Pressemeldinger

Bidraget frå gjentakande element til evolusjon av laksefiskers genom

Bidraget frå gjentakande element til evolusjon av laksefiskers genom

I doktorgradsarbeidet sitt har stipendiat Øystein Monsen bidratt til auka kunnskap om den mørke materien i arvestoffet til laksen

Biologisk kontroll av skadegjører på mais

Biologisk kontroll av skadegjører på mais

I doktorgradsarbeidet sitt har stipendiat Kossiba Jeannette Winsou gjennomført et kartleggingsarbeid for økt biologisk bekjempelse av den mest ødeleggende nye skadegjøreren på matplanter i det sørlige Afrika.

Hvordan kan avfall fra tørrtoaletter brukes til å dyrke avlinger?

Hvordan kan avfall fra tørrtoaletter brukes til å dyrke avlinger?

Mariya Kelovas doktorgrad viser hvordan næringsstoffer fra tørrtoalett-avfall kan gjenbrukes som gjødsel i landbruket. Dette kan bidra til bedre avlinger og potensielt avhjelpe mangel på kunstgjødsel.

Sikker tilgang til frø avgjørende for klimatilpasning

Sikker tilgang til frø avgjørende for klimatilpasning

Tilgang til egnede frø er avgjørende for småbønder i utviklingsland. Lokalt tilpassede og klimarobuste frø kan bidra til å øke avlingene, inntektene og matsikkerheten, og dermed gjøre småbønder mer robuste i møtet med klimaendringer i form av økende variasjon i temperatur og nedbør og økt risiko for ekstremvær. Dette er temaet i PhD avhandlingen til Clifton Makete, som forsvares 1. desember ved Handelshøyskolen NMBU.

Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert

Viser hvordan fiskens hypofyse er organisert og regulert

Doktorgradsarbeidet til Khadeeja Siddique viser hvordan de nyeste enkeltcelle-genteknologiene kan brukes i forskning på hormonproduksjonen hos fisk.

Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus

Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus

Kristine Eraker Aasland Hansen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at eksponering for en blanding av tungt nedbrytbare miljøgifter har effekt både på nivået av stresshormoner i blodet og utvikling av tykktarmskreft hos forsøksmus.

 

Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia

Har undersøkt overføringsveier for tarmparasitter i Etiopia

Doktorgradsarbeidet til Tsegabirhan Kifleyohannes Tesama viser at til tross for nær kontakt mellom mennesker og husdyr i landlige områder i Etiopia, er mesteparten av overføringen av parasittene Cryptosporidium og Giardia ikke zoonotisk.

Avslører skjulte eiendomsformuer

Avslører skjulte eiendomsformuer

Andreas Øklands doktorgradsarbeid viser hvordan eiendom både her hjemme og i fjerne skatteparadis kan fungere som skjulte pengebinger for rike og kriminelle.

Vil gi lærere mer kunnskap om programmering i matematikk

Vil gi lærere mer kunnskap om programmering i matematikk

– Lærere har stort behov for kunnskap om programmering i fag, men den kunnskapen vi har er mangelfull, sier NMBU-stipendiat Morten Munthe. Han viser hvordan lærere kan bruke programmering i matematikkundervisningen i videregående skole.

Det kjemiske forsvaret til trea påverkar karbonlageret i jorda

Det kjemiske forsvaret til trea påverkar karbonlageret i jorda

Variasjonen mellom treslag påverkar nedbrytinga av trevirket, og kor djupt karbonet blir lagra i jorda.

Forsker på hvordan elever kan bli bedre i matematikk gjennom samarbeid

Forsker på hvordan elever kan bli bedre i matematikk gjennom samarbeid

– Når elever deler ideer, opplever matematikk som meningsfylt sammen og forsøker å uttrykke egne matematiske løsninger, vil de lære av det. Dette er sentralt for å utvikle elevenes forståelse for matematikk, sier NMBU-stipendiat Ellen Kristine S. Hansen.

Smågris på kortreist og fornybart protein

Smågris på kortreist og fornybart protein

Smågris som spiser fôr med gjær dyrket på sukker fra trevirke har mindre problemer i tarmen ved avvenning.

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens

Kjæledyr kan eksponere oss for antibiotikaresistens

Mari Røkens doktorgradsarbeid viser at mennesker blir eksponert for antibiotikaresistens gjennom interaksjon med infiserte kjæledyr og i hjemmemiljø. Men smittefaren er liten.

Bioenergy, a glimmer of hope for developing countries.

Bioenergy, a glimmer of hope for developing countries.

Bioenergy offers a huge socio-economic and environmental potential for poor developing countries; however, as Miria Nakamya concludes in her new doctoral research,  it requires effective government support and urgent improvement in crop yields.

Vekst og utvikling hos remonterende jordbærsorter

Vekst og utvikling hos remonterende jordbærsorter

Med doktorgradsarbeidet sitt vil Rodmar Isak Rivero  bidra til økt kunnskap om vekst og utvikling hos flergangsbærende (remonterende) jordbærsorter.

Considering ecological and societal aspects when managing mass developments of aquatic plants in rivers and lakes

Considering ecological and societal aspects when managing mass developments of aquatic plants in rivers and lakes

Massive plant growth in freshwater systems can hinder human activities. Kirstine Thiemer’s PhD shows that both ecological and societal perspectives are important when managing freshwater ecosystems.

Forsker på hvordan man kan bruke smeltet salt for å lage biodrivstoff av tre

Forsker på hvordan man kan bruke smeltet salt for å lage biodrivstoff av tre

NMBU-stipendiat Sepideh Niazi forsker på hvordan man kan bruke smeltet salt for å lage flydrivstoff av biomasse. Hun har sammenlignet syv salter for å finne den typen salt som egner seg best.

Elektrisitetspriser

Elektrisitetspriser

Erik Smith-Meyers doktorgradsarbeid konkluderer med at usikkerheten i værprognoser bør ihensyntas når man lager prisprognoser i elektrisitetsmarkedet.

Questioning social sustainability in Oslo

Questioning social sustainability in Oslo

Prioritizing environmental sustainability when implementing urban densification can result in social exclusion, concludes NMBU’s Rebecca Cavicchia in new doctoral research.

Nye modeller for spredning og absorpsjon av lys i celler kan gi bedre grunnlag for forskning

Nye modeller for spredning og absorpsjon av lys i celler kan gi bedre grunnlag for forskning

Johanne H. Solheim har forsket på hvordan ulike typer celler og vev tar opp eller sprer lys fra infrarød stråling. Forskningen hennes vil bidra til mer presis karakterisering av biologiske prøver, som blant annet er viktig når man skal skille kreftceller fra friskt vev.