19 Dec 2014 - PhD Defence Linda Storrustløkken (IKBM)

Norwegian title:
Intramuskulært fett i rå skinker og i langtidsmodna spekeskinker – effekt av rase, slaktealder og produksjonsprosess

Prescribed subject of the trial lecture:
Lipids in Food. Effects on sensory and nutritional quality

Time and place for the trial lecture and the public defence:
Friday 19.12.2014, BTB, Library kl. 12:15

Supervisors:
Associate Professor Dag Ekeberg, IKBM (main supervisor)
Professor Bjørg Egelandsdal, IKBM (co-supervisor)
Dr. Torunn Thauland Håseth, Animalia (co-supervisor)
Dr. Ole Alvseike, Animalia (co-supervisor)

Evaluation committee:
Professor Anders H. Karlsson, University of Copenhagen, Denmark
Professor Ragnar Olsen, University of Tromsø, Norway
Professor Gerd Vegarud, IKBM, NMBU

The doctoral thesis is available for public review at the UMB library.
Thesis number 2014:97, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1256-9

Published 31. oktober 2016 - 17:49 - Updated 23. mai 2017 - 19:25