Bærekraftig fôr

Kunnskapsutvikling for mer bærekraftige matsystemer.

Regjeringen har lansert bærekraftig fôr som et målrettet samfunnsoppdrag i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Tett samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, departementer, næringsliv og interesseorganisasjoner er avgjørende for å lykkes med oppdraget.

NMBU og SINTEF arrangerte en nasjonal konferanse for bærekraftig fôr i Oslo 12. mai. Her kan du se hele opptaket fra konferansen.

NMBU midt i smørøyet for samfunnsoppdraget bærekraftig fôr

I november 2023 ble forslagene til målsetninger og organisering av samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr overlevert departementene.

Syrken til NMBU ligger i at vi har kompetanse langs hele verdikjeden helt fra råstoffet, fornybare naturressurser – reststrømmer fra jordbruk, skogbruk, og frem til de nye fôrråvarene og videre til husdyrproduktene som kjøtt, melk, og fisk.

Nyheter innen forskningen på bærekraftig mikrobielt fôr

I september var universitetssektoren, forskningssektoren, industrien og virkemiddelapparatet var på plass på workshopen om nyere utvikling innen mikrobielle fôringredienser som ble arrangert av Foods of Norway.

Verdens matdag - Frokostseminar

16. oktober kl. 8-10 inviterer NMBUs arena for Bærekraftige Matsystemer og Forum for utvikling og miljø til frokostseminar på Kulturhuset i Oslo.

Tilgangen til mat i det globale sør er forverret av krig, klimaendringer og pandemi. Hvor finnes løsningene? Seminaret arrangeres samme dag som FN markerer verdens matdag.

Paneldeltagere:
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
Cecilie Hellestveit fra Folkerettsinstituttet
Professor Ruth Haug ved NMBU
Tale Birkeland Hungnes fra Caritas.

Påmelding og program

Nasjonal konferanse om bærekraftig fôr

10. mai inviterte NMBU og SINTEF sentrale aktører til en nasjonal konferanse om bærekraftig fôr i Oslo. I løpet av dagen ble det gjort opp kunnskapsstatus og mange problemstillinger knytta til videre veivalg og satsinger ble diskutert. Her finner du presentasjonene fra de ulike bolkene i programmet:

Ny metode kan redusere lystgassutslipp fra landbruket med 95 prosent

Forskere har funnet en bakterie i jorda som spiser den skadelige klimagassen lystgass. Med en ny metode kan bakterien hjelpe oss med å redusere klimagassutslipp fra matproduksjon.

– Dette er svært spennende resultater. Den nye metoden kan gi oss et kraftig og nytt verktøy i arbeidet mot global oppvarming, sier Elisabeth Gautefall Hiis, doktorgradsstipendiat på prosjektet ved NMBU.

Artikkelserie: Mat

NMBU har forskning på mange aspekter ved norsk og internasjonal matproduksjon, som nok, sunn og trygg mat til alle. Her kan du gjøre et dypdykk i forskningen vår på mat.

Laksen kan spise grantrær i stedet for soya

Fôr basert på norsk furu kan bidra til avskoging i Brasil - og gi fisken bedre helse, viser ny forskning fra NMBUs senter for forskningsdrevet innovasjon, Foods of Norway.

Bakterier kan spise klimagasser

Bakterier hjelper oss å produsere fôr og mat og kutte klimagasser samtidig. Her kan du lese mer om hvordan.

Hva skjer egentlig i magen på kua?

Du har sikkert hørt at kyr slipper ut mye klimagasser. Men hva skjer egentlig i kumagen? NMBU-forskere undersøker hvordan metanproduksjonen kan reduseres.

Slik kan laksen fordøye nytt fôr

Skal verden få nok mat, trenger oppdrettsfisken nok fôr. Men klarer laksen å fordøye alt dette nye fôret? Her er jakten på nye enzymer er avgjørende.