Hormonelle effekter på hjernens utvikling og aldring - Syed Mohammad Nuruddin, 7. mars

Syed Mohammad Nuruddin disputerer fredag 7. mars 2014 for graden ph.d. ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Effects of gonadotropin releasing hormone agonist on brain development and aging: results from two animal models».

Normal utvikling av hjernen er et resultat av mange strukturelle og molekylære endringer som påvirkes av hormonelle faktorer. Utviklingen er assosiert med hjernens plastisitet og med kjønns- og aldersspesifikke forskjeller i kognitive prestasjoner. Kjønnsavhengige ulikheter i hjernens struktur og funksjon er dokumentert hos mange arter, noen ulikheter er til stede ved fødselen, mens andre utvikles i tiden etterpå.

Ved å bruke en sauemodell, har Syed Nuruddin i sin doktoravhandling studert hvordan peri-pubertal farmakologisk blokkering av gonadotropinfrisettende hormon (GnRH) med en GnRH agonist (GnRHa) virker på hjernens utvikling.
Gonadotropinfrisettende hormon (GnRH) dannes i hypothalamus og stimulerer frigjøring av gonadotrope hormoner i hypofysen. Disse hormonene virker igjen på kjønnshormoner som dannes i kjønnsorganene.
 
Hovedmålene med dette arbeidet var å bestemme forandringer i hjernens genutrykk, struktur og funksjon hos dyr som var behandlet med GnRHa.

Nuruddins resultater viste at behandlingen ga økte kjønnsforskjeller i emosjonell adferd og i enkelte kognitive prestasjoner. Det var også kjønnsmessige ulikheter i hjernens struktur og genuttrykk som følge av behandlingen. Forandringene som ble sett i hjernestrukturer og adferd hos sau som fikk tilført GnRHa i den peri-pubertale perioden, indikerer at blokkering av GNRH-signalisering kan ha signifikante effekter også utenfor reproduksjonssystemet.

Ved å bruke en transgen Alzheimer musemodell (predisponert for Alzheimer), har Nuruddin også hatt fokus på spørsmålet om hormoner kan medvirke til utviklingen av amyloid plakk, noe som er karakteristisk for Alzheimers Disease (AD). Han benyttet også her en GnRH-agonist, fant at genuttrykk i hippocampus var endret etter behandling, men fant ingen klar effekt på dannelsen av amyloid plakk.

Published 28. February 2014 - 9:50 - Updated 17. mars 2014 - 10:34