FSIGN

Ved hvert institutt er det oppnevnt en person som er autorisert til å signere Form C på vegne av instituttet; en såkalt «Financial Statement Authorised Signatory (FSIGN)». Vanligvis er dette økonomisjef eller instituttleder. Prosjektleder velger FSIGN for prosjektet i vinduet for «role management” i det elektroniske systemet. FSIGNs må oppnevnes av LEAR for NMBU; Monica Holthe, direkte i Funding & tender opportunities. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 9. januar 2020 - 14:53