Pressemeldinger

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens

Mari Røkens doktorgradsarbeid viser at mennesker blir eksponert for antibiotikaresistens gjennom interaksjon med infiserte kjæledyr og i hjemmemiljø. Men smittefaren er liten.

Bioenergy, a glimmer of hope for developing countries.

Bioenergy, a glimmer of hope for developing countries.

Bioenergy offers a huge socio-economic and environmental potential for poor developing countries; however, as Miria Nakamya concludes in her new doctoral research,  it requires effective government support and urgent improvement in crop yields.

Vekst og utvikling hos remonterende jordbærsorter

Vekst og utvikling hos remonterende jordbærsorter

Med doktorgradsarbeidet sitt vil Rodmar Isak Rivero  bidra til økt kunnskap om vekst og utvikling hos flergangsbærende (remonterende) jordbærsorter.

Considering ecological and societal aspects when managing mass developments of aquatic plants in rivers and lakes

Considering ecological and societal aspects when managing mass developments of aquatic plants in rivers and lakes

Massive plant growth in freshwater systems can hinder human activities. Kirstine Thiemer’s PhD shows that both ecological and societal perspectives are important when managing freshwater ecosystems.

Forsker på hvordan man kan bruke smeltet salt for å lage biodrivstoff av tre

Forsker på hvordan man kan bruke smeltet salt for å lage biodrivstoff av tre

NMBU-stipendiat Sepideh Niazi forsker på hvordan man kan bruke smeltet salt for å lage flydrivstoff av biomasse. Hun har sammenlignet syv salter for å finne den typen salt som egner seg best.

Elektrisitetspriser

Elektrisitetspriser

Erik Smith-Meyers doktorgradsarbeid konkluderer med at usikkerheten i værprognoser bør ihensyntas når man lager prisprognoser i elektrisitetsmarkedet.

Questioning social sustainability in Oslo

Questioning social sustainability in Oslo

Prioritizing environmental sustainability when implementing urban densification can result in social exclusion, concludes NMBU’s Rebecca Cavicchia in new doctoral research.

Nye modeller for spredning og absorpsjon av lys i celler kan gi bedre grunnlag for forskning

Nye modeller for spredning og absorpsjon av lys i celler kan gi bedre grunnlag for forskning

Johanne H. Solheim har forsket på hvordan ulike typer celler og vev tar opp eller sprer lys fra infrarød stråling. Forskningen hennes vil bidra til mer presis karakterisering av biologiske prøver, som blant annet er viktig når man skal skille kreftceller fra friskt vev.

Lavere fartsgrenser kan redusere mikroplast-forurensning fra bildekk og asfalt 

Lavere fartsgrenser kan redusere mikroplast-forurensning fra bildekk og asfalt 

Elisabeth Rødland har undersøkt partikkelutslipp fra veg og trafikk, og utbedret en metode for å analysere mengdene av mikroplast. Resultatene viser at det er en tydelig sammenheng mellom forurensning og fartsgrense. 

Feminist crops?

Feminist crops?

The feminist capacity of crops should be considered when breeding produce for improved food security, concludes NMBU’s Ida Tarjem in fresh doctoral research.

Gener og proteiner relatert til kitinmetabolisme i atlantisk laks

Gener og proteiner relatert til kitinmetabolisme i atlantisk laks

Matilde Mengkrog Holens doktorgradsarbeid viser at atlantisk laks har den genetiske verktøykassen til å syntetisere og bryte ned kitin i tarmen

Biller lager søt musikk for sopp i død ved

Biller lager søt musikk for sopp i død ved

Sopp er en av skogens viktigste nedbrytere, og Lisa Fagerli Lunde sin forskning viser at biller spiller en viktig matchmaking-rolle for å hjelpe soppen til å formere seg.

Maskinlæring gjør roboten flinkere til å finne modne jordbær

Maskinlæring gjør roboten flinkere til å finne modne jordbær

Stipendiat ved NMBU, Yuanyue Ge, har utviklet metoder for maskinlæring som skal hjelpe innhøstingsroboter med å finne og vurdere hvilke jordbær som er klare for å plukkes.

In vitro embryoproduksjon hos norske svin

In vitro embryoproduksjon hos norske svin

Reina Jochems har i sitt doktorgradsarbeid arbeidet med in vitro embryoproduksjon hos griserasene duroc og landsvin. Arbeidet viste at embryoutviklingen var ulik hos de to rasene og at eggceller fra duroc har best utviklingsevne.

Sammenligning av metoder for genomisk prediksjon

Sammenligning av metoder for genomisk prediksjon

I doktorgradsarbeidet sitt har Maria Valkeneer Kjetså sammenlignet metoder for genomisk prediksjon ved bruk av høy-tetthets og hel-genom sekvens data for lakselusresistens på laks og for maternale egenskaper på gris.

Kostnadseffektiv håndtering av overvann i byer krever helhetstenkning

Kostnadseffektiv håndtering av overvann i byer krever helhetstenkning

Overvann kan gjøre stor skade på infrastruktur og miljø og koster samfunnet mye penger. I sin doktorgrad ser Julia Kvitsjøen på hvordan man kan håndtere overvann og urban flom i byer på en kostnadseffektiv måte. Hun konkluderer med at man må tenke helhetlig om overvannsproblematikken.

Flere trær i fjellet vil påvirke global oppvarming

Flere trær i fjellet vil påvirke global oppvarming

Med flere trær i den norske fjellheimen er det forventet at mindre sollys vil reflekteres, noe som igjen vil påvirke global oppvarming. Eirik Næsset Ramtvedts doktorgradsarbeid viser at nye finskala måleplattformer er nødvendig for en presis tallfesting av vegetasjonens evne til å reflektere sollys i fjellområdene.

Tregrensa påvirkes av mer enn bare temperatur  

Tregrensa påvirkes av mer enn bare temperatur  

Ida Marielle Miennas doktorgrad viser at det er mer enn bare temperatur som påvirker hvor høyt trærne vokser og hvor tregrensa går. Nøkkelfaktorer inkluderer nedbør, beiting og terreng. Dette er viktig kunnskap i kampen mot klimaendringene.

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

Antall genetiske rekombinasjoner (overkryssinger) i meiosen varierer mellom kjønn hos storfe, gris og laks

I doktorgradsarbeidet sitt har stipendiat Cathrine Brekke sett på antall og plasseringen av overkryssinger hos storfe, gris og laks. Og resultatene viser store forskjeller mellom kjønn i artene.

Frosttoleranse i kløver

Frosttoleranse i kløver

I doktorgradsarbeidet har Stefano Zanotto beskrevet variasjonen som er tilgjengelig for frosttoleranse i rødkløver og hvordan den er assosiert med andre egenskaper.