Mer melk med gode grovfôrblandinger

Sondre Stokke Naadland disputerer 8. april 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «A comparison of organic grass-clover silages from primary growth and regrowth in dairy cows».

Kyr i økologisk melkeproduksjon har de siste årene økt melkeytelsen ved hjelp av økt kraftfôrandel i rasjonen. Regelverket for økologisk melkeproduksjon tillater inntil 40% kraftfôr. Dagens gjennomsnittlige økologiske rasjon til melkeku nærmer seg denne grensen. Derfor bør økt melkeytelse i fremtiden baseres på grovfôr av god kvalitet, og fôret må utnyttes optimalt i kyrnes samlede fôrrasjon.

Økologisk slåtteeng har ofte mye energi, men lite protein i førsteslåtten, mens forholdet er motsatt i andreslåtten. Det er derfor sannsynlig at en blanding av surfôr fra de to slåttene vil utgjøre en bedre fôrrasjon enn om fôr fra førsteslåtten eller andreslåtten blir gitt alene.

Og det er nettopp den kombinerte effekten av økologisk surfôr fra førsteslått og andreslått Sondre Stokke Naadland har undersøkt i doktorgradsarbeidet sitt. Kyr ble fôret med økologisk gress-kløversurfôr fra første- og andreslått, alene eller i blanding. Effektene på fiber- og proteinfordøyelsen, samt effekten på kyrnes fôropptak og melkeproduksjon ble testet på vomfistulerte kyr. Vomfistulerte kyr har hull inn til vomma som er stort nok til å stikke hånden inn i.

Fôring med blandinger ser ut til å være best
Resultatene fra fôringsforsøkene tyder på at fôring med bare andreslåtts surfôr senker melkeytelsen i forhold til fôring med blandinger eller ren førsteslått. Men det ble også målt effekter som antydet at førsteslåtten kan gi dårligere ytelse enn blandingene, særlig hvis det brukes lite proteinrikt kraftfôr.

Studien har gitt innblikk i hvordan fôropptak, fordøyelse og melkeytelse påvirkes av fôring med surfôr av to ulike slåtter med typisk sammensetning i økologisk melkeproduksjon. Fôring med surfôr fra andregangsslått alene bør unngås, mens fôring med surfôrblanding fra begge slåttene bør være en god strategi for å opprettholde høy melkeytelse hos kyr i økologisk drift.

Siden næringssammensetningen i eng med gress-kløverblandinger varierer, bør imidlertid denne variasjonen følges opp i videre forskning, for eksempel ved nærmere studier av tredjeslåtten og ved bytte av kløversort i blandingene.

Annonsering av disputasen

 

Published 1. April 2016 - 9:59 - Updated 28. juni 2018 - 9:40