Rapportering økonomi

Rapporteringsperioder er definert i hovedkontrakten (Grant Agreement) og skjer ved at enheten fyller ut skjemaet Form C - Financial Statements. All rapportering utføres elektronisk via Funding & tender opportunities. Du finner skjemaet på siden "My projects", som ligger under "My Area", klikk på ikonet for Financial Reporting.

Når Form C er fylt ut skal prosjektleder sette Form C som "klar for undertegning". Dette utløser en melding til økonomiansvarlig person, FSIGN, som deretter reviderer (om nødvendig) og validerer informasjonen. Når Form C er klar signerer FSIGN skjemaet elektronisk og sender det til koordinator (elektronisk). Koordinator samler alle deltagernes Form C i en pakke og sender elektronisk til Kommisjonen. Alle deltagere, inkludert FSIGNs, varsles elektronisk når Form C er sendt til Kommisjonen og kan laste ned en elektronisk kvittering for deres organisasjon.

Published 15. juli 2014 - 11:35 - Updated 8. januar 2020 - 14:34