Pressemeldinger

Nye dyplæringsmetoder for styring av landbruksroboter gjør datainnsamling mer effektiv

Nye dyplæringsmetoder for styring av landbruksroboter gjør datainnsamling mer effektiv

I sitt arbeid med doktorgraden har Marianne Bakken utviklet metoder for styring av landbruksroboter basert på dyplæring, og vist at det er mulig å gjøre dette på en forklarbar og effektiv måte tilpasset de store variasjonene i man finner i landbruket. Systemet er testet ut i en jordbæråker med landbruksroboten Thorvald, og kan bidra til å utvide bruken av landbruksroboter til flere nye anvendelser. 

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Ny innsikt om stafylokokker hos kyr

Marte Ekeland Fergestad har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt forekomsten av antibiotikaresistens og sykdomsfremkallende faktorer hos stafylokokker fra kumelk. Funnene indikerer at det er mindre antibiotikaresistens hos gule stafylokokker (Staphylococcus aureus), men at denne arten har flere sykdomsfremkallende faktorer enn mange andre stafylokokker funnet hos ku.

Avl for oksefruktbarhet

Avl for oksefruktbarhet

Henriette Berg Olsen sitt doktorgradsarbeid viser at oksefruktbarhetsegenskaper er arvelige og at avl for bedre spermiekvalitet er mulig.

Test utviklet for travhester kan hjelpe mennesker med luftveisproblemer

Test utviklet for travhester kan hjelpe mennesker med luftveisproblemer

En luftveistest som har vært brukt på travhester i mange år, kan gi viktige svar om luftveislidelser også hos mennesker.

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

En grønnere fremtid? Et skifte til bioøkonomi kan øke godene for oss mennesker

Bart Immerzeels doktorgrad viser at et skifte til en grønn bioøkonomi kan ha omfattende konsekvenser for land- og arealforvaltningen av nordiske elvesystemer. Dette vil mest sannsynlig påvirke godene samfunnet mottar fra disse økosystemene, som for eksempel matproduksjon, karbonlagring og rekreasjon.

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Ny kunnskap om persistent PRV-1-infeksjon hos laks

Muhammad Salman Malik konkluderer i sin doktoravhandling med at Piscint orthoreovirus-1 (PRV-1) etablerer en persistent infeksjon i laks, og at PRV-1-infeksjon er involvert i utviklingen av melaniserte forandringer i laksens muskulatur. I tillegg viser studien at tidligere immunisering med den ikke sykdomsfremkallende undertypen PRV-3, beskytter mot PRV-1-infeksjon.

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus

Ny metode for overvåkning av salmonid alphavirus

Lisa-Victoria Bernhardts doktorgradsarbeid viser at en ny vannfiltreringsmetode har et stort potensial som en alternativ metode for overvåking av salmonid alphavirus (SAV) i oppdrettsanlegg.

Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose

Påviste høyt nivå av multiresistent tuberkulose

I sitt doktorgradsarbeid påviste Letemichael Negash Welekidan forskjellige varianter av Mycobacterium tuberculosis og et høyt nivå av multiresistent tuberkulose i Tigray-regionen i Etiopia. Funnene kan danne grunnlag for en revisjon av det nåværende tuberkulose-kontrollprogrammet.

Reinsdyr: Energibruk i sesongpregede miljø og tilpasninger til fremtidas klimaendringer

Reinsdyr: Energibruk i sesongpregede miljø og tilpasninger til fremtidas klimaendringer

Liv Monica Trondrud har i sin doktorgradsavhandling undersøkt reinsdyrs energiomsetning  Et hovedfunn er at reinens fysiologi er preget av streng sesongmessighet hvor det er lite rom for variasjon. Dette kan bety at dyra har lite spillerom til å takle miljøendringer.  

Ambient vibration testing of civil engineering structures

Ambient vibration testing of civil engineering structures

The doctoral work of Dag Pasca explore the use of ambient vibration testing techniques combined with modeling and supervised learning methods to identify the mechanical properties of civil engineering structures in a number of practical case studies.

Deltakeropplevelser i viltturisme

Deltakeropplevelser i viltturisme

Hilde Nikoline Hambro Dybsands doktorgrad viser at når hovedattraksjonen i en viltsafari mangler så blir tilleggsopplevelsene ekstra viktige.

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

Probiotika fører til lavere dødelighet hos laks

I Øystein Klakeggs doktorgradsstudie ga tilførsel av probiotiske bakterier til laks og rognkjeks bedre overlevelse, bedre tilvekst og færre sår. I tillegg ble bakterien Tenacibaculum dicentrarchi for første gang påvist å gi sykdom hos laks i Norge.

Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

Identifiserer risikofaktorer ved oppdrett av laks i merdanlegg i sjøen.

René Alvestads doktorgradsarbeide konkluderer med at analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert prestasjon i lakseoppdrett.

Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom

Sammensetningen av kyllingfôret kan forebygge sykdom

Silje Granstads doktorgradsarbeid viser at fôrets sammensetning kan ha stor innvirkning på dyrehelse og økonomi i oppdrett av kylling uten bruk av antibiotiske fôrtilsetninger.

Valuation of environmental goods and ecosystem services

Valuation of environmental goods and ecosystem services

Stated preference (SP) methods are survey-based and can be used to elicit how people value changes in environmental goods and ecosystem services. Elicited valuation estimates can hence contribute to guide and design policies more accurately, where suggested policies have positive or negative impacts on the environment. Anders Dugstad’s thesis contributes to apply SP methods to value a broad range of environmental goods and cultural ecosystem services, with an emphasis on the validity of the results and the methods.

Ekstrudert pellets gir økt fôrutnytting hos melkekyr

Ekstrudert pellets gir økt fôrutnytting hos melkekyr

Prosessering av kraftfôret kan påvirke passasjen av næringsstoff fra vomma og utnytting av fôr til drøvtyggere viser doktorgradsarbeidet til Ghulam Qasim Khan

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Gamle eiketrær er viktige for det biologiske mangfoldet, bidrar til bedre fungerende økosystemer og kan spille en rolle i bekjempelsen av skadedyr i landbruket. Det viser en ny doktorgrad fra NMBU. 

Rehabiliteringstiltak bidrar i liten grad til å redusere andelene fremmedvann i avløpsnettet

Rehabiliteringstiltak bidrar i liten grad til å redusere andelene fremmedvann i avløpsnettet

Fremmedvannet tar opp plass i avløpssystemet, og urbanisering og klimaendringer med økt nedbør vil kunne føre til økte fremmedvannsmengder. Overløpsutslipp med utslipp av forurenset vann til bekker, elver og sjø er en konsekvens av fremmedvann. Enkelt områder kan også oppleve kjelleroversvømmelser.

Host populations often compete with refugees for scarce resources in poor countries

Host populations often compete with refugees for scarce resources in poor countries

Today, more than 80% of refugees are hosted in developing countries resulting in competition for basic resources. More sustainable solutions are needed, concludes new doctoral research by Ingunn Bjørkhaug.

Contested environmental politics at the El Quimbo hydroelectric dam in Colombia

Contested environmental politics at the El Quimbo hydroelectric dam in Colombia

Investments in large hydroelectric plants in Colombia are contrary to green development and peace in the region, according to new research by NMBU’s Cornelia Helmcke.