Reisevirksomhet

For hver enkelt reise må det kunne dokumenteres at reisen har vært nødvendig for prosjektet. Legg ved møteagenda, program, deltakerliste, e.l. som også dokumenterer deltakelse og relevans.

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 30. januar 2018 - 13:52