Skogbrann er viktig for utvikling av skoglandskap

Ylva-li Blanck disputerer fredag 27. februar for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen «Historic range of variability in the fire regime of a Fennoscandian boreal forest - the Trillemarka-Rollagsfjell Nature Reserve».

Studier i Trillemarka viser at skogbranner har vært den dominerende forstyrrelsesfaktoren, først gjennom naturlige antennelser ved lynnedslag (1300-1600), senere gjennom menneskelig aktivitet som beitebrenning og svedjebruk (1600-1800).

Klimaet har vært en viktig påvirkningsfaktor for brannregimet. Dette viste seg gjennom en klar sammenheng mellom høye sommertemperaturer og mange skogbranner i perioden før 1600-tallet. De siste 200 årene har det nesten ikke vært skogbranner, og det er unikt i de siste 700 årene.

Brannstudiene i Trillemarka ble igangsatt for å finne ut hva skogbrann har betydd i et typisk barskogområde på Østlandet. Arbeidet viser hvor viktig brann har vært for utviklingen av dette skoglandskapet, og hvor store endringer som har skjedd her som følge av menneskelig aktivitet.

Resultatene bidrar til en større forståelse av hvordan tilstanden i skogen har endret seg over tid, og til en kunnskapsbasert forvaltning både av naturreservater og kommersielt drevne skoger.

Hovedveileder: Mikael Ohlson
Medveiledere: Ken Olaf Storaunet, Jørund Rolstad

Published 26. February 2015 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:23