Valutakurs/merverdiavgift

Valutakurs:

Horisont 2020 og Horisont Europa
For prosjekter i Horisont 2020 og Horisont Europa skal gjennomsnittskusen for rapporteringsperioden brukes, og ved omregning til Euro (€) skal kursen fra European Central Bank brukes.

Merverdiavgift:

Horisont 2020 og Horisont Europa
Ikke-fradragsberettiget moms vil inngå i godkjente direkte kostnader.

Published 15. juli 2014 - 11:38 - Updated 25. April 2023 - 11:09