Aktivering og resirkulering av NK-celler hos storfe

NK-celler (natural killer cells) er lymfocytter i vårt medfødte immunforsvar. Utvidet kunnskap om disse cellenes aktivering og resirkulering kan ha verdi for fremtidige vaksinestrategier hvor aktivering av NK-celler er ønskelig.

Aktivering og resirkulering av NK-celler hos storfe

Hege Lund disputerer 19. juni 2015 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Activation and recirculation of bovine natural killer cells in steady state and inflammation».

NK-cellene bidrar tidlig i kroppens immunrespons med celledrap og produksjon av immunregulerende stoffer (cytokiner). Disse cellene er spesielt viktige i beskyttelsen mot sykdomsfremkallende organismer (patogener) som lever inne i cellen (intracellulært) enten det gjelder en naturlig infeksjon eller i sammenheng med vaksinasjon. NK-celler responderer på adjuvans (hjelpestoff) i vaksinen, og kan bidra med å styre den spesifikke immunresponsen ved vaksinasjon.

NK-celler hos storfe ble beskrevet for et tiår siden, og det har siden den gang vært en betydelig fremgang i karakteriseringen av disse cellene. Likevel er flere aspekter ved aktivering og resirkulering av NK-celler in vivo fortsatt ukjent, og det er nettopp disse aspektene som har vært grunnlaget for Hege Lunds doktoravhandling. I avhandlingen beskriver hun egenskaper ved aktiverte NK-celler i stabil tilstand og ved inflammasjon, og undersøker også resirkulering av NK-celler i en storfemodell.

Ifølge Lunds forskning, hadde NK-celler hos storfe ulik grad av aktivering avhengig av hvilket vev de var lokalisert i. Mens en stor andel av NK-cellene i blod var i en pre-aktivert tilstand, var det aktiverte NK-celler i lymfen som går til lymfeknuten (afferent lymfe). Ved inflammasjon ble NK-cellene hos storfe tidlig aktiverte i drenerende lymfeknute og kunne trolig raskt forlate lymfeknuten for å gå ut i sirkulasjonen. Videre viste forskningen at afferent lymfe ser ut til å være en viktig rute for vandring av vevs-aktiverte NK-celler til lymfeknuten.

Lunds avhandling presenterer resultater som er av verdi for forståelsen av generell resirkulering av NK-celler. Dette kan ha betydning for fremtidige vaksinestrategier mot patogener der aktivering av NK-celler er ønskelig.

Published 31. oktober 2016 - 17:56 - Updated 23. mai 2017 - 19:21