Arkiv

Archive for 2020

Spredning av lys i solceller og biologiske celler

Spredning av lys i solceller og biologiske celler

Maren Anna Brandsrud har gjennom doktorgradsarbeidet undersøkt hvordan elektromagnetisk stråling blir absorbert og spredt av objekter som har samme størrelse som strålingens bølgelengde.

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

I sin doktorgrad har Mahdieh Tourani optimalisert statistiske metoder for bruk av ikke-invasive metoder til viltovervåking, for eksempel kamerafangst og genetiske prøver. Hun har brukt hierarkisk-analytiske modeller til å takle problemer tilknyttet kartlegging av store rovdyr.

Sebrafiskens hjerneparasitter påvirker fiskens adferd

Sebrafiskens hjerneparasitter påvirker fiskens adferd

Helene L.E. Midttun har forsket på hvordan hjerneparasitten Pseudoloma neurophilia påvirker sebrafiskens adferd. Resultatene viser at forekomsten av denne parasitten kan ha alvorlige konsekvenser for hjerneforskning og utvikling av medisiner.

Viktig soppsykdom på hvete

Viktig soppsykdom på hvete

Hveteaksprikk er den viktigste bladsykdommen på hvete i Norge. Sykdommen er årsak til symptomer både på blad og aks kan gi avlingstap på opptil 30 % under varme og fuktige forhold. Doktorgraden til Min Lin handler om kartlegging av samspillet mellom sykdomsorganismen og ulike hvetesorter og mulighetene for resistensforedling.

Mapping and localization of autonomous agricultural robotic systems

Mapping and localization of autonomous agricultural robotic systems

The PhD work of Tuan Dung Le, “Fusion of a minimalistic set of sensors for mapping and localization of autonomous agricultural robotics systems”, focuses on multimodal sensor fusion for autonomous agricultural robots. Specifically, it deals with using a variety of sensors such as optical cameras, RGB-D cameras, LiDARs, and inertial sensors for mapping and localization in GNSS-denied environments. 

Proteinforstyrrelser skader myelinet i det perifere nervesystemet

Proteinforstyrrelser skader myelinet i det perifere nervesystemet

I sitt doktorgradsarbeid har Fredrik Strebel Skedsmo studert melkegeiter og hunderasen Alaskan malamute for å undersøke hvordan forstyrrelser i proteinene NDRG1 og PrPC påvirker perifere nerver. Han konkluderer med at proteinene er nødvendige for vedlikehold av det viktige isolerende materialet myelin.

Elbiler – et nødvendig onde for å nå klimamålene?

Elbiler – et nødvendig onde for å nå klimamålene?

Paal Wangsness’ doktorgradsarbeid konkluderer med at en kraftig overgang til elbiler er en del av en effektiv strategi for å overholde Parisavtalen, men det vil koste samfunnet dyrt.

Teacher education as key to adaptation to environmental degradation in Tanzania

Teacher education as key to adaptation to environmental degradation in Tanzania

The doctoral work of Vituce Jelasy Kalungwizi concludes that local participation and facilitation of experiential learning of environmentally friendly activities in Tanzanian primary education can build local resilience towards environmental degradation. (Norwegian text below)

Locally suitable and low-cost farming technologies identified to improve food security in Ethiopia

Locally suitable and low-cost farming technologies identified to improve food security in Ethiopia

In his doctoral research, Yonas Berhanu identified agricultural technologies that increase food production and farmers' incomes, make agriculture less vulnerable to climate change and contribute to reducing greenhouse gas emissions from agriculture.

Kontroll av lystgassutslipp kan gjøre landbruket mer klimavennlig

Kontroll av lystgassutslipp kan gjøre landbruket mer klimavennlig

Aina Lundon Russenes har i sin doktorgrad undersøkt N2O-utslipp (lystgass) fra jordbruket i Norge. Hun peker også på forslag til tiltak som kan redusere mengden utslipp.

Understanding cultural beliefs and practices is important to effectively influence sanitation and hygiene behaviours in rural India

Understanding cultural beliefs and practices is important to effectively influence sanitation and hygiene behaviours in rural India

Anise Gold-Watts engaged local communities to culturally adapt school-based water, sanitation and hygiene interventions via the SHINE project in a rural community in India. 

