Pressemeldinger

Data fra sensorar kan fortelje om kua har det bra

Data fra sensorar kan fortelje om kua har det bra

Gunnar Dalens doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om bruk av sensorinformasjon til å oppdaga subklinisk mastitt hjå mjølkeku, og til å predikera framtidig prevalens av subklinisk mastitt.

Auka ljosfanging med kaos i optisk tynne solceller

Auka ljosfanging med kaos i optisk tynne solceller

Eivind Seim viser i sitt doktorgradsarbeid at kaotisk spreiing av ljos fører til auka ljosfanging i solceller.

Information Extraction from Large Point Cloud Data

Information Extraction from Large Point Cloud Data

The doctoral work for Hasan Asy’ari Arief concludes that deep learning-based techniques can improve and speed up the creation of high accuracy annotation labels for large point cloud data with a much lower price tag.

Kloakk fra boligområder kan spre antibiotikaresistens

Kloakk fra boligområder kan spre antibiotikaresistens

I sitt doktorgradsarbeid konkluderer Erik Paulshus med at både sykehuskloakk og kloakk fra vanlige boligområder kan bidra til å spre sykdomsfremkallende bakterier og antibiotikaresistens.

Spredning av E.coli i norsk svine- og kyllingproduksjon

Spredning av E.coli i norsk svine- og kyllingproduksjon

Håkon Kaspersen har i sin doktorgradsavhandling påvist en viss spredning av E. coli-bakterien i den norske svine- og kyllingproduksjonskjeden. Funnene viser viktigheten av overvåkning av resistente bakterier og kontrolltiltak med hensyn til import.

Effektiv metode for påvisning av antistoffer hos laks

Effektiv metode for påvisning av antistoffer hos laks

Lena Hammerlund Teige har i sitt doktorgradsarbeid påvist antistoff mot virusene som kan gi hjerte og skjelettmuskelbetennelse og pankreassykdom hos oppdrettslaks. Resultatene fra studien kan bidra til å minske tap av fisk, øke fiskevelferden og bidra til en mer bærekraftig laksenæring.

Økt velstand og utvikling er et viktig tiltak mot katastrofer

Økt velstand og utvikling er et viktig tiltak mot katastrofer

I sin doktorgradsavhandling, «Optimal samfunnsøkonomisk håndtering av katastroferisiko» utforsker Kine Josefine Aurland-Bredesen metodologiske problemstillinger, optimal politikk og velferdskonsekvenser når samfunnet står ovenfor en eller flere potensielle katastrofer.  

Slow fashion

Slow fashion

Viktorija Viciunaites avhandling følger norsk ullindustri i sin reise mot økt bærekraft. Det foregår nå en spennende utvikling av ullmarkedet, med flere aktører som satser på bærekraft. Viktorija har studert forretningsmodeller, markedsføring og læring blant disse aktørene.    

Forholdet mellom vann og lav: ny innsikt i lavenes økologi

Forholdet mellom vann og lav: ny innsikt i lavenes økologi

Nathan Phinneys doktorgradsarbeid gir ny innsikt i hvordan forskjellige arter av lav reagerer på vann, både på individnivå og på en større økologisk skala.

Nematoder påvirkes negativt av kronisk eksponering for radioaktiv stråling

Nematoder påvirkes negativt av kronisk eksponering for radioaktiv stråling

Erica Maremonti har i sin doktorgrad undersøkt hvordan nematoder påvirkes av gammastråling. Resultatene hennes viser at selv disse strålingsresistente organismene kan bli negativt påvirket av kronisk eksponering. Dette skyldes høyere følsomhet ved visse utviklingstrinn, celletyper og molekylære funksjoner.

Temperaturtrening kan gi bedret overlevelse av stør

Temperaturtrening kan gi bedret overlevelse av stør

I sitt doktorgradsarbeid har Elena Maria Santidrian Yebra-Pimentel forsket på utvikling av nye verktøy for å bedre produksjonen av settefisk for stør.

