Forsvarsceller i tarmen hos sau

Line Olsen disputerer 28. august 2015 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Investigation of the Gut-Associated Lymphoid Tissue in Sheep With emphasis on Natural Killer Cells».

Dreperceller («Natural Killer cells») er viktige i det såkalte medfødte immunforsvaret og kan reagere raskt på en infeksjon ved å drepe infiserte celler eller stimulere andre immunceller. Mens lymfoid vev i tarmen har vært undersøkt i flere tiår, er dreperceller i tarmen hos sau nylig blitt beskrevet.

Sauen har ulike typer lymfoid vev i tarmveggen, og områdene hvor immunresponsen starter og områdene der skadelige mikrober uskadeliggjøres, samarbeider med hverandre. En nylig utviklet markør (NCR1) mot dreperceller hos sau viser at disse cellene hos sau har klassiske karaktertrekk som er typisk for dreperceller hos andre arter. Det er imidlertid ikke blitt beskrevet hvor i sauetarmens lymfoide vev disse NCR1+ cellene er lokalisert eller hvilken fenotype og aktiveringsstatus de har.

Dreperceller finnes tidlig i fosterlivet
Line Olsen har i samarbeid med forskergrupper ved patologisk og immunologisk laboratorium, NMBU, gjort undersøkelser ved hjelp av ulike typer immunmerking på snitt av vev og i væskestrømcytometri hos lammefostre og lam med eller uten en tarminfeksjon. Hun er den første til å bruke et antistoff mot NCR1+ celler i et slikt detaljert studie. NCR1+ celler ble funnet i tarm hos fostre allerede fra 70 dagers drektighet i områder hvor T-celler og andre viktige immunceller vanligvis finnes.

NCR1+ cellene uttrykte mer av et protein (c-kit) i overflaten i den siste perioden før fødsel, noe som tyder på at cellene ble gradvis mer modne og klare til innsats ved fødselstidspunktet eller også at cellene endret seg mot en litt annen variant av medfødte immunceller. Det ble funnet en betydelig andel NCR1+ celler som gjennomgikk celledeling i tarmveggen tidlig i drektigheten. Andelen av disse sank til et minimum mot fødsel og var nesten fraværende hos unge lam.

Dreperceller aktiveres av inntrengere
Lokaliseringen av NCR1+ celler var relativt lik i fostre, normale lam og i lam som var eksperimentelt infisert med Cryptosporidium parvum. Under stimulering av tarmveggen med tarmparasitten C. parvum fant Olsen at drepercellene økte sin aktiveringsstatus. Alle undersøkelser avslørte at drepercellene forekommer i to ulike varianter som begge har klassiske drepercellers karakteristiske trekk.

Resultatene som er presentert i denne doktoravhandlingen kan være nyttig for komparative betraktninger og for generell forståelse av NCR1+ celler hos sau og den rollen de har i det intrikate lymfoide tarmvevet. Arbeidet kan gi grunnlag for videre undersøkelser av vev som har tilknytning til tarm og immunrespons hos sau.

Published 14. august 2015 - 13:01 - Updated 23. mai 2017 - 19:19