Magnetisk Resonans (MR)

Veterinærhøgskolen har det eneste dyresykehuset i Nord-Europa med en 3 Tesla MR-maskin for spesielt avanserte avbildningsteknikker. Veterinærene vil kunne stille sikrere diagnoser tidligere i et sykdomsforløp enn før.

Dyret ditt er trygt hos oss.

Denne maskinen vil gjøre narkosen kortere, dyret mindre kvalm og det ene med det andre.

Har dyret ditt en kul? Denne maskinen finner den bedre enn noen annen maskin.

Maskinen kan finne feil ingen annen maskin kan.

Klarere bilder og lettere å stille diagnose.

En MR-undersøkelse fremstiller digitale bilder av indre organer ved hjelp av et meget sterkt magnetfelt og radiofrekvente bølger.MR-undersøkelser gir spesielt god fremstilling av forandringer i muskulatur, bindevev og sentralnervesystemet. I tillegg kan MR fremstille sykdomsforandringer i skjelettet, hjertet, bryster, blodårer, urinveier og bukorganer inkludert tarmsystemet.Mens røntgen er best på skjelettdeler, og mindre bra på det bløte vevet, er det omvendt på MR. De to teknikkene utfyller hverandre effektivt.