Oppdrettslaksen trenger marint omega-3

Marta Bou Mira disputerte 4. mai 2017 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen “Metabolism of omega-3 very long-chain polyunsaturated fatty acids in Atlantic salmon (Salmo salar L): Effects of different dietary levels of EPA and DHA on fish performance and health" (norsk: “Metabolisme av omega-3 fettsyrer i atlantisk laks (Salmo salar L): Effekt av ulike nivåer av EPA og DHA i fôret på fiskens helse“.

I sitt doktorgradsprosjekt har Marta Bou Mira i Nofima studert hvilke minimumsnivå av marine omega-3-fettsyrer i fôret som vil sikre at oppdrettslaksen har god helse og vokser godt, under ulike miljøutfordringer og gjennom ulike livsfaser. Fettsyrene hun har studert spesielt kalles EPA og DHA, og fiskeolje er den viktigste kilden til disse fettsyrene. Det er vedvarende mangel på fiskeolje i markedet. Derfor er det ikke ønskelig å bruke mer marine omega-3-fettsyrer enn nødvendig i oppdrettsfôret.

I doktorgradsarbeidet er laks fôret fra 0 til 2 prosent av EPA og DHA helt fra startfôring og fram til en slaktevekt på fire kilo. Bou Miras arbeid viser til at det rent ressursøkonomisk er lønnsomt med opp mot en prosent marine omega-3-fettsyrer i fôret, da dette gir høyest egenproduksjon av marint omega-3 i laksen. Forskningsteamet har tidligere vist at laksen har en evne til å omdanne plante-omega-3 til marint omega-3 som kompensasjon når nivået i fôr er lavt.

Forsøkene viste imidlertid at en prosent EPA og DHA i fôret, et nivå som tidligere ble ansett som behovsnivået, er for lavt til at laksen opprettholder god helse i et krevende miljø i merder i sjø.

De laveste nivåene av omega-3-fettsyrer i fôret førte til strukturelle endringer i tarm og ryggrad og høyere dødelighet etter lusebehandling ved høye sjøvannstemperaturer. Innholdet av marint omega-3 i kommersielt fôr er godt over nivåene som ga negative effekter i forsøk.

Forsøkene viste med dette at de lange marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA er nødvendig i laksens fôr for å bevare god helse og robusthet.

Bou Mira disputerer torsdag 4. mai ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, på Ås.

Fortsetter med studier av laksens fettomsetning

Marta Bou Mira er 33 år og fra Alicante i Spania. Hun har mastergrad i fiskeernæring fra Universitetet i Barcelona og startet doktorgraden ved NMBU og Nofima i 2013. Veileder i doktorgradsarbeidet har vært Bente Ruyter, seniorforsker i Nofima og professor ved NMBU. Bou Mira skal jobbe videre i Nofima i en Post doc stilling finansiert av Norges forskningsråd. Marta Bou Mira vil fortsette sine studier av laksens fettomsetning.

Published 4. mai 2017 - 8:43 - Updated 27. juni 2018 - 15:24