Ny kunnskap om PRV-virus hos laks - Øystein Wessel Finstad, 24. februar

Røde blodceller som målceller for dette viruset er trolig viktig for utviklingen av hjerte- og skjelettmuskelbetennelse hos laks og kan i tillegg være forklaringen på annen sykdom med tidligere ukjent årsak.

Øystein Wessel Finstad disputerer 24. februar for graden ph.d. ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet med avhandlingen «Pathogenesis of Piscine orthoreovirus (PRV) infection in Atlantic salmon (Salmo salar.

Norsk lakseoppdrett har hatt en enorm vekst de siste 30 årene og er nå en av de største eksportnæringene i landet. I 2012 ble det produsert nesten 1.2 millioner tonn laks i Norge, noe som tilsvarer vekten av omtrent 14 millioner voksne menn. I takt med økt produksjon har oppdrettsnæringen fått flere utfordringer, blant annet økning i sykdomsutbrudd forårsaket av virus.

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) kan gi kraftig betennelse i hjertet hos oppdrettslaks. Sykdommen ble første gang beskrevet i 1999, og ved hjelp av moderne teknologi klarte man i 2009 å finne at et nytt virus, Piscine orthoreovirus (PRV), var årsak til sykdommen. Studier har vist at viruset er vidt utbredt hos laks, også i små mengder hos tilsynelatende frisk fisk. Hos laks med HSMB finnes viruset i store mengder. Viruset smitter ikke fra laks til mennesker.

Til tross for funn av viruset som er årsak til HSMB, har kunnskapen om hvordan viruset fører til sykdom vært begrenset. Øystein Wessel Finstad har i sin doktorgrad undersøkt hvilke celler hos laksen viruset befinner seg i og hvordan sykdommen utvikler seg. Han fant store mengder virus i røde blodceller tidlig i infeksjonen, noe som trolig er viktig for utviklingen av sykdommen.

Viruset var lokalisert i ansamlinger inne i de røde blodcellene, i såkalte inklusjoner eller virusfabrikker. Disse ansamlingene lignet det som før er blitt kalt erythrocytic inclusion body syndrome (EIBS) og tyder på at PRV kan være en av årsakene til denne tilstanden hos laks også.

Et virus må komme seg inn i en celle og ta over cellens maskineri for å kunne formere seg. De røde blodcellene hos mennesker og andre pattedyr har ikke det maskineriet virus* trenger for å kunne formeres. Det har derimot røde blodceller i fisk. Røde blodceller er en av de mest tallrike cellene i fisken og svært viktige for oksygentransport. Hos enkelte fisk var over halvparten av de røde blodcellene infisert med PRV. Videre studier vil derfor se på hva slags konsekvenser dette kan ha for laksens helse.

Arbeidet ble utført ved Norges veterinærhøgskole, som etter fusjonen med Universitetet for miljø- og biovitenskap heter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I tillegg har Veterinærinstituttet i Oslo og VESO Vikan i Namsos deltatt i prosjektet.

Hovedveileder
Espen Rimstad, NMBU - Veterinærhøgskolen

Medveilerere
Maria K Dahle, Veterinærinstituttet

Marie Løvoll, VESO Vikan


 

* Dette er helt generelt og ikke en spesiell mekanisme for PRV. Menneskers røde blod celler kan aldri støtte virusreplikasjon.

 

Celler uten kjerne = null virus replikasjon. Uavhengig om det er PRV eller ett hvilket som helst annet virus.

Published 10. February 2014 - 11:09 - Updated 17. mars 2014 - 10:24