Samarbeid mellom konkurrenter fører til mer effektiv byutvikling

Samarbeid mellom konkurrenter fører til mer effektiv byutvikling

Ved å bruke en innovativ blanding av velferdsøkonomi, spillteori og atferdsøkonomi analyserte Anders Eika hvordan eiendomsutviklere samarbeider i Norge, og faktorene som hjelper og hindrer et slikt samarbeid.

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Thomas Solvin har i sin doktorgradsavhandling undersøkt granas evne til å tilpasse seg klimaendringer. Målet er å gi skogbruket bedre metoder for å velge de riktige granplantene for fremtidas bærekraftige skogbruk. Resultatene viser at de utviklede modellene kan forbedre skogbrukets beslutningsverktøy.

Cooperation between competitors leads to more efficient urban development

Cooperation between competitors leads to more efficient urban development

Using an innovative blend of managerial sciences, welfare economics, game theory and behavioural economics, Anders Eika analysed how property developers cooperate in Norway, and the factors that help and hinder such cooperation.

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

Lennart Noordermeer har i sin ph.d. utviklet metoder for å predikere, estimere og kartlegge bonitet automatisk, med høy detaljeringsgrad og over store skogsarealer. Det kan være betydelige økonomiske fordeler ved å ta i bruk 3D fjernmålingsdata fra to tidspunkt i stedet for tradisjonelle boniteringsmetoder.

Virus fra flått kan være mer utbredt enn antatt

Virus fra flått kan være mer utbredt enn antatt


Katrine Mørk Paulsens doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om utbredelse og smitteveier til TBE-viruset fra flått. Forskningen konkluderer med at viruset kan være mer utbredt i Norge enn tidligere antatt og at studier i dyr kan være et viktig verktøy for å kartlegge utbredelsen av flåttbårne smittestoffer.

Ny kunnskap om utvikling av kronisk subklinisk mastitt

Ny kunnskap om utvikling av kronisk subklinisk mastitt

Doktorgradsarbeidet til Elena Kirsanova gir en bedre forståelse av biologiske mekanismer som er involvert i utvikling av kronisk subklinisk mastitt hos Norsk Rødt Fe, og kan derfor bidra til forbedret avl med bedret jurhelse.

Bedre sædkvalitet og fruktbarhet med SpermVital-teknologi

Bedre sædkvalitet og fruktbarhet med SpermVital-teknologi

I sitt doktorgradsprosjekt har Halldor Felde Berg undersøkt fruktbarhet, sædkvalitet og oppløsningstid ved bruk av SpermVital-prosessert sæd til inseminering i storfe.

Ny kunnskap om fettomsetning hos laks

Ny kunnskap om fettomsetning hos laks

Anne Kristine Grostøl Hansen presenterer i sitt doktorgradsarbeid ny kunnskap om fettomsetning hos laks.

Developing better models for assessing the potential for wind energy projects

Developing better models for assessing the potential for wind energy projects

In his PhD thesis, Pablo Durán has developed a novel coupling framework utilizing the Weather Research Forecasting (WRF) model with WindSim’s computational fluid dynamic (CFD) model for wind resource assessments.

Constraints on women limit the success of climate-smart agriculture

Constraints on women limit the success of climate-smart agriculture

Climate-smart agriculture, a development buzzword in recent years, is limited by gender constraints in Ethiopia with social, economic and political restrictions hampering its success, according to new doctoral research by Meseret Tsige.

Data fra sensorar kan fortelje om kua har det bra

Data fra sensorar kan fortelje om kua har det bra

Gunnar Dalens doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om bruk av sensorinformasjon til å oppdaga subklinisk mastitt hjå mjølkeku, og til å predikera framtidig prevalens av subklinisk mastitt.

Auka ljosfanging med kaos i optisk tynne solceller

Auka ljosfanging med kaos i optisk tynne solceller

Eivind Seim viser i sitt doktorgradsarbeid at kaotisk spreiing av ljos fører til auka ljosfanging i solceller.

Information Extraction from Large Point Cloud Data

Information Extraction from Large Point Cloud Data

The doctoral work for Hasan Asy’ari Arief concludes that deep learning-based techniques can improve and speed up the creation of high accuracy annotation labels for large point cloud data with a much lower price tag.

