Revisjon

EUs 7. rammeprogram (7RP)
I 7RP skal det sammen med Form C følge et revisjonssertifikat (certificate on the financial statement, CFS), når bidraget fra EU Kommisjonen til en projektdeltaker (beneficiary) overstiger 375.000 euro (requested EC contribution). Ved prosjekter som varer mindre enn 2 år, legges det ved en CFS ved prosjektets avslutning (forutsatt at requested EC contribution er på 375.000 euro eller mer). Revisjon kan forekomme i inntil fem år etter siste utbetaling fra EU.

Horisont 2020
I Horisont 2020 er det bare krav om én CFS ved slutten av prosjektet for deltagere som i prosjektperioden mottar 325 000 eller mer. Revisjon kan skje inntil to år etter siste utbetaling fra EU. Pga. revisjon må alle viktige dokumenter (kontrakter, rapporter, timeregistreringsskjema, viktige e-poster etc.) arkiveres.

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 23. mai 2017 - 19:28