Doktorgrad - Amsalu Gobena Roro - UV-stråling og plantevekst

Tittelen på avhandlingen:   «Effekter av UV-stråling på vekst og utvikling hos planter dyrket i ulike klimaregimer»  

Tittelen på engelsk:  «Impact of UV radiation on plant growth and development in different climatic regimes» 

Emne for prøveforelesing:    The importance of the electromagnetic spectrum for plant production in greenhouses – from UV to IR

Tid og sted: Onsdag 25. mars 2015 kl. 12:15, i auditoriet på SKP,  (Senter for klimaregulert planteforskning), Syverudvn. 6, Ås

 

UV-stråling og plantevekst

Tidligere ble ultrafiolett (UV) stråling sett på som en stressfaktor for plantene. Nå vet vi at UV-stråling kan være et signal som kontrollerer viktige prosesser som blomstring og planteform, dvs. at UV påvirker plantenes vekst, morfologi og kjemiske innhold.

Hos kommersielle planteprodusenter er det derfor stor interesse for å ta i bruk UV- stråling til å manipulere vekst og utviklingen  hos planter i veksthus, plasttunneler og andre dyrkingssteder med kontrollert klima. Det er lite kjent hvordan UV- stråling samspiller med ulike klimafaktorer, forteller doktoranden. Særlig samspillet mellom UV og temperatur har vært viktig i doktorgradsarbeidet.

Roser og erteplanter

I studiene sine har Amsalu G. Roro manipulert UV-strålingen ved å filtrere sollys gjennom ulike filtre og ved bruk av UV-lamper. Arbeidet ble utført i Etiopia i ulike høyder over havet nær ekvator hvor det er målt verdens høyeste nivåer av UV-stråling, og i kontrollerte vekstkammer i Norge.

Feltforsøk på Hawassa University, Etiopia.

Feltforsøk på Hawassa University, Etiopia.

Foto
Hawassa University

Forsøksplantene roser og erteplanter viste endringer i form og utseende (morfologi) og blomstringstid og strekningsvekst, spesielt i samspill med temperatursenkning. Disse morfologiske endringene hadde en klar sammenheng med endringer i innhold av hormoner i plantene, slik som også påvirker strekningsveksten.

Forskningen til Amsalu Gobena Roro viser at planter er svært robuste når det gjelder UV-stråling, men at bakgrunnsklima, slik som temperatur, betyr mye for hvordan plantene responderer på UV. Resultatene viser også at UV kan være en aktuell miljøvennlig metode for å kontrollere vekst og utvikling i praktisk planteproduksjon.

 

Amsalu Gobena Roro har forsket på hvordan planter reagerer på UV-stråling.

Amsalu Gobena Roro har forsket på hvordan planter reagerer på UV-stråling.

Foto
Even Bratberg

 

Amsalu Gobena Roro (43) er fra Awassa i Etiopia hvor han har sin mastergrad i plantevitenskap fra Hawassa University. Han begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for Plantevitenskap, NMBU i 2010, med støtte fra Statens Lånekasse og Norad.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Sissel Torre (NMBU) og med prof. Jorunn Elisabeth Olsen (NMBU), prof. Knut Asbjørn Solhaug (NMBU), og dr. Admasu Tsegaye (Addis Ababa University) som medveiledere.

Bedømmelseskomité:  førsteamanuensis Eva Rosenquist, Universitetet i København, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Danmark, førsteamanuensis Alenka Gaberščik, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenija og kordinator og professor Hans Ragnar Gislerød, NMBU, IPV

Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbygningen. 2015:19, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1273-6

 

 

 

 

 

Published 23. mars 2015 - 11:24 - Updated 28. mai 2021 - 10:57