29 October 2014 - Anne Kristine Byhring (IMT)

Norwegian title:
Kompleksitet og deliberasjon i utforskende gruppediskusjoner om sosiovitenskapelige problemstillinger

Prescribed subject of the trial lecture:
“Sett fra ulike samtaleanalytiske tilnærminger; hva vet vi om elevers samtaler om naturfaglige tema? Og; hvilke styrker og svakheter har de ulike samtaleanalytiske tilnærmingene?»

Time and place for the trial lecture and the public defense:
Wednesday, 29th October, at Vitenparken, Fredrik A. Dahlsv. 8, 1430 ÅS

10:15 Trial lecture
11:00 Lunch break
12:15 Presentation of thesis work by the candidate
12:45 Short break
12:50 Defense commences

Supervisors:
Professor, main supervisor, Erik Knain, IMT, NMBU
Professor, co-supervisor, Kirsti Klette, ILS, UiO

Evaluation committee:
Professor Christian Kock, University of Copenhagen
Associate professor Anniken Furberg, University of Oslo
Associate Professor Knut Omholt, IMT, NMBU

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU library.
Thesis number 2014:63, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1226-2

Published 16. oktober 2014 - 15:28 - Updated 16. oktober 2014 - 15:33