Arvelig sykdom gir nyresvikt hos unge hunder

Runa Rørtveit disputerer tirsdag 17. mars for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen over avhandlingen «Canine Collagen Type III Glomerulopathy».

Kollagen type III glomerulopati er en sjelden, men alvorlig nyresykdom som opptrer hos dyr og mennesker. Årsaken til sykdommen er ukjent, men siden den forekommer oftere i noen familier, er den sannsynligvis arvelig. Sykdommen medfører kronisk nyresvikt og per i dag finnes det ikke et tilfredsstillende behandlingstilbud, verken for hunder eller mennesker.

I doktorgradsarbeidet sitt har Runa Rørtveit studert denne sykdommen i to hundefamilier. Hun fant at sykdommen arter seg svært likt hos hunder og mennesker. Studier på hund kan dermed også tilføre mer kunnskap om den humane varianten av denne sykdommen.

Rørtveits arbeid viser at kollagen type III glomerulopati hos hund er en arvelig sykdom som nedarves med vikende arvegang. Det vil si at foreldrene er friske bærere av sykdommen, og at omtrent en fjerdedel av valpene deres rammes. Studier av valpekull fra fødselen av viste at de syke valpene vokste saktere enn sine friske kullsøsken. Allerede så tidlig som ved 50 dagers alder begynte de syke valpene å tape proteiner gjennom urinen som følge av sykdommen. Etter hvert utviklet de forhøyet blodtrykk og kronisk nyresvikt.

Ikke bare nyresykdom
Både hos mennesker og dyr har det vært uklart om dette er en primær nyresykdom eller om det er en systemisk sykdom som omfatter flere organsystemer. Rørtveit fant at syke hunder hadde forandringer i leveren i tillegg til i nyrene, og dette kan tyde på at kollagen type III glomerulopati er en systemisk sykdom.

Hun oppdaget også at det er lokale celler i nyrene som «løper løpsk» og masseproduserer proteinet kollagen type III. Proteinet er en komponent av bindevev og skal under normale omstendigheter ikke finnes i nyrene. Opphopning av proteinet her forstyrrer nyrens normale funksjon, og nyresvikt oppstår. 

Ofte sammenlignes blodverdier fra syke valper med normalverdier hos voksne hunder. Kunnskap om blodverdier hos friske valper kan imidlertid forenkle diagnostiseringen av sykdom hos valper, og derfor inngikk også studier av blodverdier fra friske valper i doktorgradsarbeidet.

Published 3. mars 2015 - 13:59 - Updated 23. mai 2017 - 19:22