Søknadsetablering

For Horisont 2020 publiseres toårige arbeidsprogram som inneholder tematiske retningslinjer, budsjettramme, evalueringskriterier og søknadsfrister for alle utlysninger. Nåværende arbeidsprogrammer inneholder utlysningene for 2018 og 2019. Søknader utarbeides og sendes via Funding & tender opportunities. For hver utlysning er det en veiledning (Guide for Applicants) som beskriver utlysningens struktur og forklarer hvordan kravene i arbeidsprogrammet og utlysningen skal gjennomføres. Følg lenkene under for mer informasjon.

NMBU har rutiner for administrativ- og økonomisk oppfølging av EU-finansierte prosjekter som skal følges.

Published 31. mars 2014 - 14:41 - Updated 8. januar 2020 - 14:54