Bærekraftig håndtering av lakselusinfeksjoner

Det har historisk blitt brukt enorme mengder med kjemiske midler for å behandle mot lakselus, og lusa har utviklet resistens mot de fleste av de kjemiske midlene. Det er derfor stor interesse i å utvikle alternative bærekraftige tilnærminger for å håndtere lusepåslag. To lovende alternativer er bruk av selektiv avl og funksjonelle fôr. Helle Jodaa Holm har i sitt arbeid undersøkt hvordan selektiv avl og funksjonelle fôr kan bidra til å modulere hudens immunforsvar og resultere i reduserte lusenivåer. Dette krever grunnleggende forståelse av laksens hud og de immunologiske reaksjonsveier som er viktige i laksens forsvar mot luseinfeksjoner, noe dette doktorgradsarbeidet har bidratt til.

Selv om atlantisk laks regnes som spesielt mottakelig for lakselusinfeksjoner, sammenliknet med andre laksearter, finnes det naturlig variasjon innenfor arten, og dette kan utnyttes i avlsarbeidet. I samarbeid med AquaGen har Helle Jodaa Holm vist at de individene som er mest motstandsdyktige mot lakselus har et høyere genuttrykk av det medfødte immunforsvar og sterkere T-celle immunitet enn de lavresistente individene.

Helle Jodaa Holm har også studert effektene av funksjonelle fôr mot lakselus i samarbeid med Cargill Innovation (tidligere Ewos Innovation). Fôret som ble brukt i studien var anriket med plantebestandeler kalt glukosinolater, som utgjør en del av planters naturlige forsvar mot bakterier, sopp og parasitter. Det er rapportert gunstige effekter mot en rekke sykdommer i en rekke humane- og dyrestudier ved inntak av glukosinolater og deres spaltningsprodukter. Helle Jodaa Holms arbeid er det første til å dokumentere signifikant reduksjon i lusepåslag ved fôring av laks med glukosinolater som også sammenfaller med styrket immunforsvar i laksens hud.

Published 2. April 2017 - 13:59 - Updated 23. mai 2017 - 19:08