Pressemeldinger

Miljøgifter i maten vår påvirker helsa til mus

Miljøgifter i maten vår påvirker helsa til mus

Silje Modahl Johanson fant i sitt doktorgradsarbeid at miljøgifter som finnes i vanlige skandinaviske matvarer, påvirket utviklingen og funksjonen til flere kroppsfunksjoner hos mus. Resultatene gir et godt grunnlag for videre forskning på hvordan miljøgiftene POPs kan påvirke dyr og menneskers helse, inkludert forekomsten av tarmkreft.

Public green space management in Norway

Public green space management in Norway

What makes a high-quality green space? How can quality in green spaces be translated into local management processes? These are questions addressed in Claudia Fongar’s new doctoral research.

Spredning av lys i solceller og biologiske celler

Spredning av lys i solceller og biologiske celler

Maren Anna Brandsrud har gjennom doktorgradsarbeidet undersøkt hvordan elektromagnetisk stråling blir absorbert og spredt av objekter som har samme størrelse som strålingens bølgelengde.

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

Bedre bruk av kartleggingsdata i overvåking av rovdyr

I sin doktorgrad har Mahdieh Tourani optimalisert statistiske metoder for bruk av ikke-invasive metoder til viltovervåking, for eksempel kamerafangst og genetiske prøver. Hun har brukt hierarkisk-analytiske modeller til å takle problemer tilknyttet kartlegging av store rovdyr.

Sebrafiskens hjerneparasitter påvirker fiskens adferd

Sebrafiskens hjerneparasitter påvirker fiskens adferd

Helene L.E. Midttun har forsket på hvordan hjerneparasitten Pseudoloma neurophilia påvirker sebrafiskens adferd. Resultatene viser at forekomsten av denne parasitten kan ha alvorlige konsekvenser for hjerneforskning og utvikling av medisiner.

Viktig soppsykdom på hvete

Viktig soppsykdom på hvete

Hveteaksprikk er den viktigste bladsykdommen på hvete i Norge. Sykdommen er årsak til symptomer både på blad og aks kan gi avlingstap på opptil 30 % under varme og fuktige forhold. Doktorgraden til Min Lin handler om kartlegging av samspillet mellom sykdomsorganismen og ulike hvetesorter og mulighetene for resistensforedling.

Mapping and localization of autonomous agricultural robotic systems

Mapping and localization of autonomous agricultural robotic systems

The PhD work of Tuan Dung Le, “Fusion of a minimalistic set of sensors for mapping and localization of autonomous agricultural robotics systems”, focuses on multimodal sensor fusion for autonomous agricultural robots. Specifically, it deals with using a variety of sensors such as optical cameras, RGB-D cameras, LiDARs, and inertial sensors for mapping and localization in GNSS-denied environments. 

Proteinforstyrrelser skader myelinet i det perifere nervesystemet

Proteinforstyrrelser skader myelinet i det perifere nervesystemet

I sitt doktorgradsarbeid har Fredrik Strebel Skedsmo studert melkegeiter og hunderasen Alaskan malamute for å undersøke hvordan forstyrrelser i proteinene NDRG1 og PrPC påvirker perifere nerver. Han konkluderer med at proteinene er nødvendige for vedlikehold av det viktige isolerende materialet myelin.

Elbiler – et nødvendig onde for å nå klimamålene?

Elbiler – et nødvendig onde for å nå klimamålene?

Paal Wangsness’ doktorgradsarbeid konkluderer med at en kraftig overgang til elbiler er en del av en effektiv strategi for å overholde Parisavtalen, men det vil koste samfunnet dyrt.

