Nye og forbedrede tester avslører resistens hos lakselus

Eksisterende tester for resistens mot lakselusmidler er forbedret, og mekanismen bak resistens mot kjemikalet azametifos er avslørt med påfølgende utvikling av ny test. Men nå er lusa også blitt motstandsdyktig mot hydrogenperoksid.

Nye og forbedrede tester avslører resistens hos lakselus

Kari Olli Helgesen disputerer 25. juni 2015 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Monitoring of drug resistance and resistance development mechanisms in salmon lice (Lepeophtheirus salmonis.

Dette er resultatene av Kari Olli Helgesens doktorgradsarbeid hvor hun har studert lakselusas resistens mot behandlingsmidler. Arbeidet er utført ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Forbedret og forenklet resistenstest
Å teste lakselus for resistens før behandling er viktig for å unngå uvirksomme behandlinger, da behandlinger er dyre for oppdretteren og potensielt skadelige for fisken og miljøet omkring oppdrettsanleggene. De resistenstestene som fram til nylig har vært brukt, 6-dose toksikologiske bioassay, er arbeids- og ressurskrevende å utføre og avlesing av testene krever høy kompetanse.

Helgesen har forenklet protokollen for disse testene, slik at det nå er mulig å utføre tester mot de fleste lakselusmidler ved hjelp av samme bioassay-protokoll. Den nye testen mot azametifos, deltametrin og emamektin benzoat krever færre lus for testing og avlesningen av svaret er forenklet. Denne nye resistenstesten dannet grunnlaget for Mattilsynets overvåkningsarbeid over lakselusresistens i 2013 og 2014.

Resistens mot hydrogenperoksid påvist for første gang i Norge
Bruken av hydrogenperoksid mot lakselus er økende på grunn av utstrakte resistensproblemer mot de andre kjemiske behandlingsmidlene. Da det kom inn rapporter om sviktende behandlingseffekt etter behandling med hydrogenperoksid, var det viktig å utvikle en resistenstest for å finne ut om behandlingssvikten skyldtes resistens hos lusa eller feilaktig utførte behandlinger.

I løpet av arbeidet med resistenstesten ble det funnet lakselus som var ti ganger så resistent som den fullt ut følsomme lusa. Resistensen ble påvist overført til neste generasjon, og resistens mot hydrogenperoksid var dermed for første gang påvist i Norge.

Mekanismen bak azametifosresistens er avslørt
Azametifos tilhører en gruppe behandlingsmidler som har vært brukt mot lakselus i Norge siden 70-tallet. Resistens mot dette middelet utviklet seg på begynnelsen av 90-tallet og bruken opphørte derfor mellom 2000 og 2007. Da middelet igjen ble tatt i bruk tok det bare ett år før resistens på nytt var et problem.

I Helgesens arbeid inngikk studier av acetylkolinesterase som er det enzymet azametifos virker på i lakselus. Årsaken til resistensen viste seg å være en mutasjon i genet som koder for enzymet. Dette ble bekreftet gjennom studer av flere lakselusstammer med ulik grad av resistens og gjennom biokjemiske studier av både det muterte enzymet og enzym uten mutasjon. En rask laboratorietest ble utviklet for å finne lakselus med mutasjonen. 

Published 31. oktober 2016 - 17:56 - Updated 23. mai 2017 - 19:20