Drift og rapportering

NMBUs rutiner for administrativ- og økonomisk oppfølging av EU-finansierte prosjekter skal følges. Dette er også et nyttig dokument for å få oversikt over hva som skal gjøres og hvem som kan hjelpe deg med hva. 

EU har en del spesielle krav som er omtalt på disse nettsidene. Ettersom prosjekter i Horisont 2020 vil løpe til og med 2025, er det informasjon om både Horisont Europa og Horisont 2020, se eventuelle spesifikasjoner under hvert punkt. Vær oppmerksom på at Marie Skłodowska-Curie Action og ERC-prosjekt har egne regler og krav som til dels avviker fra det som er beskrevet her.

Viktige dokumenter i driftsfasen av prosjekter er Rules for participation og kontraktsdokumentet, Grant Agreement (GA). 

Spesifikke temaer:

Published 10. september 2015 - 14:19 - Updated 10. juni 2021 - 11:12