Teacher education as key to adaptation to environmental degradation in Tanzania

Teacher education as key to adaptation to environmental degradation in Tanzania

The doctoral work of Vituce Jelasy Kalungwizi concludes that local participation and facilitation of experiential learning of environmentally friendly activities in Tanzanian primary education can build local resilience towards environmental degradation. (Norwegian text below)

Locally suitable and low-cost farming technologies identified to improve food security in Ethiopia

Locally suitable and low-cost farming technologies identified to improve food security in Ethiopia

In his doctoral research, Yonas Berhanu identified agricultural technologies that increase food production and farmers' incomes, make agriculture less vulnerable to climate change and contribute to reducing greenhouse gas emissions from agriculture.

Kontroll av lystgassutslipp kan gjøre landbruket mer klimavennlig

Kontroll av lystgassutslipp kan gjøre landbruket mer klimavennlig

Aina Lundon Russenes har i sin doktorgrad undersøkt N2O-utslipp (lystgass) fra jordbruket i Norge. Hun peker også på forslag til tiltak som kan redusere mengden utslipp.

Understanding cultural beliefs and practices is important to effectively influence sanitation and hygiene behaviours in rural India

Understanding cultural beliefs and practices is important to effectively influence sanitation and hygiene behaviours in rural India

Anise Gold-Watts engaged local communities to culturally adapt school-based water, sanitation and hygiene interventions via the SHINE project in a rural community in India. 

Samarbeid mellom konkurrenter fører til mer effektiv byutvikling

Samarbeid mellom konkurrenter fører til mer effektiv byutvikling

Ved å bruke en innovativ blanding av velferdsøkonomi, spillteori og atferdsøkonomi analyserte Anders Eika hvordan eiendomsutviklere samarbeider i Norge, og faktorene som hjelper og hindrer et slikt samarbeid.

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Mer effektive metoder for å velge fremtidas grantrær

Thomas Solvin har i sin doktorgradsavhandling undersøkt granas evne til å tilpasse seg klimaendringer. Målet er å gi skogbruket bedre metoder for å velge de riktige granplantene for fremtidas bærekraftige skogbruk. Resultatene viser at de utviklede modellene kan forbedre skogbrukets beslutningsverktøy.

Cooperation between competitors leads to more efficient urban development

Cooperation between competitors leads to more efficient urban development

Using an innovative blend of managerial sciences, welfare economics, game theory and behavioural economics, Anders Eika analysed how property developers cooperate in Norway, and the factors that help and hinder such cooperation.

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

Data fra flybåren laserskanning og digital fotogrammetri gir nye muligheter for bonitering i skogbruket

Lennart Noordermeer har i sin ph.d. utviklet metoder for å predikere, estimere og kartlegge bonitet automatisk, med høy detaljeringsgrad og over store skogsarealer. Det kan være betydelige økonomiske fordeler ved å ta i bruk 3D fjernmålingsdata fra to tidspunkt i stedet for tradisjonelle boniteringsmetoder.

Virus fra flått kan være mer utbredt enn antatt

Virus fra flått kan være mer utbredt enn antatt

Katrine Mørk Paulsens doktorgradsarbeid gir ny kunnskap om utbredelse og smitteveier til TBE-viruset fra flått. Hun konkluderer med at viruset kan være mer utbredt i Norge enn tidligere antatt og at studier i dyr kan være et viktig verktøy for å kartlegge utbredelsen av flåttbårne smittestoffer.

Ny kunnskap om utvikling av kronisk subklinisk mastitt

Ny kunnskap om utvikling av kronisk subklinisk mastitt

Doktorgradsarbeidet til Elena Kirsanova gir en bedre forståelse av biologiske mekanismer som er involvert i utvikling av kronisk subklinisk mastitt hos Norsk Rødt Fe, og kan derfor bidra til forbedret avl med bedret jurhelse.

Bedre sædkvalitet og fruktbarhet med SpermVital-teknologi

Bedre sædkvalitet og fruktbarhet med SpermVital-teknologi

I sitt doktorgradsprosjekt har Halldor Felde Berg undersøkt fruktbarhet, sædkvalitet og oppløsningstid ved bruk av SpermVital-prosessert sæd til inseminering i storfe.