Nytt forsøksdesign reduserer bruken av forsøksdyr og pasienter

Ni Putu Sagita Dewi disputerer 23. mars 2015 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen "Development and Application of the Response Surface Pathway Design from Laboratory Animals to Phase I Studies".

Metoden kalles «Response surface pathway design» (RSP) og basisutgaven ble første gang benyttet i en forsøksdyrstudie for å estimere LD50 (dødelig dose for halvparten av testsubjektene) av giftstoffer på mus. Designet består av n antall dosenivåer hvor oppnådd resultat for et nivå bestemmer dosen på neste nivå. Metoden fungerte godt i praksis og ga meget tilfredsstillende resultater, men antall benyttede forsøksdyr kunne la seg redusere.  

I doktorgraden sin har Sagita Dewi arbeidet med videreutvikling av denne metoden. Hun benyttet data fra den første forsøksdyrstudien, inkludere en optimalisert dosejusteringsprosedyre, innførte nye variabler og endret antall forsøksdyr for hvert nivå. Det optimaliserte RSP-designet ga sikrere estimater av LD50 enn det opprinnelige designet. Antall forsøksdyr ble redusert fra 36 til 15 uten tap av informasjon.

Dewi benyttet også RSP-designet i to studier for å estimere maksimum toleransedose (MTD) i fase-1 kliniske studier for en ny kreftmedisin (BP-C1). I Dewi’s studier ble BP-C1 benyttet i behandling av brystkreft hos menneske og hund. Den ene studien ble gjennomført på kvinner med metastasert brystkreft, og den andre på hunder med ondartede jursvulster. Forsøkene viste gode resultater og dokumenterte stor toleranse og få bivirkninger av BP-C1. Substansen er av stor interesse innen kreftforskning og fremtidig kreftbehandling.

Sagita Dewis doktoravhandling viser at det optimaliserte RSP-designet passer godt både for forsøksdyrstudier og dose-responsstudier, og at det lett kan tilpasses til bruk i andre kliniske forsøk.

Published 19. mars 2015 - 12:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:22