Pressemeldinger

Ambient vibration testing of civil engineering structures

Ambient vibration testing of civil engineering structures

The doctoral work of Dag Pasca explore the use of ambient vibration testing techniques combined with modeling and supervised learning methods to identify the mechanical properties of civil engineering structures in a number of practical case studies.

Deltakeropplevelser i viltturisme

Deltakeropplevelser i viltturisme

Hilde Nikoline Hambro Dybsands doktorgrad viser at når hovedattraksjonen i en viltsafari mangler så blir tilleggsopplevelsene ekstra viktige.

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

I Øystein Klakeggs doktorgradsstudie ga tilførsel av probiotiske bakterier til laks og rognkjeks bedre overlevelse, bedre tilvekst og færre sår. I tillegg ble bakterien Tenacibaculum dicentrarchi for første gang påvist å gi sykdom hos laks i Norge.

Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

René Alvestads doktorgradsarbeide konkluderer med at analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert prestasjon i lakseoppdrett.

Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom

Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom

Silje Granstads doktorgradsarbeid viser at fôrets sammensetning kan ha stor innvirkning på dyrehelse og økonomi i oppdrett av kylling uten bruk av antibiotiske fôrtilsetninger.

Valuation of environmental goods and ecosystem services

Valuation of environmental goods and ecosystem services

Stated preference (SP) methods are survey-based and can be used to elicit how people value changes in environmental goods and ecosystem services. Elicited valuation estimates can hence contribute to guide and design policies more accurately, where suggested policies have positive or negative impacts on the environment. Anders Dugstad’s thesis contributes to apply SP methods to value a broad range of environmental goods and cultural ecosystem services, with an emphasis on the validity of the results and the methods.

Ekstrudert pellets gir økt fôrutnytting hos melkekyr

Ekstrudert pellets gir økt fôrutnytting hos melkekyr

Prosessering av kraftfôret kan påvirke passasjen av næringsstoff fra vomma og utnytting av fôr til drøvtyggere viser doktorgradsarbeidet til Ghulam Qasim Khan

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er viktige for det biologiske mangfoldet, bidrar til bedre fungerende økosystemer og kan spille en rolle i bekjempelsen av skadedyr i landbruket. Det viser en ny doktorgrad fra NMBU. 

Rehabiliteringstiltak bidrar i liten grad til å redusere andelene fremmedvann i avløpsnettet

Rehabiliteringstiltak bidrar i liten grad til å redusere andelene fremmedvann i avløpsnettet

Fremmedvannet tar opp plass i avløpssystemet, og urbanisering og klimaendringer med økt nedbør vil kunne føre til økte fremmedvannsmengder. Overløpsutslipp med utslipp av forurenset vann til bekker, elver og sjø er en konsekvens av fremmedvann. Enkelt områder kan også oppleve kjelleroversvømmelser.

Host populations often compete with refugees for scarce resources in poor countries

Host populations often compete with refugees for scarce resources in poor countries

Today, more than 80% of refugees are hosted in developing countries resulting in competition for basic resources. More sustainable solutions are needed, concludes new doctoral research by Ingunn Bjørkhaug.

Contested environmental politics at the El Quimbo hydroelectric dam in Colombia

Contested environmental politics at the El Quimbo hydroelectric dam in Colombia

Investments in large hydroelectric plants in Colombia are contrary to green development and peace in the region, according to new research by NMBU’s Cornelia Helmcke. 

Derfor er lærere i Osloskolen tause

Derfor er lærere i Osloskolen tause

Dag Yngve Dahles doktorgradsarbeid bidrar til å forklare hvorfor så få lærere i Osloskolen ytrer seg offentlig om forhold i skolen. Med enkelte (profilerte) unntak er Oslos lærere ved videregående skoler tause i eksterne kanaler, noe som fører til en viss offentlig taushet fra lærerhold. Doktorgraden viser at skolelederne ikke tar sjansen på å la lærerne opptre som merkevareambassadører og dermed framsnakke skolene sine. I stedet kontrollerer de hva lærerne kan ytre seg om i eksterne kanaler. Slike restriksjoner fører til at få lærere tør å bruke sin stemme i offentligheten.

Statistikk og genetikk: Finner ut hvem som er i slekt

Statistikk og genetikk: Finner ut hvem som er i slekt

Kidnappede barnebarn, inngiftede faraoer, farskapssaker eller omkomne i flyulykker. Forskningen til Hilde Kjelgaard Brustad kan brukes til å finne ut hvem som er hvem – også i ganske dramatiske situasjoner.

Land rental markets, technology adoption, and smallholders’ commercialization in a semi-arid economy

Land rental markets, technology adoption, and smallholders’ commercialization in a semi-arid economy

This PhD thesis relays to the development of smallholder agriculture in developing country, Ethiopia, in the context of a recent land reform to improve land tenure security and land rental markets. It further asks how participation as tenant affects farmers’ commercialization and it looks more general at the determinants of farmers’ adoption of improved agricultural technologies in a semi-arid economy.

Kvantitative genetiske parametere for kvalitetsegenskaper og tilvekst hos Atlantisk laks

Kvantitative genetiske parametere for kvalitetsegenskaper og tilvekst hos Atlantisk laks

I sitt doktorgradsarbeid fant stipendiat Ólafur Hjörtur Kristjánsson at genetisk sammenheng mellom kvalitetsegenskaper og tilvekst hos laks blir påvirket av om kvalitet måles ved samme alder eller ved samme vekt.

Høy forekomst av antikoagulerende rotte- og musegifter hos rødrev

Høy forekomst av antikoagulerende rotte- og musegifter hos rødrev

Kristin Opdal Seljetuns doktorgradsarbeid konkluderer med at det er høy forekomst av antikoagulerende rotte- og musegifter blant ville rødrev i Norge. Hun viser også at hunder skiller ut giftene i avføringen i måneder til år etter eksponering.

Miljøgifter har negativ effekt på nerve- og immunceller

Miljøgifter har negativ effekt på nerve- og immunceller

Hanne Friis Berntsen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at persistente organiske miljøgifter har en negativ effekt på nerve- og immuncellefunksjon in vitro, både enkeltvis og i en blanding av flere stoffer.

 

En glad miljøhistorie om kloakk og lystgass

En glad miljøhistorie om kloakk og lystgass

Lystgass er en klimagass som er 300 ganger sterkere enn CO2. Utslippene skyldes i hovedsak bruk av kunstgjødsel. Kjell Rune Jonassen skriver doktorgrad om bakterier som kan tilføres jord for å redusere utslippet av lysgass.

Reforming human-impacted landscapes beneath the surface of the Oslofjord

Reforming human-impacted landscapes beneath the surface of the Oslofjord

Using art, landscape architecture and ecology, Norway’s first waterscape architect creates a broad awareness of the underwater impacts of development along our coastlines and offers innovative solutions.

Har utviklet PCR-metoder for påvisning av Tilapia Lake Virus

Har utviklet PCR-metoder for påvisning av Tilapia Lake Virus

Augustino A. Chengula har utviklet PCR-metoder for overvåkning og påvisning av Tilapia Lake Virus (TiLV) og vist at vill og oppdrettet nil-tilapia i Lake Victoria er virusbærere. Studien bidrar til bedre forståelse av virusets egenskaper og etablerer et grunnlag for pålitelige diagnostiske metoder.