Pressemeldinger

Sustainable Fungal Biorefineries: Optimizing production of valuable metabolites

Sustainable Fungal Biorefineries: Optimizing production of valuable metabolites

The thesis of Simona Dzurendova identified the best fungal strains and growth conditions for co-production of lipids, chitin/chitosan and other valuable compounds and demonstrated use of vibrational spectroscopy approach in monitoring of fungal biorefineries.

Nye metoder for påvisning av parasitter i bær

Nye metoder for påvisning av parasitter i bær

Doktorgradsarbeidet til Tamirat Tefera Temesgen viser at bær vi kjøper i butikken, kan være forurenset av sykdomsfremkallende parasitter. Han har utviklet nye metoder for å påvise slike parasitter og vurdere deres levedyktighet.

Bevegelsesasymmetri hos unge varmblodstravere

Bevegelsesasymmetri hos unge varmblodstravere

Anne Selvén Kalleruds doktorgradsarbeid bidrar til økt kunnskap om forekomsten av bevegelsesasymmetri og veterinærbehandling for halthet hos unge varmblodstravere. Studien er gjennomført ved å bruke objektiv, sensorbasert målingsteknologi på hester på travbanen.

Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp

Ny kunnskap om tarmhelse og mikrobiota gjennom laksens livsløp

Jie Wangs doktorgradsarbeid viser at tarmhelse og mikrobiota hos atlantisk laks endres sterkt gjennom produksjonsperioden, og at funksjonelle fôringredienser ikke alltid er gunstige for fisken.

Ensete, en undervurdert matplante

Ensete, en undervurdert matplante

Matplanten ensete (Ensete ventricosum), også kalt etiopisk banan, eller falsk banan, til tross for at den ikke bærer frukt. Denne planten er en viktig matkilde til over 20 millioner mennesker i Etiopia. For å hindre sult og forbedre matsikkerheten i dette landet med 108 mill. innbyggere, er det behov for å redusere risikoen for matmangel. Det kan gjøres med et mangfold av matvekster, bedre produksteknikk og ved å redusere avlingstapet på grunn av skadedyr og sykdommer. I tillegg gir klimaendringene store utfordringer. Ensete er en kulturvekst som har stort avlingspotensiale, men samtidig får sterke nematodeskader som medfører avlingsreduksjon.

 

Forbrukere er viktige aktører for en miljøvennlig godstransport

Forbrukere er viktige aktører for en miljøvennlig godstransport

Med sin avhandling håper Elise Caspersen å bidra til å øke kunnskapen hos kommuner og byplanleggere som arbeider med tiltak for å redusere eksternaliteter, dvs. samfunnsøkonomiske kostnader, fra godstransport i by. Casperesen disputerer ved Handelshøyskolen NMBU mandag 22. mars klokken 12.15.

Utilizing the oil and various residues to improve the overall biofuel production potential of Jatropha curcas L

Utilizing the oil and various residues to improve the overall biofuel production potential of Jatropha curcas L

The PhD work of Gebresilassie Asnake Ewunie focuses on investigating and characterizing the biofuel production potential of J. curcas oil and various residues.

Remotely sensed data for improving forest information in Ethiopia

Remotely sensed data for improving forest information in Ethiopia

In his doctoral research, Habitamu Taddese Berie studied the role of analysis methods using remotely sensed data for improving forest information in Ethiopia. The findings indicate that these methods enhanced estimation efficiency.

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Kim Erik Grashei har i sitt doktorgradsarbeid utforsket tre vidt forskjellige problemstillinger knyttet til moderne avlsprogram: Genetisk foreldretilordning, genotypetolkning av indusert triploid laks og kasus-foreldrekontroll-modellering.

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Aleksandra Roos viser i sin doktorgrad at det er viktig å vurdere hele kraftsystemet og samspillet mellom forskjellige markeder og nettnivå når etterspørselsfleksibilitet skal integreres i kraftsystemene.

Row Following Agricultural Robots

Row Following Agricultural Robots

The doctoral thesis of Vignesh Raja presents row following approaches for agricultural robots working in various agricultural environments. The findings of this thesis's work would help in accelerating automation in agricultural fields

Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress

Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress

Kristine von Krogh har utviklet en modell av torskens hypofyse. Hun har brukt denne modellen til å demonstrere at hypofysen kan påvirkes direkte av kjønnssteroider, stress og forurensing, noe som kan påvirke torskens reproduktive funksjoner.

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Kristin Sæbø Pettersen har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan Listeria monocytogenes påvirkes av stressfaktorer i matkjeden og hvordan disse kan påvirke mattryggheten.

Landbruksareal - en stadig økende knapphetsfaktor?

Landbruksareal - en stadig økende knapphetsfaktor?

Almost a decade after global policy discussions on large-scale land transfers in SSA, the doctoral work of Sarah Ephrida Tione recommends the need to refocus land policy discussions to improving farm household-level access to agricultural land. The agricultural development policies and land use strategies in Malawi should promote land campaigns that can improve low-cost access to land market information at the local or community level. Such strategies should aim at easing the capital burden amongst smallholder households with potential to access land through land rental markets.

Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam

Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam

Siv Meling har forsket på klassisk skrapesjuke hos sau. Hun fant at unge lam som var svært mottakelige for sykdommen, gjennomgikk en svært kort inkubasjonstid og en rask utvikling av alvorlig skrapesjuke. Studien viste også at sykdommen førte til en akutt immunreaksjon fra det medfødte immunsystemet.

Øke utnyttelsen av fytinsyrebundet fosfor i fôr til slaktekylling og gris

Øke utnyttelsen av fytinsyrebundet fosfor i fôr til slaktekylling og gris

I doktorgradsarbeidet har stipendiat Siril Kristoffersen sett på muligheten til å øke fordøyelsen av fosfor fra korn og belgvekter ved å tilsette syre og endre fôringsmåte hos gris og slaktekylling.

Measures preventing soil erosion in Ethiopia are effective and affordable

Measures preventing soil erosion in Ethiopia are effective and affordable

In his PhD, Kebede Wolka Wolancho, has examined the effects of soil and water conservation management in southwest Ethiopia. His results show that the examined measures reduce surface runoff and soil loss, while improving crop yield.

Er det lønnsomt å investere i råvarer?

Er det lønnsomt å investere i råvarer?

I sin doktoravhandling har Tom Erik Sønsteng Henriksen forsket på råvareinvesteringer i aksje- og obligasjonsporteføljer, samt om man får råvareeksponering ved å investere i råvarerelaterte aksjer.

Har påvist motstandsdyktige flavobakterier i nil-tilapia

Har påvist motstandsdyktige flavobakterier i nil-tilapia

Elisa Daniel Mwega har påvist flavobakterier i nil-tilapia i Tanzania. Bakteriene viste resistens mot flere antimikrobielle midler, og resultatene bidrar med kunnskap som støtter etablering av riktige forebyggende tiltak for oppdrettsnæringen i Tanzania.

Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken

Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken

I sin doktorgradsavhandling konkluderer Amritha Johny med at muggsoppgifter og fytoøstrogener som finnes i hyppig brukt plantebasert fiskefôr, ikke utgjør en helserisiko for mennesker som spiser fisk. Høye andeler av hvetegluten og soyaproteinkonsentrat i fôret kan likevel skade fisken.