Overflateproteiner hos melkesyrebakterier er viktig for samspill med humane celler - Hanne Jensen, 5. desember

Melkesyrebakterier er en naturlig del av tarmfloraen vår og har de siste tiårene fått stor oppmerksomhet på grunn av påstått helsebringende effekt (probiotiske effekt). Et doktorgradsarbeid har ført oss et skritt videre på veien til å forstå mekanismene bak denne effekten.

Overflateproteiner hos melkesyrebakterier er viktig for samspill med humane celler - Hanne Jensen, 5. desember

Hanne Jensen disputerer 5. desember 2014 for graden ph.d. ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen «In vitro characterization of commercial and potential probiotic lactic acid bacteria: Interactions with human cells».

Probiotiske bakterier er bakterier som har gunstig innvirkning på fordøyelsessystemet og helsen vår. To av mekanismene bak de helsefremmende effektene er sannsynligvis disse bakterienes evne til å binde seg til tarmceller og slim, pluss at de kan påvirke immunsystemet vårt.

I doktorgradsarbeidet sitt har Hanne Jensen undersøkt en rekke ulike melkesyrebakterier ved hjelp av metoder som normalt benyttes for å velge ut probiotiske bakterier. Det viste seg at enkelte stammer av Lactobacillus reuteri hadde en særdeles god evne til å feste seg til tarmceller, og skilte seg sånn sett fra de andre melkesyrebakteriene som ble testet.

Nærmere studier av mutanter av Lactobacillus reuteri førte til funn av et nytt overflateprotein som er viktig for bakteriens evne til å feste seg til tarmceller og slim. Proteinet har fått navnet Lactobacillus reuteri cell and mucus binding protein (CmbA).
Det ble også funnet et annet overflateprotein i Lactobacillus reuteri, Hmpref0536_10802, som viste seg å være viktig for stimulering av immunceller.

Funnene av disse to proteinene er to skritt på vegen til å forstå mekanismene bak samspillet mellom melkesyrebakterier og humane celler fullt ut.

Published 31. oktober 2016 - 17:48 - Updated 23. mai 2017 - 19:26