Dyresykehuset – hest

Vi holder åpent, men tar kun imot pasienter etter avtale. Ring før du kommer og gi beskjed når du har ankommet. På grunn av smittevernhensyn må vi begrense eieres adgang til klinikken.

Utbrudd av nevrologisk form av herpesvirus (EHV-1) hos hest

Det pågår nå et større utbrudd av en aggressiv variant av EHV-1 blant spranghester. Her er råd om hvordan håndtere smitten.

Coronavirus og forstoppelse hos hest

Flere hester med mage-/tarmsykdommer – Veterinærhøgskolen undersøker ulike årsaker

Vi åpnet på Ås 4. januar 2021

– i et av Nordens mest avanserte dyresykehus.