Pressemeldinger

Trygt å spise kylling, til tross for tidligere funn av antibiotikaresistente bakterier

Trygt å spise kylling, til tross for tidligere funn av antibiotikaresistente bakterier

May Linn Bubergs doktorgradsarbeid understreker viktigheten av resistensovervåkning for å sikre trygg mat til forbrukere. Studien viser også at det er trygt å spise kylling, til tross for tidligere funn av antibiotikaresistente bakterier.

The sugar industry redefines land and livelihoods of rural people in Ethiopia

The sugar industry redefines land and livelihoods of rural people in Ethiopia

New research provide insight into how the industrial endeavours of the Ethiopian government brings new tensions and challenges to marginalized pastoralist communities.

Byggdyrking i nord

Byggdyrking i nord

Lave sommertemperaturer på Island gjør det vanskelig for bygg å nå full modning. I sitt doktorgradsarbeid har Magnus Göransson belyst hvilke gener som er av betydning for tidlig modning og strålengde.

Hvor lang tid tar ting?

Hvor lang tid tar ting?

Mikes forsking handler om hvor lang tid ting tar, for eksempel når en kunde ringer til kundeservice og selskapet skal løse kundens problem, og hvordan man kan forutsi og optimalisere dette med hjelp av maskinlæringsmodeller.  

Kjøp av livdyr og dårlig renhold er risikofaktorer for digital dermatitt

Kjøp av livdyr og dårlig renhold er risikofaktorer for digital dermatitt

Lina Ahléns doktorgradsarbeid gir verdifull informasjon om risikofaktorer, spredning og diagnostikk av den smittsomme klauvsykdommen digital dermatitt hos norske melkekuer.

Ny kunnskap om arvelige sykdommer hos bichon havanais

Ny kunnskap om arvelige sykdommer hos bichon havanais

Kim K. L. Bellamys doktorgradsarbeid bidrar med ny kunnskap om den genetiske bakgrunnen for spesifikke helse- og atferdsutfordringer hos bichon havanais.

Finansiell inkludering: trender, determinanter og bidrag

Finansiell inkludering: trender, determinanter og bidrag

Wuddasie Dereje Bekeles avhandling undersøker effekten av finansiell inkludering i Etiopia, en avgjørende del for et lands økonomi. Forskere, politikere og andre interessenter har en økende interesse for finansiell inkludering, og flere land har innlemmet det i sine nasjonale strategier.

‘The Tree Against Hunger’

‘The Tree Against Hunger’

Matplanten ensete (Ensete ventricosum), også kalt falsk banan, er en viktig matkilde til over 20 millioner mennesker i det sørlige Etiopia. Doktorgradsarbeidet til Alye Tefera Haile viser at det er et stort potensiale til å genetisk forbedre planten.

Markedsutvikling for en bærekraftig omstilling til bioenergi i Uganda

Markedsutvikling for en bærekraftig omstilling til bioenergi i Uganda

Adgang til og bruk av ren energi fortsetter å være en stor samfunnsutfordring i Sub-Sahara Afrika (SSA) uten åpenbare løsninger. Irene Namugenyi adresserer i sin avhandling, basert på entreprenørskap og innovasjon, denne utfordringen ved å undersøke og utdype hvordan utviklingsland som Uganda kan skalere opp omstillingen til tilpassede, bioenergi-teknologier, med fokus på matlagingssystemer. 

Oljeprisusikkerhet, optimale investeringsstrategier og kostnadsovervelting av et oljeprissjokk

Oljeprisusikkerhet, optimale investeringsstrategier og kostnadsovervelting av et oljeprissjokk

Micah Lucy Abigabas avhandling undersøker hvordan usikkerhet omkring oljeprisen påvirker optimale
investeringsbeslutninger og makroøkonomiske effekter av oljeprissjokk. 

Skanner matvarer for å måle kvalitet

Skanner matvarer for å måle kvalitet

Doktorgradsarbeidet til Tiril Lintvedt viser at man kan bruke ramanspektroskopi, en type skanning, til detaljerte kvalitetsmålinger av mat på noen få sekunder, uten fysisk kontakt med produktet.

No safe place: Living in the margins of El Salvador

No safe place: Living in the margins of El Salvador

New research uses the experiences of vulnerable young women, transsexuals and sex workers in El Salvador to explore the security situation in the violence-stricken country.

Maskinlæring kan redusere miljøpåvirkningen av oljeproduksjon

Maskinlæring kan redusere miljøpåvirkningen av oljeproduksjon

Ny forskning viser hvordan man kan finne naturlige komponenter i råolje som kan brukes for å hindre blokkering av olje- og gassrør. Målet er å redusere energiforbruk og bruk av kjemikalier, og dermed redusere miljøbelastningen fra oljeproduksjon.

Genomisk seleksjon i planteforedling

Genomisk seleksjon i planteforedling

I sitt doktorgradsarbeid har Vinay Nannuru forsket på potensialet for foredling for sykdomsresistens ved bruk av genomisk seleksjon

Increasing wheat and faba bean yield in Ethiopian agriculture

Increasing wheat and faba bean yield in Ethiopian agriculture

In her PhD, Merkeb Woldu Bezabeh has investigated how wheat and faba bean yield, crop nutrient content, economic return and soil quality indicators can be improved in Ethiopian agriculture where artificial fertilizers are scarce.

Hva skjer når multinasjonale selskaper utnytter skatteparadiser for å betale minimale skatter?

Hva skjer når multinasjonale selskaper utnytter skatteparadiser for å betale minimale skatter?

Julie Brun Bjørkheims doktorgrad viser at multinasjonale selskapers skatteparadis-tilknytning fører til tapte skatteinntekter, økt ulikhet og økt etterspørsel etter dyre skatterådgivere.

Laksens skjulte genetiske variasjon

Laksens skjulte genetiske variasjon

I sitt doktorgradsarbeid har Kristina Stenløkk kartlagt strukturell genomisk variasjon i laks. Kunnskap om denne «skjulte» genetiske variasjonen bidrar til økt forståelse av hele spekteret av genomisk variasjon i individet.

Datamaskiner kan forutsi resultat av medisinsk behandling

Datamaskiner kan forutsi resultat av medisinsk behandling

Ved å lære datamaskiner å sile ut relevant informasjon fra store mengder pasientdata, kan leger spare tid og pasienter få mer personlig tilpasset behandling.

Plantehormonenes påvirkning i forgreiningsprosessen

Plantehormonenes påvirkning i forgreiningsprosessen

I sitt doktorgradsarbeid har Niveditha Umesh Katyayini undersøkt hvordan ulike plantehormoner regulerer forgreining hos flerårige trearter. Skuddarkitektur har betydning for slik som produksjon av biomasse og maskinell høsting av frukttrær.

Mer nitrogeneffektiv grovfôrvekst med mindre klimagassutslipp

Mer nitrogeneffektiv grovfôrvekst med mindre klimagassutslipp

Erin Elizabeth Byers har i sin ph.d. forsket på hva som skjer når flere gras- og kløverarter blandes i samme eng. Mangfoldige enger gir større avlinger og høyere proteininnhold i fôret, men kan til gjengjeld øke risikoen for klimagassutslipp om vinteren.