Doktorgrad - Katinka Horgen Evensen - Betydningen av planter i kontormiljøer

Mange av oss liker å omgi oss med grønne planter på arbeidsplassen. Og kanskje ikke uten grunn. Miljøpsykologisk forskning har nemlig vist at passive opplevelser av naturomgivelser kan ha en avstressende virkning på oss, noe som kan være spesielt aktuelt for dagens dataarbeidsplasser.

Dette er temaet for doktorgraden (PhD) til Katinka Horgen Evensen

Avhandlingens  tittel:

”Eksperimentelle studier av naturelementers betydning for restitusjon under arbeid ved dataskjerm”.


Emne for forelesning:

"The conceptualization of nature in studies of health and well-being, how is it defined and how does this impact the outcomes?"

 

Natur i innemiljø

Vi har alle erfart at arbeid ved dataskjerm krever fokusert oppmerksomhet og skaper behov for jevnlige korte pauser og mental restitusjon.

Et grønt innemiljø i form av planter, vindusutsikt til natur, ja til og med bilde av natur, hevdes å ha en positiv virkning på det fysiske arbeidsmiljøet.I dag er det mange som bruker grønne planter i  kontormiljøet.- Det er imidlertid svakt forskningsmessig grunnlag for å hevde dette, forteller Katinka H. Evensen, og hevder at opplevelse av naturelementer innendørs og hva det betyr for arbeidskapasitet og helse, fortsatt er lite studert.

I doktorgradsforskningen sin undersøker hun naturelementers betydning for restitusjon på dataarbeidsplassen og deres helsefremmende virkning i det fysiske arbeidsmiljøet over tid.

Arbeidet består av fire miljøpsykologiske studier som undersøker det fysiske arbeidsmiljøets innvirkning på arbeidskapasitet og velvære.


Komplekse sammenhenger

Å vurdere betydningen av grøntmiljø på arbeidplassen for arbeidskapasitet og velvære er komplisert og kan være vanskelig å skille fra mange andre faktorer som påvirker oss i hverdagen.

De fire eksperimentelle studiene som ble gjennomført i forbindelse med doktorgradsarbeidet indikerte at innendørs naturelementer har et beskjedent potensial som restorative elementer, og at den psykologiske effekten var avhengig av omgivelsene for øvrig.

Funnene var ikke entydige og det ble påvist svake effekter, noe som viser hvor komplekse sammenhenger mellom naturelementer i kontormiljøet og restitusjon og velvære er.

Avhandlingen tar for seg de metodiske utfordringer disse komplekse sammenhengene reiser, og gir forslag til hvordan framtidig forskning på feltet bør gjennomføres.

Doktorgradsforskningen til Katinka Evensen er aktuelt for svært mange i dagens datahverdag!

Katinka Horgen Evensen (34) er fra Oslo og er utdannet Cand. psychol. fra Universitetet i Oslo i 2006. Hun begynte som doktorgradsstipendiat i 2009 med stipend fra UMB (nå NMBU).


Hovedveileder har vært førsteamanuensis Grethe G. Patil (NMBU) og med førsteamanuensis Ruth K. Raanaas (NMBU), professor Caroline Hagerhall (Sveriges lantbruksuniversitet) og dr. Maria Johansson (Lunds universitet) som medveiledere

 

 

Published 20. February 2014 - 15:00 - Updated 28. mai 2021 - 10:46