Arkiv

Archive for 2022

Betydelige naturkostnader av dagens arealforvaltning

Betydelige naturkostnader av dagens arealforvaltning

Endre Kildal Iversens doktorgradsarbeid benytter seg av internettundersøkelser av representative befolkningsutvalg for kartlegging av naturverdier og avveining av samfunnsøkonomiske verdier berørt av arealforvaltning.

Risk and uncertainties incorporated in the management of root and butt rot infected forest areas

Risk and uncertainties incorporated in the management of root and butt rot infected forest areas

In her PhD thesis, Ana Claudia Ferreira Aza has examined the effect of root and butt rot uncertainty on forest management decisions. 

Løsninger på utfordringer knyttet til snø for økt utbredelse av solcelleanlegg

Løsninger på utfordringer knyttet til snø for økt utbredelse av solcelleanlegg

Iver Frimannslunds doktorgradsarbeid ved NMBU bidrar til å løse utfordringer som begrenser bruk av solcellekraftverk i klima med snø.

Økt kunnskap om bakterien Yersinia ruckeri

Økt kunnskap om bakterien Yersinia ruckeri

Andreas Riborg har kartlagt utbredelse, virulens og fenotype av Yersinia ruckeri i norsk oppdrettsnæring.

Notvask og avlusing kan føre til gjelleskader

Notvask og avlusing kan føre til gjelleskader

Liv Østeviks doktorgradsstudie viser at driftsprosesser som notvask og avlusing kan føre til gjelleskader hos oppdrettslaks. 

Bidraget frå gjentakande element til evolusjon av laksefiskers genom

Bidraget frå gjentakande element til evolusjon av laksefiskers genom

I doktorgradsarbeidet sitt har stipendiat Øystein Monsen bidratt til auka kunnskap om den mørke materien i arvestoffet til laksen

Biologisk kontroll av skadegjører på mais

Biologisk kontroll av skadegjører på mais

I doktorgradsarbeidet sitt har stipendiat Kossiba Jeannette Winsou gjennomført et kartleggingsarbeid for økt biologisk bekjempelse av den mest ødeleggende nye skadegjøreren på matplanter i det sørlige Afrika.

Hvordan kan avfall fra tørrtoaletter brukes til å dyrke avlinger?

Hvordan kan avfall fra tørrtoaletter brukes til å dyrke avlinger?

Mariya Kelovas doktorgrad viser hvordan næringsstoffer fra tørrtoalett-avfall kan gjenbrukes som gjødsel i landbruket. Dette kan bidra til bedre avlinger og potensielt avhjelpe mangel på kunstgjødsel.

Sikker tilgang til frø avgjørende for klimatilpasning

Sikker tilgang til frø avgjørende for klimatilpasning

Tilgang til egnede frø er avgjørende for småbønder i utviklingsland. Lokalt tilpassede og klimarobuste frø kan bidra til å øke avlingene, inntektene og matsikkerheten, og dermed gjøre småbønder mer robuste i møtet med klimaendringer i form av økende variasjon i temperatur og nedbør og økt risiko for ekstremvær. Dette er temaet i PhD avhandlingen til Clifton Makete, som forsvares 1. desember ved Handelshøyskolen NMBU.

Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert

Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert

Doktorgradsarbeidet til Khadeeja Siddique viser hvordan de nyeste enkeltcelle-genteknologiene kan brukes i forskning på hormonproduksjonen hos fisk.

Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus

Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus

Kristine Eraker Aasland Hansen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at eksponering for en blanding av tungt nedbrytbare miljøgifter har effekt både på nivået av stresshormoner i blodet og utvikling av tykktarmskreft hos forsøksmus.

 

Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia

Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia

Doktorgradsarbeidet til Tsegabirhan Kifleyohannes Tesama viser at til tross for nær kontakt mellom mennesker og husdyr i landlige områder i Etiopia, er mesteparten av overføringen av parasittene Cryptosporidium og Giardia ikke zoonotisk.

Avslører skjulte eiendomsformuer

Avslører skjulte eiendomsformuer

Andreas Øklands doktorgradsarbeid viser hvordan eiendom både her hjemme og i fjerne skatteparadis kan fungere som skjulte pengebinger for rike og kriminelle.

