Revisjon

EUs 7. rammeprogram (7RP)
I 7RP skal det sammen med Form C følge et revisjonssertifikat (Certificate on the financial statement, CFS), når bidraget fra EU Kommisjonen til en projektdeltaker (beneficiary) overstiger 375.000 EURO (requested EC contribution). Ved prosjekter som varer mindre enn 2 år, legges det ved en CFS ved prosjektets avslutning (forutsatt at requested EC contribution er på 375.000 euro eller mer).

Horisont 2020
I Horisont 2020 er det bare krav om levering av ett CFS ved slutten av prosjektet for deltagere som i prosjektperioden mottar 325 000 Euro eller mer.

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 30. januar 2018 - 13:56