Dyresykehuset – hest

Vi har normal drift og er åpne hver dag hele døgnet. Velkommen. Kontakt dagtid: 67 23 24 24. Akutte henvendelser utenom arbeidstid (etter 1545): 922 80 704.

Båndleggingen av Dyresykehuset - hest etter salmonellafunn er opphevet

Obduksjon av hesten med positiv salmonellaprøve viser at dette kan ha vært et tilfeldig funn i forbindelse med alvorlig kolikk.  Mattilsynet har tatt miljøprøver i Dyresykehuset – hest, og alle prøvene er negative.
Dyresykehuset - hest har nå normal drift.

Pasienter med EMS søkes til behandlingsstudie

Hester med ekvint metabolsk syndrom (EMS) har økt risiko for å utvikle forfangenhet. Vi starter nå en ny studie der vi skal prøve ut et nytt legemiddel som behandlingsalternativ for hester med EMS. Ta kontakt for å melde din hest på studien.

Vi åpnet på Ås 4. januar 2021

– i et av Nordens mest avanserte dyresykehus.