Reisevirksomhet

For hver enkelt reise bør det kunne dokumenteres at reisen har vært nødvendig for prosjektet. Legg ved møteagenda, program, deltakerliste, e.l. som også dokumenterer deltakelse og relevans.

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 23. mai 2017 - 19:28