Drift og rapportering

NMBUs rutiner for administrativ- og økonomisk oppfølging av EU-finansierte prosjekter skal følges. I tillegg har EU en del spesielle krav som er omtalt på disse sidene. Ettersom prosjekter i EUs 7. rammeprogram (7RP) vil løpe til og med 2018, er det informasjon om både 7RP og Horisont 2020, se eventuelle spesifikasjoner under hvert punkt.

Viktige dokumenter i driftsfasen av prosjekter er Rules for participation og kontraktsdokumentet, Grant Agreement (GA).

Vær oppmerksom på at Marie Skłodowska-Curie Action og ERC-prosjekt har egne regler og krav som til dels avviker fra det som er beskrevet her.

Ved hver enhet er det oppnevnt en person som er autorisert til å signere Form C på vegne av enheten; en såkalt «Financial Statement Authorised Signatory (FSIGN)». Vanligvis er dette økonomisjef eller dekan. Prosjektleder velger FSIGN for prosjektet i vinduet for «role management” i det elektroniske systemet. FSIGNs må oppnevnes av LEAR for NMBU; Monica Holthe, direkte i Funding & tender opportunities. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Published 10. september 2015 - 14:19 - Updated 29. oktober 2020 - 16:06