Vil gi lærere mer kunnskap om programmering i matematikk

Vil gi lærere mer kunnskap om programmering i matematikk

– Lærere har stort behov for kunnskap om programmering i fag, men den kunnskapen vi har er mangelfull, sier NMBU-stipendiat Morten Munthe. Han viser hvordan lærere kan bruke programmering i matematikkundervisningen i videregående skole.

Det kjemiske forsvaret til trea påverkar karbonlageret i jorda

Det kjemiske forsvaret til trea påverkar karbonlageret i jorda

Variasjonen mellom treslag påverkar nedbrytinga av trevirket, og kor djupt karbonet blir lagra i jorda.

Forsker på hvordan elever kan bli bedre i matematikk gjennom samarbeid

Forsker på hvordan elever kan bli bedre i matematikk gjennom samarbeid

– Når elever deler ideer, opplever matematikk som meningsfylt sammen og forsøker å uttrykke egne matematiske løsninger, vil de lære av det. Dette er sentralt for å utvikle elevenes forståelse for matematikk, sier NMBU-stipendiat Ellen Kristine S. Hansen.

Smågris på kortreist og fornybart protein

Smågris på kortreist og fornybart protein

Smågris som spiser fôr med gjær dyrket på sukker fra trevirke har mindre problemer i tarmen ved avvenning.

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens

Mari Røkens doktorgradsarbeid viser at mennesker blir eksponert for antibiotikaresistens gjennom interaksjon med infiserte kjæledyr og i hjemmemiljø. Men smittefaren er liten.

Bioenergy, a glimmer of hope for developing countries.

Bioenergy, a glimmer of hope for developing countries.

Bioenergy offers a huge socio-economic and environmental potential for poor developing countries; however, as Miria Nakamya concludes in her new doctoral research,  it requires effective government support and urgent improvement in crop yields.

Vekst og utvikling hos remonterende jordbærsorter

Vekst og utvikling hos remonterende jordbærsorter

Med doktorgradsarbeidet sitt vil Rodmar Isak Rivero  bidra til økt kunnskap om vekst og utvikling hos flergangsbærende (remonterende) jordbærsorter.

Considering ecological and societal aspects when managing mass developments of aquatic plants in rivers and lakes

Considering ecological and societal aspects when managing mass developments of aquatic plants in rivers and lakes

Massive plant growth in freshwater systems can hinder human activities. Kirstine Thiemer’s PhD shows that both ecological and societal perspectives are important when managing freshwater ecosystems.

Forsker på hvordan man kan bruke smeltet salt for å lage biodrivstoff av tre

Forsker på hvordan man kan bruke smeltet salt for å lage biodrivstoff av tre

NMBU-stipendiat Sepideh Niazi forsker på hvordan man kan bruke smeltet salt for å lage flydrivstoff av biomasse. Hun har sammenlignet syv salter for å finne den typen salt som egner seg best.

Elektrisitetspriser

Elektrisitetspriser

Erik Smith-Meyers doktorgradsarbeid konkluderer med at usikkerheten i værprognoser bør ihensyntas når man lager prisprognoser i elektrisitetsmarkedet.

Questioning social sustainability in Oslo

Questioning social sustainability in Oslo

Prioritizing environmental sustainability when implementing urban densification can result in social exclusion, concludes NMBU’s Rebecca Cavicchia in new doctoral research.

Nye modeller for spredning og absorpsjon av lys i celler kan gi bedre grunnlag for forskning

Nye modeller for spredning og absorpsjon av lys i celler kan gi bedre grunnlag for forskning

Johanne H. Solheim har forsket på hvordan ulike typer celler og vev tar opp eller sprer lys fra infrarød stråling. Forskningen hennes vil bidra til mer presis karakterisering av biologiske prøver, som blant annet er viktig når man skal skille kreftceller fra friskt vev.

Lavere fartsgrenser kan redusere mikroplast-forurensning fra bildekk og asfalt 

Lavere fartsgrenser kan redusere mikroplast-forurensning fra bildekk og asfalt 

Elisabeth Rødland har undersøkt partikkelutslipp fra veg og trafikk, og utbedret en metode for å analysere mengdene av mikroplast. Resultatene viser at det er en tydelig sammenheng mellom forurensning og fartsgrense. 

