Valutakurs/merverdiavgift

Valutakurs:

Horisont 2020 og Horisont Europa
For prosjekter i Horisont 2020 og Horisont Europa skal man bruke gjennomsnittet i rapporteringsperioden, se Grant Agreement for detaljer. Ved omregning til Euro (€) skal kursen fra European Central Bank brukes.

Merverdiavgift:

Horisont 2020 og Horisont Europa
Ikke-fradragsberettiget moms vil inngå i godkjente direkte kostnader.

Published 15. juli 2014 - 11:38 - Updated 10. juni 2021 - 11:04