Pressemeldinger

Data fra melkeroboter kan bidra til friske kyr

Data fra melkeroboter kan bidra til friske kyr

Håvard Nørstebøs doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om variasjon i celletall i melk fra friske kyr og om metoder for undersøkelse av melkeanlegget som årsak til dårlig jurhelse. Denne kunnskapen kan bidra til å forebygge jurbetennelse.

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Knut Fossgard har i sin doktorgrad undersøkt det naturbaserte reiselivet i Norge. Resultatene viser at dette reiselivet avhenger av et mangfold av ressurser i naturen. Det er også store forskjeller mellom forskjellige grupper av aktører og hvor avhengige de er av naturen. Felles for de fleste er sterkt personlig engasjement og dedikasjon for virksomheten og dens gjester.

Avlsmessig gevinst ved å inkludere informasjon fra krysningsdyr i avlsprogram på renrase- og krysningsdyr

Avlsmessig gevinst ved å inkludere informasjon fra krysningsdyr i avlsprogram på renrase- og krysningsdyr

I doktorgradsarbeidet viser stipendiat Maja Winther Iversen at bruk av data og genotyper fra krysningsdyr er positivt i forhold til avlsarbeidet både på renrase- og krysningsdyr hos gris.

Økt forekomst av tørke fører til økt fattigdom og død.

Økt forekomst av tørke fører til økt fattigdom og død.

Avhandlingen til Kidanemariam Abreha Gebretsadik konkluderer med at klimaendringer øker etterspørselen for vanning, og at etiopiske bønder er mer interessert i å investere i vanningsmuligheter enn å kjøpe værindeks­forsikring for å tilpasse seg til ekstreme værepisoder.

Småskala jordbruk i Tanzania: for lite insektpollinering, manglende kunnskap og utstrakt bruk av insektmidler.

Småskala jordbruk i Tanzania: for lite insektpollinering, manglende kunnskap og utstrakt bruk av insektmidler.

Thomas Corodius Sawe sin doktorgrad viser at avlingene til tanzanianske bønder som driver med småskala jordbruk er begrenset av pollinering, og at avlingene deres kan økes betydelig dersom pollineringstjenestene forbedres.

NMBU-forsker vil vekke liv i gamle øltradisjoner

NMBU-forsker vil vekke liv i gamle øltradisjoner

I Norge har vi lange tradisjoner for ølbrygging. Men kunnskapen om brygging av surøl, også kalt ølets sjampanje, er nesten borte. Nå vil NMBU-forsker Anna Dysvik løfte fram igjen surøl-tradisjonen, og gjøre bryggingen både raskere og bedre.

Slik kan vi utnytte mer av proteinet i kyllingen

Slik kan vi utnytte mer av proteinet i kyllingen

Mye av proteinet i kyllingen ligger i de delene som i dag ikke brukes til mat, slik som skrog og brusk. Doktorgradsstipendiat ved NMBU, Kenneth Aase Kristoffersen, har forsket på hvordan vi kan utnytte disse proteinene på en bedre måte.

Analyser av modell for vær- og vindressursprognoser for kystområder i Ghana

Analyser av modell for vær- og vindressursprognoser for kystområder i Ghana

Denis Edem Kwame Dzebre sin doktorgrad viser at modellen kjent som «Weather Research and Forecasting Model» kan brukes til å generere data for vurdering av vindressurser langs Ghanas kyst.

Økt forståelse rundt nedbrytingen av komplekse kulhydrater

Økt forståelse rundt nedbrytingen av komplekse kulhydrater

Biodrivstoff fra planter har en viktig rolle å spille i den bærekraftige økonomien; nyere enzymer som LPMOer som bryter ned plantemasse er derfor av interesse. Ingvild Isaksens doktorgradsarbeid har undersøkt LPMOer og kobberkomplekser, med bruk av ulike beregningsorienterte metoder. Arbeidet har bidratt til å øke forståelsen rundt hvordan LPMOer samarbeider med substrat og oksygen. 