Feminist crops?

Feminist crops?

The feminist capacity of crops should be considered when breeding produce for improved food security, concludes NMBU’s Ida Tarjem in fresh doctoral research.

Gener og proteiner relatert til kitinmetabolisme i atlantisk laks

Gener og proteiner relatert til kitinmetabolisme i atlantisk laks

Matilde Mengkrog Holens doktorgradsarbeid viser at atlantisk laks har den genetiske verktøykassen til å syntetisere og bryte ned kitin i tarmen

Biller lager søt musikk for sopp i død ved

Biller lager søt musikk for sopp i død ved

Sopp er en av skogens viktigste nedbrytere, og Lisa Fagerli Lunde sin forskning viser at biller spiller en viktig matchmaking-rolle for å hjelpe soppen til å formere seg.

Maskinlæring gjør roboten flinkere til å finne modne jordbær

Maskinlæring gjør roboten flinkere til å finne modne jordbær

Stipendiat ved NMBU, Yuanyue Ge, har utviklet metoder for maskinlæring som skal hjelpe innhøstingsroboter med å finne og vurdere hvilke jordbær som er klare for å plukkes.

In vitro embryoproduksjon hos norske svin

In vitro embryoproduksjon hos norske svin

Reina Jochems har i sitt doktorgradsarbeid arbeidet med in vitro embryoproduksjon hos griserasene duroc og landsvin. Arbeidet viste at embryoutviklingen var ulik hos de to rasene og at eggceller fra duroc har best utviklingsevne.

Sammenligning av metoder for genomisk prediksjon

Sammenligning av metoder for genomisk prediksjon

I doktorgradsarbeidet sitt har Maria Valkeneer Kjetså sammenlignet metoder for genomisk prediksjon ved bruk av høy-tetthets og hel-genom sekvens data for lakselusresistens på laks og for maternale egenskaper på gris.

Kostnadseffektiv håndtering av overvann i byer krever helhetstenkning

Kostnadseffektiv håndtering av overvann i byer krever helhetstenkning

Overvann kan gjøre stor skade på infrastruktur og miljø og koster samfunnet mye penger. I sin doktorgrad ser Julia Kvitsjøen på hvordan man kan håndtere overvann og urban flom i byer på en kostnadseffektiv måte. Hun konkluderer med at man må tenke helhetlig om overvannsproblematikken.

Flere trær i fjellet vil påvirke global oppvarming

Flere trær i fjellet vil påvirke global oppvarming

Med flere trær i den norske fjellheimen er det forventet at mindre sollys vil reflekteres, noe som igjen vil påvirke global oppvarming. Eirik Næsset Ramtvedts doktorgradsarbeid viser at nye finskala måleplattformer er nødvendig for en presis tallfesting av vegetasjonens evne til å reflektere sollys i fjellområdene.

Tregrensa påvirkes av mer enn bare temperatur  

Tregrensa påvirkes av mer enn bare temperatur  

Ida Marielle Miennas doktorgrad viser at det er mer enn bare temperatur som påvirker hvor høyt trærne vokser og hvor tregrensa går. Nøkkelfaktorer inkluderer nedbør, beiting og terreng. Dette er viktig kunnskap i kampen mot klimaendringene.

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

I doktorgradsarbeidet sitt har stipendiat Cathrine Brekke sett på antall og plasseringen av overkryssinger hos storfe, gris og laks. Og resultatene viser store forskjeller mellom kjønn i artene.

Frosttoleranse i kløver

Frosttoleranse i kløver

I doktorgradsarbeidet har Stefano Zanotto beskrevet variasjonen som er tilgjengelig for frosttoleranse i rødkløver og hvordan den er assosiert med andre egenskaper.

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen motvirker stressnivået i grisen

Organisk selen fører til en stabil og høy antioksidant-status hos dagens høyt-ytende griser, viser Michaela Falks doktorgradsarbeid. Av hensyn til grisens metabolisme, biotilgjengelighet av selenkildene og den maksimalt tillatte selenmengden i fôr, anbefales likevel en kombinasjon av organisk og uorganisk selen.