Data fra melkeroboter kan bidra til friske kyr

Data fra melkeroboter kan bidra til friske kyr

Håvard Nørstebøs doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om variasjon i celletall i melk fra friske kyr og om metoder for undersøkelse av melkeanlegget som årsak til dårlig jurhelse. Denne kunnskapen kan bidra til å forebygge jurbetennelse.

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Det naturbaserte reiselivet: avhengig av ressurser og ildsjeler

Knut Fossgard har i sin doktorgrad undersøkt det naturbaserte reiselivet i Norge. Resultatene viser at dette reiselivet avhenger av et mangfold av ressurser i naturen. Det er også store forskjeller mellom forskjellige grupper av aktører og hvor avhengige de er av naturen. Felles for de fleste er sterkt personlig engasjement og dedikasjon for virksomheten og dens gjester.

Avlsmessig gevinst ved å inkludere informasjon fra krysningsdyr i avlsprogram på renrase- og krysningsdyr

Avlsmessig gevinst ved å inkludere informasjon fra krysningsdyr i avlsprogram på renrase- og krysningsdyr

I doktorgradsarbeidet viser stipendiat Maja Winther Iversen at bruk av data og genotyper fra krysningsdyr er positivt i forhold til avlsarbeidet både på renrase- og krysningsdyr hos gris.

Økt forekomst av tørke fører til økt fattigdom og død.

Økt forekomst av tørke fører til økt fattigdom og død.

Avhandlingen til Kidanemariam Abreha Gebretsadik konkluderer med at klimaendringer øker etterspørselen for vanning, og at etiopiske bønder er mer interessert i å investere i vanningsmuligheter enn å kjøpe værindeks­forsikring for å tilpasse seg til ekstreme værepisoder.

Småskala jordbruk i Tanzania: for lite insektpollinering, manglende kunnskap og utstrakt bruk av insektmidler.

Småskala jordbruk i Tanzania: for lite insektpollinering, manglende kunnskap og utstrakt bruk av insektmidler.

Thomas Corodius Sawe sin doktorgrad viser at avlingene til tanzanianske bønder som driver med småskala jordbruk er begrenset av pollinering, og at avlingene deres kan økes betydelig dersom pollineringstjenestene forbedres.

NMBU-forsker vil vekke liv i gamle øltradisjoner

NMBU-forsker vil vekke liv i gamle øltradisjoner

I Norge har vi lange tradisjoner for ølbrygging. Men kunnskapen om brygging av surøl, også kalt ølets sjampanje, er nesten borte. Nå vil NMBU-forsker Anna Dysvik løfte fram igjen surøl-tradisjonen, og gjøre bryggingen både raskere og bedre.

Slik kan vi utnytte mer av proteinet i kyllingen

Slik kan vi utnytte mer av proteinet i kyllingen

Mye av proteinet i kyllingen ligger i de delene som i dag ikke brukes til mat, slik som skrog og brusk. Doktorgradsstipendiat ved NMBU, Kenneth Aase Kristoffersen, har forsket på hvordan vi kan utnytte disse proteinene på en bedre måte.

Analyser av modell for vær- og vindressursprognoser for kystområder i Ghana

Analyser av modell for vær- og vindressursprognoser for kystområder i Ghana

Denis Edem Kwame Dzebre sin doktorgrad viser at modellen kjent som «Weather Research and Forecasting Model» kan brukes til å generere data for vurdering av vindressurser langs Ghanas kyst.

Økt forståelse rundt nedbrytingen av komplekse kulhydrater

Økt forståelse rundt nedbrytingen av komplekse kulhydrater

Biodrivstoff fra planter har en viktig rolle å spille i den bærekraftige økonomien; nyere enzymer som LPMOer som bryter ned plantemasse er derfor av interesse. Ingvild Isaksens doktorgradsarbeid har undersøkt LPMOer og kobberkomplekser, med bruk av ulike beregningsorienterte metoder. Arbeidet har bidratt til å øke forståelsen rundt hvordan LPMOer samarbeider med substrat og oksygen.