Pressemeldinger

Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken

Trygt for forbrukeren, men påvirker fisken

I sin doktorgradsavhandling konkluderer Amritha Johny med at muggsoppgifter og fytoøstrogener som finnes i hyppig brukt plantebasert fiskefôr, ikke utgjør en helserisiko for mennesker som spiser fisk. Høye andeler av hvetegluten og soyaproteinkonsentrat i fôret kan likevel skade fisken.

Å fremme eit læringsskifte i vitensenter gjennom å formidle kontroversar

Å fremme eit læringsskifte i vitensenter gjennom å formidle kontroversar

Ingrid Eikeland sin studie gjev eit detaljert innblikk i korleis vitensenter kan formidle kontroversar. Funna er basert på stemmen til ho sjølv som forskar, frå formidlarar i eit vitensenter og elevar som besøker vitensenteret. Funna gjev og innsikt i kor komplekst og krevjande det kan vera å designe eit kontrovers-basert skuleprogram

Optimering av ammekueffektivitet, slakteproduksjon og økonomi i ekstensiv og intensiv kjøttfeproduksjon

Optimering av ammekueffektivitet, slakteproduksjon og økonomi i ekstensiv og intensiv kjøttfeproduksjon

Målet i doktorgradsarbeidet til Marit Smith Wetlesen har vært å finne hvilke raser som passer best til norske produksjonsforhold, om det er potensiale for krysningsavl og hvilke rasekombinasjoner som er mest lønnsomme, samt å undersøke hvilke faktorer som er viktige for produsent økonomien.

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Storstilt biodrivstoffproduksjon vil endre skogsektoren betydelig

Eirik Ogner Jåstad har i sin doktorgradsavhandling undersøkt hvordan skog- og energisektoren vil tilpasse seg produksjonen av biodrivstoff og biovarme i Norden fremover. Resultatene viser at en storstilt biodrivstoffproduksjon i Norden vil endre den tradisjonelle skogsektoren, og at skogeieren vil være den store vinneren. 

Overvektskirurgi kan føre til hormonell påvirkning fra miljøgifter

Overvektskirurgi kan føre til hormonell påvirkning fra miljøgifter

Aina Jansens doktorgradsavhandling bidrar til økt kunnskap om miljøgifter i mennesker etter overvektskirurgi og påvirkningen disse miljøgiftene kan ha på stoffskifte, binyre –og reproduksjonshormoner.

Ferskt kjøtt fra ungsau hele året

Ferskt kjøtt fra ungsau hele året

Doktorgraden til Muhammad Azher Bhatti ser på muligheten til å produsere ferskt fårekjøtt fra ungsau både til Id og påske.

Innovativ overvåking og prosesskontroll i avløpsrenseanlegg

Innovativ overvåking og prosesskontroll i avløpsrenseanlegg

Abhilash Nair har gjennom sitt doktorgradsarbeid utforsket prosessoptimalisering og forbedring av ressursgjenvinning i avløpsrenseanlegg ved å utnytte prosessovervåkning, avanserte kontrollstrategier, Internet of Things (IoT) og datavitenskapelige verktøy.

Ny kunnskap om tilapia lake virus

Ny kunnskap om tilapia lake virus

Kizito Kahoza Mugimbas doktorgradsarbeid viser for første gang tilapia lake virus-infeksjon i Victoriasjøen. Funn i studien indikerer at viruset potensielt demper den medfødte immunresponsen i den tidlige infeksjonsfasen, noe som fremmer formering av virus.

Biodiesel production from Jatropha curcas L. seeds from different agro-climatic zones of Ethiopia

Biodiesel production from Jatropha curcas L. seeds from different agro-climatic zones of Ethiopia

The doctoral work of Yadessa Gonfa Keneni investigated the oil contents of jatropha (Jatropha curcas L.) seeds from different agro-climatic zones of Ethiopia and optimized biodiesel production process using reusable heterogenous catalysts and renewable alcohols. The results showed  that the oil contents of different jatropha seed collections differed, and the oils can be used as the feedstock of biodiesel.