Urbane gravlunder kan bli folkeparker

Urbane gravlunder kan bli folkeparker

Dyre tomtepriser, mindre plass og kulturelle endringer gjør at forskerne ser en endring i hvordan folk i byene bruker gravlundene. Ny PhD-avhandling av Pavel Grabalov.

Målrettet bruk av biokull har størst effekt

Målrettet bruk av biokull har størst effekt

Biokullhar mange positive egenskaper, og kan blant annet bidra til å redusere lystgassutslipp fra kompost og jord. Simon Weldons doktorgradsarbeid viser imidlertid at det er viktig å målrette tiltaket dersom vi skal få ønsket effekt.

Vi må lære å bygge byer på nytt

Vi må lære å bygge byer på nytt

– I dagens fortettingspolitikk har vi mista viktig kunnskap om kompakt bybygging og korleis ein bygger relasjonen mellom bygning og gate, seier Anja Standal i ei ny PhD-avhandling frå Institutt for by- og regionutvikling .

Vi mister skogen - hvordan hindre det?

Vi mister skogen - hvordan hindre det?

Tropisk avskoging er et globalt miljø- og utviklingsproblem. Skogen er viktig for å nå klimamålene. Julia Del Carmen Naime Sanchez Henkels har i sin avhandling sammenliknet data fra Brasil, Indonesia og Peru for å finne ut hvordan man best kan redusere avskogingen.

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft

Fjøsmøkk beskytter mus mot tarmkreft

Henriette Arnesen har i sitt doktorgradsarbeid funnet at forsøksmus som får leve i et fjøsmiljø, utvikler en mer motstandsdyktig tarm enn mus som er oppstallet i rene laboratorie-omgivelser. Fjøsmiljøet beskytter også mot utvikling av tykktarmskreft.

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris

Miriam Cohen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at alvorlige utbrudd av luftveisinfeksjoner hos norske griser i stor grad er forårsaket av én bakterie. Ved hjelp av genetiske metoder, har hun vist at det er serovar 8-varianten av bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae (APP). Studien viser også at det er svært lav forekomst av antibiotikaresistens i norske isolater av bakterien.

New, innovative solar energy technology is a viable option for implementation in Ghana

New, innovative solar energy technology is a viable option for implementation in Ghana

Saeed Abdul-Ganiyu’s PhD shows that commercial photovoltaic-thermal (PVT) technology is a viable alternative energy source in off-grid situations in West Africa. His results will be useful for stakeholders when deciding policies.

Why does Ethiopia keep genes under lock and key at times of seed insecurity?

Why does Ethiopia keep genes under lock and key at times of seed insecurity?

Tackling widespread seed insecurity among smallholder farmers is a multilevel technical and institutional challenge, according to new doctoral research by NMBU’s Teshome Hunduma Mulesa.

Energiomstillingen krever store mengder fornybar kraft og medfører mange vanskelige avveininger

Energiomstillingen krever store mengder fornybar kraft og medfører mange vanskelige avveininger

Yi-kuang Chen har i sin doktorgrad analysert noen av hovedutfordringene i den nordeuropeiske energiomstillingen. Resultatene hennes viser at omstillingen til et fossilfritt energisystem vil kreve svært store mengder fornybar elektrisitet og at vi står overfor viktige og vanskelige avveininger.

Gråskimmelråte og resistens

Gråskimmelråte og resistens

Gråskimmel er kjent for å forårsake betydelige avlingstap i viktige plantekulturer verden over. Katherine Ann Gredvig Nielsen har i sitt doktorgradsarbeid studert fungicidresistens hos gråskimmel.

Ufullstendige offentlige registre kan gi store følgefeil

Ufullstendige offentlige registre kan gi store følgefeil

– Vi risikerer feil i skattelegging, samt at hugging av skog og planlegging, utbygging og bruk av fast eiendom kan bli utført på feil grunnlag, sier PhD-kandidat Veronica Trygstad i sin ferske avhandling.

Kunstig intelligens kaster nytt lys over protein som er viktig for honningbias helse

Kunstig intelligens kaster nytt lys over protein som er viktig for honningbias helse

Vilde Leipart har i sin doktorgrad laget en modell av proteinet vitellogenin og brukt den til å forstå hvordan proteinet fungerer i honningbia. Resultatene er viktige for vår forståelse av honningbia og hvordan vitellogenin påvirker bias helse.

