Tarmparasitt hos norske hunder

Kristoffer Relling Tysnes disputerer tirsdag 3. februar 2015 for graden ph.d. tirsdag 3. februar ved NMBU - Veterinærhøgskolen over avhandlingen «In vitro studies on canine giardiasis».

Tarmparasitten Giardia duodenalis er svært utbredt hos mennesker, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at hvert år vil så mange som 500 millioner mennesker utvikle diaré eller andre symptomer fra mage-tarmkanalen som følge av Giardia-smitte. I Norge er parasitten mest kjent fra et utbrudd i Bergen i 2004 der 1500 personer fikk smitten gjennom drikkevannet.

Giardia forekommer også hyppige hos hund, men bortsett fra epidemiologiske studier, er Giardia hos hund lite undersøkt. I doktorgradsarbeidet sitt har Kristoffer Tysnes i samarbeid med forskergruppen på parasittologisk laboratorium ved NMBU satt fokus på en viktig parasitt hos hund, som også kan smitte over på hundens beste venn: menneske.

I en epidemiologisk studie av prøver som ble sendt inn til parasittologisk laboratorium i perioden 2010-2012 fant Tysnes og andre at en høy andel (14 %) av norske hunder er smittet av Giardia. Ved hjelp av genetiske metoder fant de også ut at noen av disse hundene var bærere av Giardia-varianter som kan smitte til mennesker. Det er viktig at veterinærer vet dette når de undersøker og behandler hunder med diaré.

Giardia reduserer tarmens funksjon
Tysnes er den første som benytter Giardia-kulturer fra hund for å studere samspill mellom vert og parasitt. Ved bruk av en spesiell eksperimentell metode som kalles Ussing-kammer, har han vist at Giardia fra hund øker passasjen av små og store molekyler over tarmepitel in vitro. Sammen med resultater fra studier som viste at det samme Giardia-isolatet kan bryte ned tarmens fysiske forsvar, indikerer dette at Giardia som er isolert fra hund, på lik linje med isolater fra mennesker, kan redusere tarmens funksjon.

Basert på disse resultatene diskuterer Tysnes hvorvidt studier av Giardia hos hund kan være relevant for å forstå Giardia-infeksjon hos mennesker, spesielt med tanke på behovet for behandling av tilfeller uten symptomer og interaksjon med tarmens normalflora.

Published 29. januar 2015 - 15:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:24