Shifting to small-scale renewable energy technologies can reduce climate gas emissions in Ethiopia

Shifting to small-scale renewable energy technologies can reduce climate gas emissions in Ethiopia

In his PhD, Yibeltal Tebikew Wassie has examined the effects of access to modern and renewable energy sources and technologies on the rural households in southern Ethiopia. His results show that small-scale renewable energy technologies have considerable potential for reducing household consumption of traditional fuels; thereby lessening forest degradation and carbon dioxide emissions.

Zebrafisk er godt egnet til å studere miljøgiftene POPs

Zebrafisk er godt egnet til å studere miljøgiftene POPs

Maria Christou konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at zebrafisk er en god modell for å undersøke toksisitet av persistente organiske miljøgifter (POPs), men at det er behov for standardiserte protokoller for slike studier.

Improving the basis for forest management decisions in Ethiopia

Improving the basis for forest management decisions in Ethiopia

In his PhD, Zerihun Asrat Kutie has assessed options for quantifying tree and forest resources of the dry Afromontane forests in south-central Ethiopia. His study has provided models and data and evaluated alternative methods and application of some remotely sensed data to improve estimations of forest parameters. The result is better forest management decision-making.

Miljøgifter i maten vår påvirker helsa til mus

Miljøgifter i maten vår påvirker helsa til mus

Silje Modahl Johanson fant i sitt doktorgradsarbeid at miljøgifter som finnes i vanlige skandinaviske matvarer, påvirket utviklingen og funksjonen til flere kroppsfunksjoner hos mus. Resultatene gir et godt grunnlag for videre forskning på hvordan miljøgiftene POPs kan påvirke dyr og menneskers helse, inkludert forekomsten av tarmkreft.

Public green space management in Norway

Public green space management in Norway

What makes a high-quality green space? How can quality in green spaces be translated into local management processes? These are questions addressed in Claudia Fongar’s new doctoral research.

Spredning av lys i solceller og biologiske celler

Spredning av lys i solceller og biologiske celler

Maren Anna Brandsrud har gjennom doktorgradsarbeidet undersøkt hvordan elektromagnetisk stråling blir absorbert og spredt av objekter som har samme størrelse som strålingens bølgelengde.

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

I sin doktorgrad har Mahdieh Tourani optimalisert statistiske metoder for bruk av ikke-invasive metoder til viltovervåking, for eksempel kamerafangst og genetiske prøver. Hun har brukt hierarkisk-analytiske modeller til å takle problemer tilknyttet kartlegging av store rovdyr.

Sebrafiskens hjerneparasitter påvirker fiskens adferd

Sebrafiskens hjerneparasitter påvirker fiskens adferd

Helene L.E. Midttun har forsket på hvordan hjerneparasitten Pseudoloma neurophilia påvirker sebrafiskens adferd. Resultatene viser at forekomsten av denne parasitten kan ha alvorlige konsekvenser for hjerneforskning og utvikling av medisiner.

Viktig soppsykdom på hvete

Viktig soppsykdom på hvete

Hveteaksprikk er den viktigste bladsykdommen på hvete i Norge. Sykdommen er årsak til symptomer både på blad og aks kan gi avlingstap på opptil 30 % under varme og fuktige forhold. Doktorgraden til Min Lin handler om kartlegging av samspillet mellom sykdomsorganismen og ulike hvetesorter og mulighetene for resistensforedling.

Mapping and localization of autonomous agricultural robotic systems

Mapping and localization of autonomous agricultural robotic systems

The PhD work of Tuan Dung Le, “Fusion of a minimalistic set of sensors for mapping and localization of autonomous agricultural robotics systems”, focuses on multimodal sensor fusion for autonomous agricultural robots. Specifically, it deals with using a variety of sensors such as optical cameras, RGB-D cameras, LiDARs, and inertial sensors for mapping and localization in GNSS-denied environments. 

Proteinforstyrrelser skader myelinet i det perifere nervesystemet

Proteinforstyrrelser skader myelinet i det perifere nervesystemet

I sitt doktorgradsarbeid har Fredrik Strebel Skedsmo studert melkegeiter og hunderasen Alaskan malamute for å undersøke hvordan forstyrrelser i proteinene NDRG1 og PrPC påvirker perifere nerver. Han konkluderer med at proteinene er nødvendige for vedlikehold av det viktige isolerende materialet myelin.