Betydningen av boforhold i kommunale bofellesskap

Betydningen av boforhold i kommunale bofellesskap

– Mange personer med samtidige rus- og psykiske helseproblemer bor i kommunale bofellesskap, men selvrapportert bedring og livskvalitet er lite undersøkt blant beboere i slike bofellesskap, forklarer ph.d.-kandidat Linda Nesse.

PRV-1 er trolig avgjørende for utvikling av svarte flekker i laksefileten

PRV-1 er trolig avgjørende for utvikling av svarte flekker i laksefileten

Blødningsforandringer i laksens muskulatur kan over tid utvikle seg til kroniske, svarte flekker i fileten. Piscine Orthoreovirus-1 (PRV-1) spiller trolig en viktig rolle i utviklingen av flekkene.

Aktiv deltakelse i markedet avgjørende for strømprisene

Aktiv deltakelse i markedet avgjørende for strømprisene

For 30 år siden var Norge blant de første i verden til å åpne strømmarkedet. Hvordan har dette påvirket strømprisene? Og hvorfor er det bare 2 av 10 som bytter strømleverandør?

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Nytt verktøy for bedre utnytting av fôret i melkeproduksjonen

Ny metodikk gjør det mulig å beregne energiverdien i kraftfôr uten å kjenne resepten. Sammen med kjennskap til energiverdien i grovfôr kan den brukes til å gi mer presis fôring.

CMS er en smittsom sykdom

CMS er en smittsom sykdom

Camilla Fritsvolds doktorgradsarbeid konkluderer med at CMS er en overførbar sykdom som kan gi alvorlig og typisk hjertebetennelse hos atlantisk laks i oppdrett, ikke bare hos stor og slaktemoden laks, men også i pre-smolt, post-smolt og i tidlige sjøfaser.

Regnbueørreten har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons

Regnbueørreten har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons

Sofie Navelsaker Thommessens konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at regnbueørret gjennom evolusjonen har utviklet strategier for effektiv antistoffrespons rettet mot kjente patogener.

 

 Å fôre grisen med gjær fra trær kan fremme sunne tarmbakterier

 Å fôre grisen med gjær fra trær kan fremme sunne tarmbakterier

Gjær fra norske grantrær, som proteinkilde i grisefôret, kan ha en positiv innvirkning på grisens tarmhelse.

Når opprørere etablerer orden

Når opprørere etablerer orden

«Stats»-bygging av militante islamister i Sør-Somalia: Doktorgradsarbeidet til Michael Weddegjerde Skjelderup viser hvordan militante islamister har lykkes i å etablere relativ forutsigbarhet og orden i store deler av Sør-Somalia innenfor rammene av en langvarig borgerkrig.

Kompetente enkeltpersoner i forvaltningen er avgjørende

Kompetente enkeltpersoner i forvaltningen er avgjørende

– Fragmentert forvaltning, særlig i form av sterk statlig sektorstyring, er en vesentlig hindring for å kunne oppnå integrering gjennom lokal og regional planlegging, forklarer Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn.

Stort potensial for bedre tilvekst for en av Øst-Asias viktige oppdrettsfisk

Stort potensial for bedre tilvekst for en av Øst-Asias viktige oppdrettsfisk

I doktorgraden sin har Xinxiu Yu gjort et forarbeid for et nytt effektivt avlsprogram, som vil gi bedre tilvekst og overlevelse i en av de viktigste marine oppdrettsartene i Kina, large yellow croaker.

Ultrafiolett (UV) lys i bærekraftig bekjemping av meldugg

Ultrafiolett (UV) lys i bærekraftig bekjemping av meldugg

I doktorgraden sin viser Ranjana Pathak at det er mulig å bekjempe melduggsoppen i veksthustomat med å belyse plantene med UV-lys med bølgelengde under 290 nm. En mørk periode mellom UV-strålingen og vekstlys forbedres resultatet ytterligere.

When is our drinking water good enough?

When is our drinking water good enough?

Tensions around contradictory understandings of drinking water quality can pose challenges for governance, according to doctoral research by NMBU’s Elizabeth MacAfee.