Nye metoder effektiviserer kjemiske reaksjoner

Nye metoder har gjort det enklere og mer bærekraftig å fremstille kjemiske forbindelser som er nyttige for oss mennesker, bl.a. medisiner.

Nye metoder effektiviserer kjemiske reaksjoner

Runa Berg Østby disputerer 18. desember 2015 for graden ph.d. ved NMBU – Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet med avhandlingen «Syntheses of 3-, 4- and 5-Membered Carbocycles - New Methodology on Old Methods».  

En kjemikers arbeid består ofte i å lage kjemiske forbindelser som kan være nyttige for samfunnet. Stoffer med medisinsk virkning kan finnes i naturen, men ofte i så små mengder at de blir lite tilgjengelige for oss. Derfor må medisinske preparater ofte fremstilles syntetisk.

Kjemiske forbindelser kan fremstilles på flere ulike måter alt etter hvilken type forbindelser det er snakk om og hvilke strukturer de har. Mange av fremstillingsmetodene ble imidlertid utviklet i en tid hvor man ikke var så nøye med om fremstillingen av produktet medførte fare for de som arbeidet med produksjonen. Det ble heller ikke tatt hensyn til om fremstillingen ga avfallsprodukter som var miljøskadelige.

Hovedfokus i Runa Berg Østbys doktoravhandling har derfor vært å benytte ny metodologi på allerede veletablerte metoder for fremstilling av karbosykliske 3-, 4- og 5-ringsforbindelser med et mål om å forbedre disse metodene. 3-, 4- og 5-rings karbosykler finnes i mange naturstoffer som kan ha egenskaper som er nyttige for mennesker.

Hun har sett på noen vanlige reaksjoner og har ved hjelp av ulike nye metoder gjort produksjonen av ringstrukturene mer miljøvennlig og raskere i tillegg til at de var enkle å utføre og ga høyere utbytte. Reaksjonene er gjennomført i liten skala i laboratoriet, men alle skal i prinsippet kunne oppskaleres til bruk i industrien.

Published 31. oktober 2016 - 18:04 - Updated 23. mai 2017 - 19:16