Revisjon

Horisont 2020
I Horisont 2020 er det krav om levering av Certificate of the Financial Statment (CFS) ved siste rapportering i prosjektet, for deltagere som i prosjektperioden mottar 325 000 Euro eller mer.

Horisont Europa

I Horisont Europa er det krav om levering av Certificate of the Financial Statment (CFS) ved siste rapportering i prosjektet, for deltagere som i prosjektperioden mottar 430 000 Euro eller mer.

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 10. juni 2021 - 10:59