Utbredt leddlidelse hos hest skyldes tidlig svikt i blodtilførselen

Svikt i blodtilførselen i løpet av de første ukene eller månedene etter fødsel er årsaken til at hester utvikler osteochondrose, eller såkalte «løse biter i ledd».

Utbredt leddlidelse hos hest skyldes tidlig svikt i blodtilførselen

Eli Hendrickson disputerte 16. desember 2014 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen “Osteochondrosis and osteochondral fragments in horses; a study into etiology”.

Eli Hendrickson har gjennom sitt doktorgradsarbeid på NMBU Veterinærhøgskolen identifisert den sekvensielle utviklingen av osteochondrose hos hest. I tillegg har hun identifisert risikofaktorer som er relatert til vekstbruskens blodforsyning og utvikling av osteochondrose.

Osteochondrose oppstår i vekstbrusk

Osteochondrose er en sykdom som kan ramme mennesker og en rekke dyrearter slik som hest, ku, gris og hund. Sykdommen er spesielt vanlig blant varmblodstravere og varmblods ridehester, og fører til dannelsen av løse biter i ledd i kroniske stadier. Disse bitene kan gi irritasjon i leddet med påfølgende leddbetennelse og halthet. Sykdommen diagnostiseres i hovedsak ved røntgen.

Sammenheng mellom svikt i blodtilførselen og sykdomsutvikling

Tidligere forskning ved NMBU Veterinærhøgskolen har vist at de første stadiene av osteochondrose oppstår rundt ødelagte blodkar i vekstbrusken. I felleskap med forskergruppen ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin har Eli HS Hendrickson i en studie påvist at svikt i blodtilførselen til et lite område av vekstbrusken fører til dannelsen av løse biter i ledd. Studien er den første som beskriver den sekvensielle utviklingen av osteochondrose hos hest.

Resultatene fra samme studie omfatter også en detaljert beskrivelse av vekstbruskens reparasjonsprosesser. Osteochondrose er en dynamisk sykdom, som betyr at skader i brusken kan avheles eller øke i utbredelse i løpet av det første leveåret. Hendrickson og kolleger viste at reparasjonsprosessene starter med innvekst av blodkar fra brusken rundt skaden og fortsetter med dannelsen av små beinkjerner i det skadde området. Slike reparasjonsprosesser kan også utgå fra ligamentfester, ifølge studien.

Det har lenge hersket uenighet blant forskere om hvorvidt løse biter i bakkant av kodeleddet, såkalte Birkelandsbiter, er en form for osteochondrose eller skyldes et tidlig traume. Derfor undersøkte Hendrickson røntgenbilder fra et stort antall varmblodstravere med slike biter. Funnene tyder på at Birkelandsbiter er en osteochondrose, der bitene i seg selv er resultat av en reparasjonsprosess utgått fra et ligamentfeste på kodebeinet.

Infeksjon i nyfødtperioden øker risiko for osteochondrose

Tidligere studier har vist at bakterier kan tilstoppe blodkar i vekstbrusken hos gris og fjørfe. Derfor undersøkte Hendrickson og forskergruppen også en gruppe hester som var behandlet for alvorlig infeksjon i løpet av de første månedene etter fødsel. Røntgenbilder av disse hestene ble sammenlignet med røntgenbilder av en stor gruppe varmblodstravere, og resultatene viste at infeksjon kort tid etter fødsel øker risikoen for osteochondrose. Forekomsten av osteochondrose var høyere i infeksjonsgruppen, og andelen hester med flere enn to biter var nesten fordoblet i denne gruppen sammenliknet med de «friske» hestene.

Ponnier utvikler svært sjelden osteochondrose, og Hendrickson sammenliknet derfor vekstbrusken hos ponnier med vekstbrusken hos hest. Resultatene viste at vekstbrusken hos ponnier er tynnere og har færre blodkar enn hos hester. Disse funnene kan være med på å forklare den lave sykdomsforekomsten hos ponnier.

Published 4. desember 2014 - 12:42 - Updated 23. mai 2017 - 19:25