Søknadsetablering

For Horisont Europa publiseres toårige arbeidsprogram som inneholder tematiske retningslinjer, budsjettramme, evalueringskriterier og søknadsfrister for alle utlysninger. Søknader utarbeides og sendes via Funding & tender opportunities. For hver utlysning er det en Guide for Applicants som gir deg viktig og nyttig informasjon og veilder deg i utformingen av søknaden. 

NMBU har rutiner for administrativ- og økonomisk oppfølging av EU-finansierte prosjekter som skal følges.

Følg lenkene under for informasjon om utvalgte tema:

Published 31. mars 2014 - 14:41 - Updated 6. september 2022 - 13:59