Timeregistrering

Horisont 2020:

For NMBU skal timer fulltidsregistreres dersom du jobber 100 % på prosjektet. 

Horisont 2020 og 7RP:

Medarbeidere som delvis jobber på, og lønnes av et EU-prosjekt skal fylle ut timeregistreringsskjema for den tiden de jobber på prosjektet.  Det er kun reell arbeidstid på prosjektet som skal registreres.

Det betyr for eksempel at timeregistreringsskjema i ferieperioder skal fylles ut med 0. Tilsvarende skal man heller ikke registrere tid på EU prosjektet i forbindelse med sykdom.

Det finnes forskjellige timeregistreringsskjemaer, her er eksempel på skjema som kan brukes:

Published 15. juli 2014 - 11:39 - Updated 15. February 2017 - 12:07