Søknadsetablering

For Horisont Europa publiseres toårige arbeidsprogram som inneholder tematiske retningslinjer, budsjettramme, evalueringskriterier og søknadsfrister for alle utlysninger. Søknader utarbeides og sendes via Funding & tender opportunities. For hver utlysning er det en veiledning (Guide for Applicants) som beskriver utlysningens struktur og forklarer hvordan kravene i arbeidsprogrammet og utlysningen skal gjennomføres. Følg lenkene under for mer informasjon.

NMBU har rutiner for administrativ- og økonomisk oppfølging av EU-finansierte prosjekter som skal følges.

Published 31. mars 2014 - 14:41 - Updated 7. mars 2022 - 14:41