Deltakeropplevelser i viltturisme

Det å kunne observere ville dyr i sitt naturlige habitat er en opplevelse mange mennesker er villige til å reise langt og betale høye summer for. Viltturisme er ryggraden i mange lands turistnæringer, og disse tilbudene blir stadig mer populære.

– Viltturisme er et bredt begrep som inkluderer en rekke aktiviteter, sier doktorgradsstipendiat Nikoline Dybsand.

– Eksempelvis det å observere ville dyr på lang avstand, vandringssafari og møter med rovdyr, svømming med sjøpattedyr, og troféjakt, for å nevne noen. 

Dovrefjell, Hornøya, Svalbard og Canada

Dybsand har i sin doktorgrad undersøkt hvilke elementer i viltturisme som er viktige for deltakerne, og hvordan kan disse elementene bidra til ønskede resultater og/eller redusere de negative effektene av viltturisme.

Studiesteder har vært de tre norske naturdestinasjonene Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Hornøya og Svalbard, samt den kanadiske byen Churchill i Manitoba. Sistnevnte er kjent som «Verdens isbjørnhovedstad» på grunn av alle isbjørnene som lever i nærheten. 

Potensiell konflikt

Viltturisme blir ofte fremhevet som en måte lokalsamfunn kan få økonomiske fordeler av å bevare naturen, og samtidig sikre dyrelivet for fremtidige generasjoner. For tiden pågår det imidlertid diskusjoner i forvaltning og fagmiljø om en økende bekymring for potensielle negative konsekvenser av denne formen for turisme.

– Det er viktige etiske og moralske spørsmål knyttet til møter mellom mennesker og dyreliv, spesielt i situasjoner der dyrelivet potensielt kan bli overutnyttet for å underholde besøkende, sier Dybsand. Hun påpeker at rekreasjon og turisme ofte er i direkte konflikt med beskyttelse av dyrelivet og bevaring av miljøkvalitet.

Hilde Nikoline Hambro Dybsand på feltarbeid med moskus i bakgrunnen.

Hilde Nikoline Hambro Dybsand på feltarbeid med moskus i bakgrunnen.

Photo
Øyvin Dybsand

Den totale opplevelsen

Funnene i Dybsands avhandling understreker at det er flere elementer som er viktige i tillegg til å oppleve det dyret man ønsker å se.

– Det kan naturligvis skje at deltakerne ikke får se de dyrene de helst ville se, sier Dybsand.

– Det er en risiko som alltid vil være til stede.

Hun forteller videre at det er fullt mulig for deltakerne å ha gode opplevelser selv om de ikke får møte dyret de planla å oppleve.

– Andre elementer som da blir spesielt viktige er selve landskapsopplevelsen, møter med andre ville dyr, sideopplevelser og guidingen.

– Naturbaserte reiselivsbedrifter bør derfor prioritere å tilby guiding av høy kvalitet i forbindelse med viltturisme.

Viktig med alternativer

De andre støtteelementene ved opplevelsen ble viktigere i tilfeller hvor deltakerne ikke fikk se dyrene de hadde lyst til å se. Slike elementer er derfor spesielt viktige å utvikle for opplevelser som er basert på arter som er vanskelige å finne.

På Svalbard var eksempler på slike støtteelementer det å kjøre snøscooter og spise lunsj ved en isbre.

– Dette er i tråd med tidligere forskning som har vist at når hovedopplevelsen mangler eller skuffer, så kan andre elementer av høy kvalitet kompensere for denne mangelen, sier Dybsand.

Rettet markedsføring

Noe annet som er viktig er å styre deltakernes forventninger.

– Dersom deltakerne på forhånd får beskjed om at de ikke er garantert å se dyrene, er det større sannsynlighet for at de sitter igjen med et positivt inntrykk dersom de ikke får det, sier Dybsand.

Funnene hennes viser også at deltakernes egne egenskaper påvirker viktige elementer av viltturismen: lojalitet til destinasjonen og intensjonen om å opptre miljøvennlig.

– Det er ikke tilfeldig hvilke egenskaper deltakerne har, så naturbaserte reiselivsbedrifter bør være nøye når de driver markedsføring og kommunikasjon, avslutter hun.

 

Dybsand forsvarer sin doktorgrad onsdag den 7. juli, 2021. Prøveforelesning og disputas er åpne for alle – link finner du her.

Published 23. juni 2021 - 15:48 - Updated 23. juni 2021 - 15:56