Revisjon

Horisont 2020
I Horisont 2020 er det krav om levering av Certificate of the Financial Statment (CFS) ved siste rapportering i prosjektet, for partnere som i prosjektperioden mottar 325 000 Euro eller mer i refusjon fra EU (+ 25% OH, så grensen blir reelt 406 250 Euro).

Horisont Europa

I Horisont Europa er det krav om levering av Certificate of the Financial Statment (CFS) ved siste rapportering i prosjektet, for partnere som i prosjektperioden mottar 430 000 Euro eller mer i refusjon fra EU (her har Kommisjonen inkludert OH).

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 25. April 2023 - 11:16