Arkivering og deling av forskningsdata

Av Solveig Fossum-Raunehaug

Data
DataFoto: data_outlook.jpg

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller avsluttet prosjekt skal arkiveres i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiver og tilgjengeliggjøres der det er mulig. NMBUs studenter og forskere kan nå arkivere sine data i arkivet NMBU Open Research Data (DataverseNO). Les mer informasjon om arkivering og deling av forskningsdata her.

Hva er forskingsdata?

Med forskningsdata menes registering/ nedtegnelser/ rapporteringer i form av tall, tekster, bilder og lyder som genereres eller oppstår undervis i forskningsprosjekter. 

Hvor skal man arkivere forskingsdata?

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller fra avsluttede prosjekter skal arkiveres i godkjente dataarkiv. Arkivene må oppfylle FAIR-prinsippene.

NMBUs forskingsdataarkiv:

NMBUs studenter og forskere arkivere sine forskningsdata i arkivet  "NMBU Open Research Data" (DataverseNO). Dataarkivet kan benyttes til arkivering av alle typer data, bortsett fra data med personopplysingar. Forskningsdata kan gjøres åpent tilgjengelig eller man kan sette begresninger ("embargo") på tilgangen til dataene. 

Persondata skal arkiveres hos Sikt dersom dette er mulig. I enkelte tilfeller må dataa slettes etter prosjektslutt. Dette blir bestemt av samtykket personene i forskingsprosjektet har gitt ved oppstart av prosjektet / innhenting av data.  

Universitetsbiblioteket bistår med opplæring og rådgivning. 

Andre nasjonale dataarkiv:

Eksempel på internasjonale dataarkiv:

Eksempel på domenespesifikke dataarkiv:

Nettsiden re3data.org og Fairsharing.org gir en oversikt over godkjente internasjonale arkiv som oppfyller FAIR-prinsippene.

Merking av forskningsdata

Alle datasett som arkiveres i nasjonale eller internasjonale arkiver tildeles en DOI (Digital Object Identifier). Denne får man fra arkivet man ønsker å arkivere sine data i.

Sitering av forskningsdata

Les mer om Joint declaration of data citation principles for hvordan forskningsdata skal siteres.

Lisensiering

Lisensiering av datasett gjøres ved opplasting i et dataarkiv. Les mer om lisenser her.

Kontakt:

Publisert - Oppdatert

Del på