Bærekraftig fôr

Kunnskapsutvikling for mer bærekraftige matsystemer.

Regjeringen har lansert bærekraftig fôr som et målrettet samfunnsoppdrag i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Som en start på satsingen arrangerer NMBU og SINTEF en nasjonal konferanse i mai. Tett samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, departementer, næringsliv og interesseorganisasjoner er avgjørende for å lykkes med oppdraget.

Nasjonal konferanse om bærekraftig fôr

10. mai inviterer NMBU og SINTEF sentrale aktører til en nasjonal konferanse om bærekraftig fôr i Oslo. Dette blir en møteplass for å diskutere status, prioriteringer og nødvendig innsats for å svare ut regjeringens samfunnsoppdrag. Her kan du lese mer om programmet og konferansens mål.

Artikkelserie: Mat

NMBU har forskning på mange aspekter ved norsk og internasjonal matproduksjon, som nok, sunn og trygg mat til alle. Her kan du gjøre et dypdykk i forskningen vår på mat.

Laksen kan spise furutrær i stedet for soya

Fôr basert på norsk furu kan bidra til avskoging i Brasil - og gi fisken bedre helse, viser ny forskning fra NMBUs senter for forskningsdrevet innovasjon, Foods of Norway.

Bakterier kan spise klimagasser

Bakterier hjelper oss å produsere fôr og mat og kutte klimagasser samtidig. Her kan du lese mer om hvordan.

Hva skjer egentlig i magen på kua?

Du har sikkert hørt at kyr slipper ut mye klimagasser. Men hva skjer egentlig i kumagen? NMBU-forskere undersøker hvordan metanproduksjonen kan reduseres.

Slik kan laksen fordøye nytt fôr

Skal verden få nok mat, trenger oppdrettsfisken nok fôr. Men klarer laksen å fordøye alt dette nye fôret? Her er jakten på nye enzymer er avgjørende.