Klimasmart landbruk i Etiopia: større avlinger og lavere kostnader

Klimasmart landbruk i Etiopia: større avlinger og lavere kostnader

Ph.d.-kandidat Shimelis Gizachew Raji har undersøkt småskala jordbruk og hvordan klimasmart landbruk kan forbedre produktiviteten og samtidig tilpasse seg et klima i endring. Resultatene viser at det er potensial for å øke avlingene og samtidig redusere kostnader og bruk av gjødsel.

Stråleskader hos planter

Stråleskader hos planter

Planter og andre organismer som ikke er mobile, må være i stand til å tåle ulike stressfaktorer i miljøet da de ikke kan rømme unna når miljøet endrer seg. Slike stressfaktorer er bl.a. ulike elektromagnetiske strålingstyper.

Dokumentering av forskjeller mellom smittemodeller

Dokumentering av forskjeller mellom smittemodeller

Karla Meza Parda har i sin avhandling dokumentert forskjeller mellom ulike smittemodeller for testing av vaksiner mot Piscirickettsia salmonis, som er en utbredt bakterie innen lakseoppdrett.

Kunstig intelligens brukt for å kontrollere overløp i avløpsnett

Kunstig intelligens brukt for å kontrollere overløp i avløpsnett

Hovedmålet med Duo Zhang sin doktorgradsavhandling er å bruke kunstig intelligens, hydraulisk modell og internet of things for å undersøke bruken av sanntidsovervåking for å redusere overløp.

Har funnet ny variant av utbredt fiskevirus

Har funnet ny variant av utbredt fiskevirus

I sin doktorgradsavhandling konkluderer Dhamotharan Kannimuthu med at varianten av viruset Piscine orthoreovirus (PRV) som rammer regnbueørret, er en ny sub-type av PRV. Dette er viktig kunnskap for oppdrettsnæringen.

Kartlegging av klimagasser fra ammekuproduksjonen

Kartlegging av klimagasser fra ammekuproduksjonen

Å gjennomføre tiltak for å redusere klimagassutslipp fra ammekubesetninger kan redusere utslippene inntil tolv prosent viser en ny doktorgrad

Robotsystemer for prøvetaking og jordbærhøsting

Robotsystemer for prøvetaking og jordbærhøsting

Ya Xiong sin doktorgradsavhandling tar sikte på å bidra med kunnskap om automatisering og robotisering av applikasjoner innen livsvitenskap. Avhandlingen er todelt, og tar for seg design, utvikling, styring og integrering av robotsystemer for prøvetaking og jordbærhøsting.

Hvordan finne gode modeller for vanskelige data veldig fort

Hvordan finne gode modeller for vanskelige data veldig fort

Joakim Skogholt sin doktorgradsavhandling introduserer en ny algoritme for effektiv modellseleksjon i Tikhonov regulariseringsrammeverket og drøfter noen metoder for preprosessering av spektroskopisk data.

 

Effektive og økonomiske teknologier for biodieselproduksjon

Effektive og økonomiske teknologier for biodieselproduksjon

In his doctoral work, Shemelis Nigatu Gebremariam concludes that bulk CaO catalyzed transesterification is economically feasible and technically efficient way to produce fuel quality biodiesel from cheap and low value oil feedstock. Sulfuric acid, enzyme, ionic liquid and nano CaO catalyzed options are found to be technically efficient even though they are not economically feasible for the market scenario considered. In addition, oil cost, biodiesel price, ethanol cost and catalyst cost are the main market variables affecting the economic feasibility of biodiesel production processes, oil cost being the most affecting.

Ny kunnskap om korsbandskader hos norske og svenske hundar og kattar

Ny kunnskap om korsbandskader hos norske og svenske hundar og kattar

Gudrun Seeberg Boge har undersøkt epidemiologiske aspekt ved vanleg førekommande skjelettsjukdommar hos hundar og kattar. Forskinga kartlegg rasepredisposisjonar hos norske og svenske hundar, og kastar lys over risikofaktorar og behandling av korsbandskadar.

Nordiske fjernvarmesystemer: mer å hente på fleksibilitet

Nordiske fjernvarmesystemer: mer å hente på fleksibilitet

Eli Sandberg sin doktorgrad viser at klimapolitiske virkemidler kan ha motstridende effekt på fjernvarmesektorenes insentiver. Dette påvirker elsystemets fleksibilitet, og medfører at potensialet i systemene ikke realiseres.