Effekt av smertelindrende midler hos hest - Åse Ingvild Risberg, 10. desember

Et økende antall sofistikerte og utfordrende kirurgiske inngrep blir i dag utført på hester. Dyrevelferd og smertelindring oppfattes som viktig, men likevel finnes lite informasjon om hvordan vanlig brukte smertelindrende medikamenter til hest tas opp, fordeles og skilles ut av kroppen. Kunnskapen om eventuelle bivirkninger og hvilke doser som gir effektiv smertelindring, er også begrenset.

Effekt av smertelindrende midler hos hest - Åse Ingvild Risberg, 10. desember

Åse Risberg disputerer 10. desember 2014 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen “Effects of dexmedetomidine, lidocaine and buprenorphine in horses- with emphasis on antinociception”.

Åse Risberg har i sin doktoravhandling belyst faktorer som har betydning for hvordan smertestillende legemidler påvirker hestens nerve- og hjerte/kar-system. Arbeidet bidrar med viktig informasjon for klinisk bruk av disse legemidlene til hest.

Forskning på smerteopplevelser er viktig fordi smerte er en alvorlig trussel mot god dyrevelferd og fordi smerte i seg selv kan gi dårligere behandlingsresultat.  Åse Risberg har undersøkt effekten av legemidlene buprenorfin, lidokain og dexmedetomidin hos føll og hos voksne hester. Den smertelindrende effekten av legemidlene er studert ved hjelp av elektrisk stimulering av kodenerven som fører til tilbaketrekking av beinet og med det elektromyografisk aktivitet.

Den smertestillende effekten er også satt i sammenheng med konsentrasjonen av legemidlene målt i blodet. For dexmedetomidin har dessuten opptak, fordeling og utskillelse blitt nærmere undersøkt. En hest i narkose får også smertestillende legemidler, og i tillegg til gi smertefrihet kan de ha negative bivirkninger. Derfor ble effekten av dexmedetomidin på hjerte-kar systemet undersøkt hos hester i narkose.

Smertestillende effekt av lidokain ved lavere doser
Resultatene fra denne avhandlingen viser at dexmedetomidin, lidokain og buprenorfin har smertelindrende effekt hos hester og føll. Lidokain synes å ha smertelindrende effekt hos hest ved mindre doser gitt intravenøst enn tidligere rapportert. Dexmedetomidin har beroligende og smertelindrende effekt, og forårsaker negative bivirkninger i hjerte-kar systemet hos hester i narkose, blant annet reduseres mengden blod hjertet pumper ut. Det ble også funnet individuelle forskjeller i hvordan hester omsetter og skiller ut dexmedetomidin.

Ut fra disse resultatene kan man si at lidokain gjerne kan anvendes ved en lavere dose intravenøst enn tidligere beskrevet, og likevel oppnå smertestillende effekt. Dette kan være en fordel da lidokain kan gi bivirkninger som skjelvinger, muskelsvakhet og kollaps. Hjerte-kar-systemet hos hester i narkose påvirkes negativt av dexmedetomidin, og doseringen av dexmedetomidin under narkose kan også reduseres i forhold til hva som tidligere er beskrevet samtidig som smertestillende effekt oppnås.

Undersøkelsen er utført av forskergruppen Anestesi og Smertebehandling i samarbeid med Vetsuisse Faculty ved Universitetet i Bern, Sveits.  Studiene er gjennomført ved NMBU Veterinærhøgskolen og Vetsuisse Faculty, Universitetet i Bern og er finansiert av NMBU Veterinærhøgskolen og stiftelsen Svensk-Norsk Hesteforskning som mottar bidrag fra Norsk Rikstoto og Jordbruksavtalen.

Published 27. november 2014 - 15:25 - Updated 23. mai 2017 - 19:26