Arkiv

Archive for 2021

Utilizing the oil and various residues to improve the overall biofuel production potential of Jatropha curcas L

Utilizing the oil and various residues to improve the overall biofuel production potential of Jatropha curcas L

The PhD work of Gebresilassie Asnake Ewunie focuses on investigating and characterizing the biofuel production potential of J. curcas oil and various residues.

Remotely sensed data for improving forest information in Ethiopia

Remotely sensed data for improving forest information in Ethiopia

In his doctoral research, Habitamu Taddese Berie studied the role of analysis methods using remotely sensed data for improving forest information in Ethiopia. The findings indicate that these methods enhanced estimation efficiency.

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Kim Erik Grashei har i sitt doktorgradsarbeid utforsket tre vidt forskjellige problemstillinger knyttet til moderne avlsprogram: Genetisk foreldretilordning, genotypetolkning av indusert triploid laks og kasus-foreldrekontroll-modellering.

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Aleksandra Roos viser i sin doktorgrad at det er viktig å vurdere hele kraftsystemet og samspillet mellom forskjellige markeder og nettnivå når etterspørselsfleksibilitet skal integreres i kraftsystemene.

Row Following Agricultural Robots

Row Following Agricultural Robots

The doctoral thesis of Vignesh Raja presents row following approaches for agricultural robots working in various agricultural environments. The findings of this thesis's work would help in accelerating automation in agricultural fields

Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress

Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress

Kristine von Krogh har utviklet en modell av torskens hypofyse. Hun har brukt denne modellen til å demonstrere at hypofysen kan påvirkes direkte av kjønnssteroider, stress og forurensing, noe som kan påvirke torskens reproduktive funksjoner.

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Kristin Sæbø Pettersen har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan Listeria monocytogenes påvirkes av stressfaktorer i matkjeden og hvordan disse kan påvirke mattryggheten.

Landbruksareal - en stadig økende knapphetsfaktor?

Landbruksareal - en stadig økende knapphetsfaktor?

Almost a decade after global policy discussions on large-scale land transfers in SSA, the doctoral work of Sarah Ephrida Tione recommends the need to refocus land policy discussions to improving farm household-level access to agricultural land. The agricultural development policies and land use strategies in Malawi should promote land campaigns that can improve low-cost access to land market information at the local or community level. Such strategies should aim at easing the capital burden amongst smallholder households with potential to access land through land rental markets.

Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam

Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam

Siv Meling har forsket på klassisk skrapesjuke hos sau. Hun fant at unge lam som var svært mottakelige for sykdommen, gjennomgikk en svært kort inkubasjonstid og en rask utvikling av alvorlig skrapesjuke. Studien viste også at sykdommen førte til en akutt immunreaksjon fra det medfødte immunsystemet.