Doktorgrad - Shiori Koga - Norsk brødhvete

 Doktorgraden (PhD) til Shiori Koga omfatter studier av hvordan variasjoner i klimaparametre påvirker kvaliteten til glutenproteinet.

 

Tittelen på avhandlingen: «Effekter av temperatur under kornfylling på glutenkvalitet i brødhvete (Triticum aestivum L.)»

Tid og sted for prøveforelesning og disputas: Fredag 17. april kl. 12:15 i Tårnbygningen, TU 101

Emne for prøveforelesningen: "Factors in wheat products that might be causing agents for the supposed increasing adverse reactions to wheat in our society"

 

 

Langt mot nord

Hveteproduksjonen i Norge foregår lengere mot nord og ved lavere temperaturer enn all annen hveteproduksjon i verden. Likevel har andelen norsk mathvete økt fra nesten null til over 70 % i løpet av de siste 45 år, mye takket være bedre sorter og dyrkingsteknikk.

Men likevel med stor variasjon fra år til år. Formålet med denne avhandlingen har vært å undersøke hvordan lave temperaturer under kornutviklingen påvirker sammensetningen av glutenproteiner i kornet og de viskoelastiske egenskapene til gluten. 

Dette er viktig da de viskoelastiske egenskapene til glutenproteinet etter elting av en deig er avgjørende for bakekvaliteten, forteller Shiori Koga.

Forsøkene har vært utført med kontrollerte betingelser i klimakammer, i veksttunnel med en kontinuerlig temperaturgradietn under kornfylling, samt i feltforsøk i flere sesonger i Norge, men også i Minnesota, USA med betydelig høyere temperaturer.

En del av forsøkene ble utført i klimakammer på NMBU

En del av forsøkene ble utført i klimakammer på NMBU

Foto
Shiori Koga

 

 

Samspill

Resultatene fra de ulike forsøkene kunne ikke påvise noen entydig og negativ effekt av lave temperaturer alene. Derimot tydet resultatene på at lave temperaturer og økt nedbør i samspill med andre faktorer som bl.a. angrep av Fusarium og lignende sopper, kan gi nedbryting av glutenproteinet og dermed svak bakekvalitet.

Studiene til Shiori Koga har gitt en dypere forståelse av hva som påvirker variasjonen i glutenkvaliteten.

Studiene til Shiori Koga har gitt en dypere forståelse av hva som påvirker variasjonen i glutenkvaliteten.

Foto
Even Bratberg

Studiene har gitt en bedre forståelse av hva som påvirker variasjonen i glutenkvalitet, særlig under kjølige og fuktige værforhold. Resultatene har også gitt oss viktig informasjon om hvordan vi kan mestre dyrking av mathvete her i landet i en fremtid med store klimaendringer.

Shiori Koga (34) er fra Nagasaki i Japan. Hun har mastergrad i plantevitenskap fra Department of Bioresource and Bioenvironment, Kyusyu University, Japan i 2004. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for plantevitenskap, NMBU i 2010 med støtte fra Forskningsrådet  og NMBU.

Hovedveileder for studiene har vært professor Anne Kjersti Uhlen (NMBU), og med  forsker Anette Moldestad (Nofima), seniorforsker Ellen F. Mosleth (Nofima) og professor Hilde-Gunn O. Hoen-Sorteberg (NMBU) som medveiledere.

Bedømmelseskomité: Forsker Lars Reitan, Graminor Norge, Professor Stefania Masci, Tuscia University, Italy, Kordinator: førsteamanuensis Siv Fagertun Remberg, NMBU


Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbygningen. 2015:35, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1283-5

 

Published 8. April 2015 - 8:37 - Updated 28. mai 2021 - 10:55