Forskningsdokumentasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjoner (vitenskapelige og andre), prosjekter og kompetanseprofiler. Fristen for å registrere alle vitenskapelige arbeider publisert i 2022 er 31. januar 2023.

Cristin har åpnet opp for registrering av Forskningsrådets prosjektkoder i ny versjon av Cristin. Vi oppfordre derfor alle å ta i bruk ny versjon ved registrering av egne publikasjoner. 

Logg inn i ny versjon av Cristin

Vitenskapelig publisering og publikasjonspoeng

Alle vitenskapelige publikasjoner utført av ansatte og studenter ved NMBU skal registreres og lastes opp i Cristin-systemet. Kun vitenskapelige publikasjoner gir uttelling i form av publikasjonspoeng.

Se info om publikasjonspoeng

Andre publikasjoner, foredrag m.m

Populærvitenskapelige publikasjoner, foredrag, kronikker m.m bør registreres i Cristin, men gir ikke uttelling i form av publikasjonspoeng.

Registrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin

Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider må påse at:

  • Det vitenskapelige arbeidet er registrert i Cristin-systemet innen 31. januar for det foregående året.
  • Forskningsrådets prosjektkode er registrert på vitenskapelige arbeider som er finansiert av dem (nytt krav fra 1. okt 2017). Les mer informasjon her.
  • Prosjektkoder fra andre finansieringskilder (eks. EU og andre) er registrert på vitenskapelige arbeider.

MERK: Ca. 60% (prosent) av publikasjonene blir automatisk importert til Cristin fra databasene Scopus og Norart/Nasjonalbiblioteket. Sjekk likevel at alle dine publikasjoner for gjeldende år finnes i Cristin. Publikasjoner som ikke blir importert automatisk, må registreres manuelt.

Egenarkivering/ opplasting av vitenskapelige publikasjoner i Cristin

NMBU støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelig. Ansatte og studenter som har publisert vitenskapelige arbeider må derfor påse at fulltekst versjon av alle artikler egenarkiveres i Cristin. 

Slik egenarkiverer/ laster du opp artikler i Cristin:

  • For artikler som ikke er "Gull Open Access", eller ikke omfattet av avtalen med Wiley, Elsevier, Taylor&Francis, SpringerNature m.fl., må siste godkjent versjon etter fagfellevurdering (uten forlagets layout og logo) tas vare på og egenarkiveres/lastes opp i Cristin. Ta kontakt med korresponderende forfatter om du ikke selv har kopi av denne versjonen. 
  • For Gull Open Access, eller frikjøpte artikler hos utgiver er det forlagets versjon (pdf) som skal egenarkiveres/lastes opp.
  • For artikler publisert åpent av forlagene Wiley, Elsevier, Taylor&Francis og SpringerNature m.fl. med korresponderende forfatter fra NMBU, er det også forlagets versjon (pdf) som skal egenarkiveres/lastes opp. Mer informasjon om avtalene her.
  • Bruk knappen "Levér fulltekstdokument" ved registrering i Cristin. Publikasjonen overføres med denne handlingen til NMBU Brage som er NMBUs institusjonelle vitenarkiv. 

Registrering av prosjekter i Cristin

Ansatte ved NMBU oppfordres til å registrere forskingsprosjekter som finansieres av Forskningsrådet, EU eller andre i Cristin systemet. Prosjektkodene må fortsatt registreres i det gamle Cristin systemet. Les mer informasjon her.

Hva gjør superbrukerne ved fakultetene?

Gjennomgår og godkjenner vitenskapelige publikasjoner før de rapporteres. Dette gir uttelling i "tellekantsystemet" (publiseringsindikatoren) i form av publikasjonspoeng.

Hva gjør Universitetsbiblioteket?

Sjekker embargo og rettigheter på alle vitenskapelige arbeider som er lastet opp i Brage NMBU (via Cristin) før de publiseres på internett. Les mer informasjon her. 

Forfatteradresser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet" eller "Norwegian University of Life Sciences" og fakultetsnavn ved NMBU ("Faculty of …") skal benyttes som forfatteradresse når forfatteren har utført arbeidet som ansatt eller student ved NMBU. Instituttnavn ("Department of …") eller senternavn kan brukes der det er aktuelt. NMBU får ikke publikasjonspoeng for publikasjoner der forskeren ikke har oppgitt NMBU som adresse. Navn på enhet, institutt eller senter alene er IKKE tilstrekkelig adresse. 

Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, skal begge adressene registreres i Cristin-posten. Begge adressene vises etter personnavnet i listen over bidragsytere. Les mer informasjon her.

Godkjent publiseringskanaler i NSDs register raskere inn i Cristin!

Tjenesten gjør at Cristin nå kan hente godkjente publiseringskanaler (tidsskrifter, forlag, serier) fra registret hver natt. Dette betyr hyppigere oppdatering av publiseringskanalene i Cristin.

Fakta

Kontakt:

Universitetsbiblioteket:

Fakultetene:

Frister

  • 31. januar: Registrering av publikasjoner for det foregående året
  • 30. november: Foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1

Nyttige nettsider:

Registrering av noen vanlige publikasjonstyper:

Publisert - Oppdatert

Del på