Valutakurs/merverdiavgift

Valutakurs:

EUs 7. rammeprogram (7RP)
For rapportering i 7RP-prosjekter skal eurokursen den første virkedagen i måneden etter perioden det rapporteres for brukes. Som regel vil dette være den første dagen i måneden.

Horisont 2020
For prosjekter i Horisont 2020 skal man bruke gjennomsnittet i rapporteringsperioden, se Grant Agreement for detaljer. Ved omregning til Euro (€) skal kursen fra European Central Bank brukes.

Merverdiavgift:

EUs 7. rammeprogram (7RP)
EU dekker ikke mva-kostnader. Mva må derfor ikke rapporteres som kostnad til EU.

Horisont 2020
Ikke-fradragsberettiget moms vil inngå i godkjente direkte kostnader.

Published 15. juli 2014 - 11:38 - Updated 9. januar 2020 - 15:02