Lager datasimuleringer av hjerneaktivitet - Torbjørn Vefferstad Ness, 18. desember

Forskere ved NMBU studerer elektriske felter i hjernen ved å lage datasimuleringer av hjerneaktivitet.

Lager datasimuleringer av hjerneaktivitet - Torbjørn Vefferstad Ness, 18. desember

Torbjørn Vefferstad Ness disputerer 18. desember 2014 for graden ph.d. ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen "Modelling and analysis of electrical signals in neural tissue"

Ved å lage programvare som kan regne ut de elektriske feltene som produseres av hjernecellene våre, og hvordan disse feltene påvirkes av omgivelsene, kan man bedre forstå sammenhengen mellom hjerneaktiviteten og de signalene som måles av leger og forskere verden over når de studerer hjerneaktivitet.

Slike "virtuelle" eksperimenter på datamaskinen, der man kan regne ut hva man ville ha målt i et ekte eksperiment, kan brukes til å teste om man
analyserer dataene riktig, og om tolkningene av hjerneaktiviteten gir mening.

Denne typen datasimuleringer blir mer og mer vanlig i nevrovitenskapen, noe som også kommer til syne i det store og ambisiøse europeiske
samarbeidsprosjektet «The Human Brain Project» som NMBU-gruppen er en del av. Her er et av målene å fortløpende integrere alt man har av informasjon om menneskehjernen i en stor datamodell. Håpet er at dette på sikt kan bidra til økt forståelse for hjernen og til nye medisiner og behandlinger.

Published 9. desember 2014 - 11:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:25