Reisevirksomhet

Alle reiser må dokumentere har vært nødvendig for prosjektet, og bedriftens vanlige reisereglement skal legges til grunn ved bestillinger - ingen "ekstragavanse"  skal legges til. Legg ved møteagenda, program, deltakerliste, bilder o.l. som dokumenterer deltakelse og relevans.

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 9. januar 2020 - 15:00