Pressemeldinger

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Genetisk mottakelighet for skrantesyke hos norske hjortedyr

Mariella Evelyn Güere Calderón konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at mange norske hjortedyr har en genetisk variant forbundet med høyere mottakelighet for den smittsomme og dødelige sykdommen skrantesyke (CWD).

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring

Danner grunnlag for bedre sykdomskontroll i kenyansk oppdrettsnæring

Doktorgradsarbeidet til Isaac Rumpel Mulei konkluderer med at infeksiøs pankreasnekrosevirus, infeksiøs hematopoetisk nekrosevirus og Flavobacterium psychrophilum finnes i oppdrettede regnbueørreter i Kenya, og at oppdretternes praksis kan bidra til forekomst og spredning av sykdom.

Rotstokkråte og lærråte i jordbær

Rotstokkråte og lærråte i jordbær

I doktorgradsarbeidet har Anupam Gogoi sett på genetiske årsak til resistens mot rotstokkråte og lærråte hos jordbær og virulens hos pseudosoppen Phytophthora cactorum

Effekten av høy relativ luftfuktighet på ert, tomat og bygg

Effekten av høy relativ luftfuktighet på ert, tomat og bygg

Doktorgradsarbeidet til Sheona Noemi Innes viser at effektene av høy relativ fuktighet på plantenes vekst og hydraulisk respons er art-spesifikke, og at responsene er drevet av ulike mekanismer i forskjellige arter.

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Åpner for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på

Anne Flore Bakke har i sitt doktorgradsarbeid studert immunresponser i atlantisk laks etter vaksinasjon og infeksjon med salmonid alphavirus (SAV). Studiene viser blant annet at vaksinert fisk har en robusthet overfor kunstig lyspåvirkning. I tillegg har Bakke gjort funn av en type antistoffproduserende celler i hjertet, noe som kan åpne for nye måter å forstå fiskens immunforsvar på.

Utvikling av nytt narkoseregime

Utvikling av nytt narkoseregime

I sitt doktorgradsarbeid har Andreas Lervik undersøkt fysiologiske effekter av total intravenøs anestesi hos gris. Funnene har bidratt til økt kunnskap og bedre muligheter for å sikre stabil kardiovaskulær funksjon hos griser som legges i narkose ved medisinsk ferdighetstrening og biomedisinsk forskning, samtidig som det sikres god dyrevelferd.

Nye dyplæringsmetoder en viktig brikke på veien mot selvgående landbruksroboter

Nye dyplæringsmetoder en viktig brikke på veien mot selvgående landbruksroboter

Marianne Bakkens doktorarbeid viser at det er mulig å bruke selvgående roboter tilpasset de store variasjonene i landbruket, og kan bidra til å utvide bruken av landbruksroboter til nye områder. 

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Marte Ekeland Fergestad har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt forekomsten av antibiotikaresistens og sykdomsfremkallende faktorer hos stafylokokker fra kumelk. Funnene indikerer at det er mindre antibiotikaresistens hos gule stafylokokker (Staphylococcus aureus), men at denne arten har flere sykdomsfremkallende faktorer enn mange andre stafylokokker funnet hos ku.

Avl for oksefruktbarhet

Avl for oksefruktbarhet

Henriette Berg Olsen sitt doktorgradsarbeid viser at oksefruktbarhetsegenskaper er arvelige og at avl for bedre spermiekvalitet er mulig.

Test utviklet for travhester kan hjelpe mennesker med luftveisproblemer

Test utviklet for travhester kan hjelpe mennesker med luftveisproblemer

En luftveistest som har vært brukt på travhester i mange år, kan gi viktige svar om luftveislidelser også hos mennesker.

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

Bart Immerzeels doktorgrad viser at et skifte til en grønn bioøkonomi kan ha omfattende konsekvenser for land- og arealforvaltningen av nordiske elvesystemer. Dette vil mest sannsynlig påvirke godene samfunnet mottar fra disse økosystemene, som for eksempel matproduksjon, karbonlagring og rekreasjon.

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Muhammad Salman Malik konkluderer i sin doktoravhandling med at Piscint orthoreovirus-1 (PRV-1) etablerer en persistent infeksjon i laks, og at PRV-1-infeksjon er involvert i utviklingen av melaniserte forandringer i laksens muskulatur. I tillegg viser studien at tidligere immunisering med den ikke sykdomsfremkallende undertypen PRV-3, beskytter mot PRV-1-infeksjon.

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus

Lisa-Victoria Bernhardts doktorgradsarbeid viser at en ny vannfiltreringsmetode har et stort potensial som en alternativ metode for overvåking av salmonid alphavirus (SAV) i oppdrettsanlegg.

Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose

Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose

I sitt doktorgradsarbeid påviste Letemichael Negash Welekidan forskjellige varianter av Mycobacterium tuberculosis og et høyt nivå av multiresistent tuberkulose i Tigray-regionen i Etiopia. Funnene kan danne grunnlag for en revisjon av det nåværende tuberkulose-kontrollprogrammet.

Reinsdyr: Energibruk i sesongpregede miljø og tilpasninger til fremtidas klimaendringer

Reinsdyr: Energibruk i sesongpregede miljø og tilpasninger til fremtidas klimaendringer

Liv Monica Trondrud har i sin doktorgradsavhandling undersøkt reinsdyrs energiomsetning  Et hovedfunn er at reinens fysiologi er preget av streng sesongmessighet hvor det er lite rom for variasjon. Dette kan bety at dyra har lite spillerom til å takle miljøendringer.  

Ambient vibration testing of civil engineering structures

Ambient vibration testing of civil engineering structures

The doctoral work of Dag Pasca explore the use of ambient vibration testing techniques combined with modeling and supervised learning methods to identify the mechanical properties of civil engineering structures in a number of practical case studies.

Deltakeropplevelser i viltturisme

Deltakeropplevelser i viltturisme

Hilde Nikoline Hambro Dybsands doktorgrad viser at når hovedattraksjonen i en viltsafari mangler så blir tilleggsopplevelsene ekstra viktige.

Amazonas' varierte skoger gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

Amazonas' varierte skoger gjør det vanskelig å beregne karbonlagring

De mange forskjellige skogtypene, som regnskog, flomskog, savanne og våtmark, gjør jobben vanskelig for forskerne. Yennie Bredin sin doktorgrad viser at store variasjoner i skogstruktur mellom nærliggende områder øker risikoen for feilestimater i beregning av biomasse og lagret karbon i Amazonas’ flomskoger.

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

I Øystein Klakeggs doktorgradsstudie ga tilførsel av probiotiske bakterier til laks og rognkjeks bedre overlevelse, bedre tilvekst og færre sår. I tillegg ble bakterien Tenacibaculum dicentrarchi for første gang påvist å gi sykdom hos laks i Norge.

Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

René Alvestads doktorgradsarbeide konkluderer med at analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert prestasjon i lakseoppdrett.