Utvikling og aldring av farge- og detaljsyn - Elise W. Dees, 18. september

Organiseringen av tappene på netthinnen og variasjon i genene som koder for de ulike tappcellene, påvirker en persons evne til å se farger og detaljer.

Utvikling og aldring av farge- og detaljsyn - Elise W. Dees, 18. september

Elise W. Dees disputerer 18. september 2014 for graden ph.d ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «The relationship between cone-photoreceptor structure and visual sensitivity to chromatic and spatial patterns».

I doktorgradsarbeidet sitt har Elise W. Dees studert hvordan sansecellene (tappene) på netthinnen er organisert, hvordan oppbyggingen av genene som koder for de ulike tappcellene er, og hvordan dette påvirker en persons evne til å se farge og detaljer.

Resultatene fra arbeidet viser at nettopp fordelingen av tappcellene og variasjoner i genkoden forklarer hvorfor ulike personer oppfatter farger og detaljer forskjellig. Det ble også observert at evnen til å se farger og detaljer endret seg med alderen, og disse aldersrelaterte forandringene skyldes neurale faktorer. Denne kunnskapen gir innsikt i hvordan synssystemet fungerer, hvordan det behandler informasjon om farger og detaljer og hvilke faktorer som påvirker dette.

Kunnskap om hvordan variasjonen i tappcellenes organisering, genkode og fargesyn påvirker synsfunksjonen er viktig for å forstå hvorfor ulike personer har ulike visuelle evner. Denne kunnskapen vil bidra til økt forståelse av øyets utviklings- og aldringsprosess, samt at den vil kunne benyttes for å avdekke tidlige, patologiske forandringer som rammer øyets strukturer.

Hovedveiledere har vært prof. Gaute Einevoll (NMBU) og prof. Rigmor C. Baraas (HBV), med Stuart J. Gilson (HBV) og Per O. Lundmark (HBV) som medveiledere.

Kontakt:
e-dees@outlook.com

Published 16. september 2014 - 15:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:28