UV-stråling påvirker planter ulikt ved ulik temperatur

Amsalu Gobena Roro disputerer 25. mars 2015 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen “Impact of UV radiation on plant growth and development in different climatic regimes”.

Tidligere ble ultrafiolett (UV)-stråling betraktet som en stressfaktor for plantene. Nå vet man imidlertid at UV kan være et signal som kontrollerer viktige prosesser hos planter slik som blomstring og planteform. Det er stor interesse for å benytte UV-stråling i kommersiell produksjon av planter i veksthus, plasttunneler og i andre typer dyrkingssystemer for å påvirke viktige planteprosesser.

Det er lite kjent hvordan UV samspiller med andre klimafaktorer, og i doktorgradsarbeidet sitt har Amsalu Gobena Roro utsatt planter for UV-stråling under ulike klimaregimer for å se om responsen på UV endrer seg med bakgrunnsklima. Spesielt er det lagt vekt på samspillet mellom UV og temperatur.

Roro har manipulert UV-strålingen ved å filtrere sollys gjennom forskjellige filter og ved bruk av UV-lamper. Forskningen ble gjennomført i Etiopia i ulike høyder over havet (1700 – 2800 moh) og nær ekvator hvor verdens høyeste UV-nivåer er målt, og i Norge, men her i kontrollerte vekstkammer. Erteplanter og roser ble benyttet som forsøksplanter, og disse viste endringer i morfologi og blomstringstid under påvirkning av UV-stråling. Planter som ble eksponert for UV var kortere og hadde forsinket blomstring sammenlignet med planter som ikke hadde fått UV-bestråling, men det var ingen forskjell i avling eller holdbarhet.

I forsøkene som ble utført i vekstkammer i Norge, ble planter utsatt for 6 timer daglig UV- eksponering ved to ulike temperaturregimer. Resultatene viste at strekningsveksten hemmes dersom plantene eksponeres for UV-stråling samtidig med at temperaturen senkes. De observerte morfologiske endringene viste en klar sammenheng med endringer i innholdet av plantehormoner som påvirker strekningsvekst.

Roros forskning viser at planter er svært robuste for UV-stråling, men at bakgrunnsklima, som temperatur, har stor betydning for hvordan planter responderer på UV. Resultatene viser oss at UV-stråling kan være aktuell som metode for å kontrollere planteform i praktisk planteproduksjon. I dag benyttes i stor grad kjemisk vekstregulering for dette formålet, og det er lite miljøvennlig.

Veiledere
Førsteamanuensis Sissel Torre, NMBU (hovedveileder)
Associate professor Admasu Tsegaye, Addis Ababa University, Ethiopia
Professor Jorunn E. Olsen, NMBU
Professor Knut Asbjørn Solbug, NMBU

Published 17. mars 2015 - 13:53 - Updated 23. mai 2017 - 19:22