Pressemeldinger

Feminist crops?

Feminist crops?

The feminist capacity of crops should be considered when breeding produce for improved food security, concludes NMBU’s Ida Tarjem in fresh doctoral research.

Gener og proteiner relatert til kitinmetabolisme i atlantisk laks

Gener og proteiner relatert til kitinmetabolisme i atlantisk laks

Matilde Mengkrog Holens doktorgradsarbeid viser at atlantisk laks har den genetiske verktøykassen til å syntetisere og bryte ned kitin i tarmen

Biller lager søt musikk for sopp i død ved

Biller lager søt musikk for sopp i død ved

Sopp er en av skogens viktigste nedbrytere, og Lisa Fagerli Lunde sin forskning viser at biller spiller en viktig matchmaking-rolle for å hjelpe soppen til å formere seg.

Maskinlæring gjør roboten flinkere til å finne modne jordbær

Maskinlæring gjør roboten flinkere til å finne modne jordbær

Stipendiat ved NMBU, Yuanyue Ge, har utviklet metoder for maskinlæring som skal hjelpe innhøstingsroboter med å finne og vurdere hvilke jordbær som er klare for å plukkes.

In vitro embryoproduksjon hos norske svin

In vitro embryoproduksjon hos norske svin

Reina Jochems har i sitt doktorgradsarbeid arbeidet med in vitro embryoproduksjon hos griserasene duroc og landsvin. Arbeidet viste at embryoutviklingen var ulik hos de to rasene og at eggceller fra duroc har best utviklingsevne.

Sammenligning av metoder for genomisk prediksjon

Sammenligning av metoder for genomisk prediksjon

I doktorgradsarbeidet sitt har Maria Valkeneer Kjetså sammenlignet metoder for genomisk prediksjon ved bruk av høy-tetthets og hel-genom sekvens data for lakselusresistens på laks og for maternale egenskaper på gris.

Kostnadseffektiv håndtering av overvann i byer krever helhetstenkning

Kostnadseffektiv håndtering av overvann i byer krever helhetstenkning

Overvann kan gjøre stor skade på infrastruktur og miljø og koster samfunnet mye penger. I sin doktorgrad ser Julia Kvitsjøen på hvordan man kan håndtere overvann og urban flom i byer på en kostnadseffektiv måte. Hun konkluderer med at man må tenke helhetlig om overvannsproblematikken.

Flere trær i fjellet vil påvirke global oppvarming

Flere trær i fjellet vil påvirke global oppvarming

Med flere trær i den norske fjellheimen er det forventet at mindre sollys vil reflekteres, noe som igjen vil påvirke global oppvarming. Eirik Næsset Ramtvedts doktorgradsarbeid viser at nye finskala måleplattformer er nødvendig for en presis tallfesting av vegetasjonens evne til å reflektere sollys i fjellområdene.

Tregrensa påvirkes av mer enn bare temperatur  

Tregrensa påvirkes av mer enn bare temperatur  

Ida Marielle Miennas doktorgrad viser at det er mer enn bare temperatur som påvirker hvor høyt trærne vokser og hvor tregrensa går. Nøkkelfaktorer inkluderer nedbør, beiting og terreng. Dette er viktig kunnskap i kampen mot klimaendringene.

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

I doktorgradsarbeidet sitt har stipendiat Cathrine Brekke sett på antall og plasseringen av overkryssinger hos storfe, gris og laks. Og resultatene viser store forskjeller mellom kjønn i artene.

Frosttoleranse i kløver

Frosttoleranse i kløver

I doktorgradsarbeidet har Stefano Zanotto beskrevet variasjonen som er tilgjengelig for frosttoleranse i rødkløver og hvordan den er assosiert med andre egenskaper.

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høyt-ytende griser, viser Michaela Falks doktorgradsarbeid. Av hensyn til grisens metabolisme, biotilgjengelighet av selenkildene og den maksimalt tillatte selenmengden i fôr, anbefales likevel en kombinasjon av organisk og uorganisk selen.

Urbane gravlunder kan bli folkeparker

Urbane gravlunder kan bli folkeparker

Dyre tomtepriser, mindre plass og kulturelle endringer gjør at forskerne ser en endring i hvordan folk i byene bruker gravlundene. Ny PhD-avhandling av Pavel Grabalov.

Målrettet bruk av biokull har størst effekt

Målrettet bruk av biokull har størst effekt

Biokullhar mange positive egenskaper, og kan blant annet bidra til å redusere lystgassutslipp fra kompost og jord. Simon Weldons doktorgradsarbeid viser imidlertid at det er viktig å målrette tiltaket dersom vi skal få ønsket effekt.

Vi må lære å bygge byer på nytt

Vi må lære å bygge byer på nytt

– I dagens fortettingspolitikk har vi mista viktig kunnskap om kompakt bybygging og korleis ein bygger relasjonen mellom bygning og gate, seier Anja Standal i ei ny PhD-avhandling frå Institutt for by- og regionutvikling .

Vi mister skogen - hvordan hindre det?

Vi mister skogen - hvordan hindre det?

Tropisk avskoging er et globalt miljø- og utviklingsproblem. Skogen er viktig for å nå klimamålene. Julia Del Carmen Naime Sanchez Henkels har i sin avhandling sammenliknet data fra Brasil, Indonesia og Peru for å finne ut hvordan man best kan redusere avskogingen.

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft

Henriette Arnesen har i sitt doktorgradsarbeid funnet at forsøksmus som får leve i et fjøsmiljø, utvikler en mer motstandsdyktig tarm enn mus som er oppstallet i rene laboratorie-omgivelser. Fjøsmiljøet beskytter også mot utvikling av tykktarmskreft.

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris

Miriam Cohen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at alvorlige utbrudd av luftveisinfeksjoner hos norske griser i stor grad er forårsaket av én bakterie. Ved hjelp av genetiske metoder, har hun vist at det er serovar 8-varianten av bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae (APP). Studien viser også at det er svært lav forekomst av antibiotikaresistens i norske isolater av bakterien.

New, innovative solar energy technology is a viable option for implementation in Ghana

New, innovative solar energy technology is a viable option for implementation in Ghana

Saeed Abdul-Ganiyu’s PhD shows that commercial photovoltaic-thermal (PVT) technology is a viable alternative energy source in off-grid situations in West Africa. His results will be useful for stakeholders when deciding policies.

Why does Ethiopia keep genes under lock and key at times of seed insecurity?

Why does Ethiopia keep genes under lock and key at times of seed insecurity?

Tackling widespread seed insecurity among smallholder farmers is a multilevel technical and institutional challenge, according to new doctoral research by NMBU’s Teshome Hunduma Mulesa.