Pressemeldinger

Tregrensa påvirkes av mer enn bare temperatur  

Tregrensa påvirkes av mer enn bare temperatur  

Ida Marielle Miennas doktorgrad viser at det er mer enn bare temperatur som påvirker hvor høyt trærne vokser og hvor tregrensa går. Nøkkelfaktorer inkluderer nedbør, beiting og terreng. Dette er viktig kunnskap i kampen mot klimaendringene.

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

I doktorgradsarbeidet sitt har stipendiat Cathrine Brekke sett på antall og plasseringen av overkryssinger hos storfe, gris og laks. Og resultatene viser store forskjeller mellom kjønn i artene.

Frosttoleranse i kløver

Frosttoleranse i kløver

I doktorgradsarbeidet har Stefano Zanotto beskrevet variasjonen som er tilgjengelig for frosttoleranse i rødkløver og hvordan den er assosiert med andre egenskaper.

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høyt-ytende griser, viser Michaela Falks doktorgradsarbeid. Av hensyn til grisens metabolisme, biotilgjengelighet av selenkildene og den maksimalt tillatte selenmengden i fôr, anbefales likevel en kombinasjon av organisk og uorganisk selen.

Urbane gravlunder kan bli folkeparker

Urbane gravlunder kan bli folkeparker

Dyre tomtepriser, mindre plass og kulturelle endringer gjør at forskerne ser en endring i hvordan folk i byene bruker gravlundene. Ny PhD-avhandling av Pavel Grabalov.

Målrettet bruk av biokull har størst effekt

Målrettet bruk av biokull har størst effekt

Biokullhar mange positive egenskaper, og kan blant annet bidra til å redusere lystgassutslipp fra kompost og jord. Simon Weldons doktorgradsarbeid viser imidlertid at det er viktig å målrette tiltaket dersom vi skal få ønsket effekt.

Vi må lære å bygge byer på nytt

Vi må lære å bygge byer på nytt

– I dagens fortettingspolitikk har vi mista viktig kunnskap om kompakt bybygging og korleis ein bygger relasjonen mellom bygning og gate, seier Anja Standal i ei ny PhD-avhandling frå Institutt for by- og regionutvikling .

Vi mister skogen - hvordan hindre det?

Vi mister skogen - hvordan hindre det?

Tropisk avskoging er et globalt miljø- og utviklingsproblem. Skogen er viktig for å nå klimamålene. Julia Del Carmen Naime Sanchez Henkels har i sin avhandling sammenliknet data fra Brasil, Indonesia og Peru for å finne ut hvordan man best kan redusere avskogingen.

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft

Henriette Arnesen har i sitt doktorgradsarbeid funnet at forsøksmus som får leve i et fjøsmiljø, utvikler en mer motstandsdyktig tarm enn mus som er oppstallet i rene laboratorie-omgivelser. Fjøsmiljøet beskytter også mot utvikling av tykktarmskreft.

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris

Miriam Cohen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at alvorlige utbrudd av luftveisinfeksjoner hos norske griser i stor grad er forårsaket av én bakterie. Ved hjelp av genetiske metoder, har hun vist at det var serovar 8-varianten av bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae (APP). Studien viser også at det er svært lav forekomst av antibiotikaresistens i norske isolater av bakterien.

New, innovative solar energy technology is a viable option for implementation in Ghana

New, innovative solar energy technology is a viable option for implementation in Ghana

Saeed Abdul-Ganiyu’s PhD shows that commercial photovoltaic-thermal (PVT) technology is a viable alternative energy source in off-grid situations in West Africa. His results will be useful for stakeholders when deciding policies.

Why does Ethiopia keep genes under lock and key at times of seed insecurity?

Why does Ethiopia keep genes under lock and key at times of seed insecurity?

Tackling widespread seed insecurity among smallholder farmers is a multilevel technical and institutional challenge, according to new doctoral research by NMBU’s Teshome Hunduma Mulesa.

Energiomstillingen krever store mengder fornybar kraft og medfører mange vanskelige avveininger

Energiomstillingen krever store mengder fornybar kraft og medfører mange vanskelige avveininger

Yi-kuang Chen har i sin doktorgrad analysert noen av hovedutfordringene i den nordeuropeiske energiomstillingen. Resultatene hennes viser at omstillingen til et fossilfritt energisystem vil kreve svært store mengder fornybar elektrisitet og at vi står overfor viktige og vanskelige avveininger.

Gråskimmelråte og resistens

Gråskimmelråte og resistens

Gråskimmel er kjent for å forårsake betydelige avlingstap i viktige plantekulturer verden over. Katherine Ann Gredvig Nielsen har i sitt doktorgradsarbeid studert fungicidresistens hos gråskimmel.

Ufullstendige offentlige registre kan gi store følgefeil

Ufullstendige offentlige registre kan gi store følgefeil

– Vi risikerer feil i skattelegging, samt at hugging av skog og planlegging, utbygging og bruk av fast eiendom kan bli utført på feil grunnlag, sier PhD-kandidat Veronica Trygstad i sin ferske avhandling.

Kunstig intelligens kaster nytt lys over protein som er viktig for honningbias helse

Kunstig intelligens kaster nytt lys over protein som er viktig for honningbias helse

Vilde Leipart har i sin doktorgrad laget en modell av proteinet vitellogenin og brukt den til å forstå hvordan proteinet fungerer i honningbia. Resultatene er viktige for vår forståelse av honningbia og hvordan vitellogenin påvirker bias helse.

Betydningen av boforhold i kommunale bofellesskap

Betydningen av boforhold i kommunale bofellesskap

– Mange personer med samtidige rus- og psykiske helseproblemer bor i kommunale bofellesskap, men selvrapportert bedring og livskvalitet er lite undersøkt blant beboere i slike bofellesskap, forklarer ph.d.-kandidat Linda Nesse.

PRV-1 er trolig avgjørende for utvikling av svarte flekker i laksefileten

PRV-1 er trolig avgjørende for utvikling av svarte flekker i laksefileten

Blødningsforandringer i laksens muskulatur kan over tid utvikle seg til kroniske, svarte flekker i fileten. Piscine Orthoreovirus-1 (PRV-1) spiller trolig en viktig rolle i utviklingen av flekkene.

Aktiv deltakelse i markedet avgjørende for strømprisene

Aktiv deltakelse i markedet avgjørende for strømprisene

For 30 år siden var Norge blant de første i verden til å åpne strømmarkedet. Hvordan har dette påvirket strømprisene? Og hvorfor er det bare 2 av 10 som bytter strømleverandør?

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Ny metodikk gjør det mulig å beregne energiverdien i kraftfôr uten å kjenne resepten. Sammen med kjennskap til energiverdien i grovfôr kan den brukes til å gi mer presis fôring.