Ny kunnskap om virusegenskaper og vertsrespons ved laksesykdom

Tz-Chun Guo disputerer 8. mai 2015 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen «Salmonid alphavirus infection in Atlantic salmon - viral properties and host responses to infection».

Pancreas disease (PD) er en smittsom virussykdom som er påvist hos oppdrettslaks i Europa og Nord-Amerika. PD er en forårsaket av en infeksjon med salmonid alfavirus (SAV), og i Norge er det SAV subtype 2 og 3 som er årsak til sykdommen. I 2012 ble det rapportert 137 tilfeller av PD og i 2013 ble det påvist 99 tilfeller. Dødeligheten er som regel 5-10 %, men kan være opp til 80% i unntakstilfeller. PD står for betydelige tap i oppdrettsnæringen.

Bakteriesykdommer hos fisk er i dag kontrollert med vaksinasjon, mens virusinfeksjoner fortsatt gir betydelig tap, selv om fisken er vaksinert. Det tar langt tid å utvikle effektive virusvaksiner og en viktig faktor i dette arbeidet er en bedre forståelse av samspillet mellom vert og virus under infeksjonen.

I sin doktoravhandlingen har Tz-Chun (Jenny) Guo bidratt med betydelig innsikt i dette viktige samspillet. Hun har skaffet til veie ny teknologi og mer og bedre kunnskap om salmonid alfavirusets evne til å framkalle sykdom. Og om vertens evne til å motstå infeksjonen. Hun har hatt spesiell fokus på virusets formeringsevne og på de mottiltak verten setter inn som svar på infeksjonen. Det er særlig vertens medfødte immunsystem hun har konsentrert seg om.

Guo har også arbeidet med teknologier som kan gi grunnlag for utvikling av nye vaksiner basert på RNA-teknologi. Dette er teknologier som kompletterer dagens DNA-vaksineteknologi og som i tillegg er sikrere. Problemstillinger knyttet til genmodifisering ved bruk av DNA vaksiner kan man enkelt omgå ved å bruke RNA vaksiner.

Published 27. April 2015 - 9:55 - Updated 23. mai 2017 - 19:21