Pressemeldinger

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Genomiske slektskap ─ ny metoden for foreldretilordning

Kim Erik Grashei har i sitt doktorgradsarbeid utforsket tre vidt forskjellige problemstillinger knyttet til moderne avlsprogram: Genetisk foreldretilordning, genotypetolkning av indusert triploid laks og kasus-foreldrekontroll-modellering.

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Hvordan integrere forbrukernes fleksibilitet i fremtidens fornybare kraftmarked?

Aleksandra Roos viser i sin doktorgrad at det er viktig å vurdere hele kraftsystemet og samspillet mellom forskjellige markeder og nettnivå når etterspørselsfleksibilitet skal integreres i kraftsystemene.

Row Following Agricultural Robots

Row Following Agricultural Robots

The doctoral thesis of Vignesh Raja presents row following approaches for agricultural robots working in various agricultural environments. The findings of this thesis's work would help in accelerating automation in agricultural fields

Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress

Torskens reproduksjonsevne kan påvirkes av forurensning og stress

Kristine von Krogh har utviklet en modell av torskens hypofyse. Hun har brukt denne modellen til å demonstrere at hypofysen kan påvirkes direkte av kjønnssteroider, stress og forurensing, noe som kan påvirke torskens reproduktive funksjoner.

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Hvordan påvirkes Listeria monocytogenes av stresssfaktorer i mat og miljø?

Kristin Sæbø Pettersen har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan Listeria monocytogenes påvirkes av stressfaktorer i matkjeden og hvordan disse kan påvirke mattryggheten.

Landbruksareal - en stadig økende knapphetsfaktor?

Landbruksareal - en stadig økende knapphetsfaktor?

Almost a decade after global policy discussions on large-scale land transfers in SSA, the doctoral work of Sarah Ephrida Tione recommends the need to refocus land policy discussions to improving farm household-level access to agricultural land. The agricultural development policies and land use strategies in Malawi should promote land campaigns that can improve low-cost access to land market information at the local or community level. Such strategies should aim at easing the capital burden amongst smallholder households with potential to access land through land rental markets.

Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam

Ny kunnskap om skrapesjuke hos unge lam

Siv Meling har forsket på klassisk skrapesjuke hos sau. Hun fant at unge lam som var svært mottakelige for sykdommen, gjennomgikk en svært kort inkubasjonstid og en rask utvikling av alvorlig skrapesjuke. Studien viste også at sykdommen førte til en akutt immunreaksjon fra det medfødte immunsystemet.

Øke utnyttelsen av fytinsyrebundet fosfor i fôr til slaktekylling og gris

Øke utnyttelsen av fytinsyrebundet fosfor i fôr til slaktekylling og gris

I doktorgradsarbeidet har stipendiat Siril Kristoffersen sett på muligheten til å øke fordøyelsen av fosfor fra korn og belgvekter ved å tilsette syre og endre fôringsmåte hos gris og slaktekylling.

Measures preventing soil erosion in Ethiopia are effective and affordable

Measures preventing soil erosion in Ethiopia are effective and affordable

In his PhD, Kebede Wolka Wolancho, has examined the effects of soil and water conservation management in southwest Ethiopia. His results show that the examined measures reduce surface runoff and soil loss, while improving crop yield.

Er det lønnsomt å investere i råvarer?

Er det lønnsomt å investere i råvarer?

I sin doktoravhandling har Tom Erik Sønsteng Henriksen forsket på råvareinvesteringer i aksje- og obligasjonsporteføljer, samt om man får råvareeksponering ved å investere i råvarerelaterte aksjer.

Har påvist motstandsdyktige flavobakterier i nil-tilapia

Har påvist motstandsdyktige flavobakterier i nil-tilapia

Elisa Daniel Mwega har påvist flavobakterier i nil-tilapia i Tanzania. Bakteriene viste resistens mot flere antimikrobielle midler, og resultatene bidrar med kunnskap som støtter etablering av riktige forebyggende tiltak for oppdrettsnæringen i Tanzania.

Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken

Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken

I sin doktorgradsavhandling konkluderer Amritha Johny med at muggsoppgifter og fytoøstrogener som finnes i hyppig brukt plantebasert fiskefôr, ikke utgjør en helserisiko for mennesker som spiser fisk. Høye andeler av hvetegluten og soyaproteinkonsentrat i fôret kan likevel skade fisken.

Å fremme eit læringsskifte i vitensenter gjennom å formidle kontroversar

Å fremme eit læringsskifte i vitensenter gjennom å formidle kontroversar

Ingrid Eikeland sin studie gjev eit detaljert innblikk i korleis vitensenter kan formidle kontroversar. Funna er basert på stemmen til ho sjølv som forskar, frå formidlarar i eit vitensenter og elevar som besøker vitensenteret. Funna gjev og innsikt i kor komplekst og krevjande det kan vera å designe eit kontrovers-basert skuleprogram

Optimering av ammekueffektivitet, slakteproduksjon og økonomi i ekstensiv og intensiv kjøttfeproduksjon

Optimering av ammekueffektivitet, slakteproduksjon og økonomi i ekstensiv og intensiv kjøttfeproduksjon

Målet i doktorgradsarbeidet til Marit Smith Wetlesen har vært å finne hvilke raser som passer best til norske produksjonsforhold, om det er potensiale for krysningsavl og hvilke rasekombinasjoner som er mest lønnsomme, samt å undersøke hvilke faktorer som er viktige for produsent økonomien.

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Eirik Ogner Jåstad har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan skog- og energisektoren vil tilpasse seg produksjonen av biodrivstoff og biovarme i Norden fremover. Resultatene viser at en storstilt biodrivstoffproduksjon i Norden vil endre den tradisjonelle skogsektoren, og at skogeieren vil være den store vinneren. 

Overvektskirurgi kan føre til hormonell påvirkning fra miljøgifter

Overvektskirurgi kan føre til hormonell påvirkning fra miljøgifter

Aina Jansens doktorgradsavhandling bidrar til økt kunnskap om miljøgifter i mennesker etter overvektskirurgi og påvirkningen disse miljøgiftene kan ha på stoffskifte, binyre –og reproduksjonshormoner.

Ferskt kjøtt fra ungsau hele året

Ferskt kjøtt fra ungsau hele året

Doktorgraden til Muhammad Azher Bhatti ser på muligheten til å produsere ferskt fårekjøtt fra ungsau både til Id og påske.

Innovativ overvåking og prosesskontroll i avløpsrenseanlegg

Innovativ overvåking og prosesskontroll i avløpsrenseanlegg

Abhilash Nair har gjennom sitt doktorgradsarbeid utforsket prosessoptimalisering og forbedring av ressursgjenvinning i avløpsrenseanlegg ved å utnytte prosessovervåkning, avanserte kontrollstrategier, Internet of Things (IoT) og datavitenskapelige verktøy.

Ny kunnskap om tilapia lake virus

Ny kunnskap om tilapia lake virus

Kizito Kahoza Mugimbas doktorgradsarbeid viser for første gang tilapia lake virus-infeksjon i Victoriasjøen. Funn i studien indikerer at viruset potensielt demper den medfødte immunresponsen i den tidlige infeksjonsfasen, noe som fremmer formering av virus.

Biodiesel production from Jatropha curcas L. seeds from different agro-climatic zones of Ethiopia

Biodiesel production from Jatropha curcas L. seeds from different agro-climatic zones of Ethiopia

The doctoral work of Yadessa Gonfa Keneni investigated the oil contents of jatropha (Jatropha curcas L.) seeds from different agro-climatic zones of Ethiopia and optimized biodiesel production process using reusable heterogenous catalysts and renewable alcohols. The results showed  that the oil contents of different jatropha seed collections differed, and the oils can be used as the feedstock of biodiesel.