Kloakk fra boligområder kan spre antibiotikaresistens

Kloakk fra boligområder kan spre antibiotikaresistens

I sitt doktorgradsarbeid konkluderer Erik Paulshus med at både sykehuskloakk og kloakk fra vanlige boligområder kan bidra til å spre sykdomsfremkallende bakterier og antibiotikaresistens.

Spredning av E.coli i norsk svine- og kyllingproduksjon

Spredning av E.coli i norsk svine- og kyllingproduksjon

Håkon Kaspersen har i sin doktorgradsavhandling påvist en viss spredning av E. coli-bakterien i den norske svine- og kyllingproduksjonskjeden. Funnene viser viktigheten av overvåkning av resistente bakterier og kontrolltiltak med hensyn til import.

Effektiv metode for påvisning av antistoffer hos laks

Effektiv metode for påvisning av antistoffer hos laks

Lena Hammerlund Teige har i sitt doktorgradsarbeid påvist antistoff mot virusene som kan gi hjerte og skjelettmuskelbetennelse og pankreassykdom hos oppdrettslaks. Resultatene fra studien kan bidra til å minske tap av fisk, øke fiskevelferden og bidra til en mer bærekraftig laksenæring.

Økt velstand og utvikling er et viktig tiltak mot katastrofer

Økt velstand og utvikling er et viktig tiltak mot katastrofer

I sin doktorgradsavhandling, «Optimal samfunnsøkonomisk håndtering av katastroferisiko» utforsker Kine Josefine Aurland-Bredesen metodologiske problemstillinger, optimal politikk og velferdskonsekvenser når samfunnet står ovenfor en eller flere potensielle katastrofer.  

Slow fashion

Slow fashion

Viktorija Viciunaites avhandling følger norsk ullindustri i sin reise mot økt bærekraft. Det foregår nå en spennende utvikling av ullmarkedet, med flere aktører som satser på bærekraft. Viktorija har studert forretningsmodeller, markedsføring og læring blant disse aktørene.    

Forholdet mellom vann og lav: ny innsikt i lavenes økologi

Forholdet mellom vann og lav: ny innsikt i lavenes økologi

Nathan Phinneys doktorgradsarbeid gir ny innsikt i hvordan forskjellige arter av lav reagerer på vann, både på individnivå og på en større økologisk skala.

Nematoder påvirkes negativt av kronisk eksponering for radioaktiv stråling

Nematoder påvirkes negativt av kronisk eksponering for radioaktiv stråling

Erica Maremonti har i sin doktorgrad undersøkt hvordan nematoder påvirkes av gammastråling. Resultatene hennes viser at selv disse strålingsresistente organismene kan bli negativt påvirket av kronisk eksponering. Dette skyldes høyere følsomhet ved visse utviklingstrinn, celletyper og molekylære funksjoner.

Temperaturtrening kan gi bedret overlevelse av stør

Temperaturtrening kan gi bedret overlevelse av stør

I sitt doktorgradsarbeid har Elena Maria Santidrian Yebra-Pimentel forsket på utvikling av nye verktøy for å bedre produksjonen av settefisk for stør.

Data fra melkeroboter kan bidra til friske kyr

Data fra melkeroboter kan bidra til friske kyr

Håvard Nørstebøs doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om variasjon i celletall i melk fra friske kyr og om metoder for undersøkelse av melkeanlegget som årsak til dårlig jurhelse. Denne kunnskapen kan bidra til å forebygge jurbetennelse.

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Knut Fossgard har i sin doktorgrad undersøkt det naturbaserte reiselivet i Norge. Resultatene viser at dette reiselivet avhenger av et mangfold av ressurser i naturen. Det er også store forskjeller mellom forskjellige grupper av aktører og hvor avhengige de er av naturen. Felles for de fleste er sterkt personlig engasjement og dedikasjon for virksomheten og dens gjester.

Avlsmessig gevinst ved å inkludere informasjon fra krysningsdyr i avlsprogram på renrase- og krysningsdyr

Avlsmessig gevinst ved å inkludere informasjon fra krysningsdyr i avlsprogram på renrase- og krysningsdyr

I doktorgradsarbeidet viser stipendiat Maja Winther Iversen at bruk av data og genotyper fra krysningsdyr er positivt i forhold til avlsarbeidet både på renrase- og krysningsdyr hos gris.