknadsfristen
- Veiledende dato for signering av kontrakten hvis søknaden innvilges: ca. 8 måneder fra søknadsfristen

For to-trinns søknader er tidslinjen litt annerledes; informasjon om resultatet av evalueringen kommer ca. 3 måneder fra søknadsfristen for første trinn, ca. 5 måneder for andre trinn, og kontrakten signeres ca. 8 måneder fra søknadsfristen for trinn 2.

Published 31. oktober 2016 - 17:42 - Updated 6. April 2021 - 16:54